Кафедри механіко-енергетичного факультету

Завідувач кафедри

Останнє оновлення: Середа, 26 лютого 2020, 10:55

У 1984 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю “Тепловози і тепловозне господарство»
Кандидат технічних наук з 27 червня 1996 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів
Доктор технічних наук з 19 січня 2006 р. Дисертацію захистив 30 вересня 2005 року в спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальностями 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів та 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Вчене звання професора кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу присвоєно 14 квітня 2011 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.
Обраний дійсним членом Транспортної Академії України з 03 червня 2016 року.
Має відзнаку «Почесний працівник транспорту»
Коло наукових інтересів: застосування електронних компонентів в управлінні локомотивами; вдосконалення та створення засобів діагностування, випробувального обладнання та засобів допускового контролю; процеси у людино-машинних системах.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID профіль

GoogleScholar профіль

 

Вибрані публікації:

1. V. Puzyr, Y. Datsun, O. Obozny. Design of algorithm for identification of locomotive electrical machine unit during repair, International Journal of Engineering & Technology, Vol 7, No 4.3 (2018): Special Issue 3, 157-161 pp, https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19727/9154
2. Vitaly BRUSENTSOV, Volodymyr PUZYR CONTROL OF THE LEVEL OF FUNCTIONAL RELIABILITY AS A MEANS OF REDUCING PROFESSIONAL RISKS OF RAILWAY OPERATORS. Proceedings IX INTERNATIONAL CONFERENCE TRANSPORT PROBLEMS 2017, KATOWICE, p. 78-82
3. Пузир В. Г., Громак А. Ю. Вибір ергатичної моделі передрейсової підготовки локомотивних бригад швидкісного руху, Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2018, вип. 180, ст. 33-38
4. Пузир В. Г., Москаленко К. С. Комплекс методик оцінки надійності роботи локомотивних бригад високошвидкісного руху, Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2018, вип. 180, ст. 65-72
5. Пузир В. Г., Дацун Ю. М., Сендюк В. Е., Пиво В. В. Аналіз методів оцінки якості роботи форсунок дизелів тепловозів, Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2018, вип. 180, ст. 25-32
6. ІВАЩЕНКО М.Ю. БРУСЕНЦОВ В.Г., БРУСЕНЦОВ О.В., ВОРОЖБІЯН М.І., ПУЗИР В.Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ У ЗАЛІЗНИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ / Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Вип. 105 / ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"; під загальною редакцією В.І.Большакова - Дніпро, 2018. - 322 с. - Серія:Безпека життєдіяльності. - с.111-117
7. Пузир В.Г., Михалків С.В., Ходаківський А.М., Бульба В.І. ОБЧИСЛЕННЯ ЧАСТОТНИХ СМУГ ВІБРАЦІЇ ПІДШИПНИКІВ ТЯГОВОГО РЕДУКТОРА ЕЛЕКТРОПОЇЗДА КРАТНОМАСШТАБНИМ АНАЛІЗОМ Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2019, вип. 185, ст. 32-44 DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.185.2019.180784
8. Puzyr V., Datsun Y., Obozny O., Pyvo V. Development of a repair technology for locomotive units on the basis of the theory of decision. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, № 664, 2019.
9. Puzyr V.G., Krasheninin O.S., Zhalkin D.S., Datsun Y.M., Obozny O.M. Estimation of the influence of the interaction of factors pairs on the coefficient of route execution possibility. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, № 659, 2019

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Освітня програма Рівень вищої освіти 
1 Передачі потужності та мікропроцесорне управління ТРС 273 ЛЛГ, ВРС  другий (магістерський)
2 Теорія локомотивної тяги 273 ЛЛГВРС  перший (бакалаврський)
3 Транспортні засоби 275 ОПУТ  перший (бакалаврський)