Кафедри ІКСТ

Галузева науково-дослідна лабораторія «Автоматика та телемеханіка» (ГНДЛ-63)

Останнє оновлення: Середа, 13 грудня 2017, 07:08

1. Базові напрямки розвитку систем залізничної автоматики.

1.1 Розроблення, вдосконалення та дослідження мікропроцесорних систем залізничної автоматики.

1.2 Дослідження надійності та функційної безпечності мікропроцесорних систем залізничної автоматики.

1.3 Дослідження електромагнітної сумісності мікропроцесорних систем залізничної автоматики, розробка пристроїв захисту від електромагнітних завад та грозових впливів, випробовування на стійкість до впливу електромагнітних завад.

1.4 Експертиза та доказ функційної безпечності мікропроцесорних систем залізничної автоматики.

1.5 Синтез безпечних мікропроцесорних систем керування та контролю на залізничному транспорті.

1.6 Дослідження методів та засобів технічного діагностування та контролю мікропроцесорних систем залізничної автоматики.

1.7 Дослідження методів та засобів технічного обслуговування сучасних систем та пристроїв залізничної автоматики.

1.8 Ідентифікація та моделювання систем керування.

1.9 Розроблення систем ідентифікації рухомих одиниць залізничного транспорту

1.10 Дослідження і розроблення безпечних модулів взаємодії мікропроцесорних систем керування з виконавчими пристроями залізничної автоматики

1.11 Дослідження і розроблення методів неруйнівного контролю засобів транспорту

1.12 Дослідження і розроблення методів технічного зору та автоматизації відеоконтролю.

1.13 Тепловізійне діагностування пристроїв залізничної автоматики.

2. Напрямки розвитку окремих систем та пристроїв залізничної автоматики.

2.1 Розроблення, вдосконалення та дослідження систем автоматичної переїзної сигналізації.

2.2 Розроблення, вдосконалення та впровадження мікропроцесорних систем керування стрілками та сигналами.

2.3 Дослідження показників надійності та функційної безпечності мікропроцесорних систем електричної централізації стрілок та сигналів.

2.4 Дослідження функційної безпечності мікропроцесорних систем електричної централізації стрілок та сигналів на етапі імітаційних та стендових випробувань.

2.5 Розроблення та дослідження систем контролю вільності колійних дільниць методом підрахунку осей рухомого складу. Дослідження, розроблення і вдосконалення точкових колійних датчиків.

2.6 Розроблення та впровадження систем автоматичного та напівавтоматичного блокування.

2.7 Розроблення та дослідження координатних систем керування рухом поїздів.

2.8 Розроблення та дослідження інформаційно-управляючих систем на сортувальних станціях, мікропроцесорних систем гіркової централізації.

2.9 Розроблення та впровадження мікропроцесорних систем диспетчерського контролю за рухом поїздів та станом пристроїв залізничної автоматики

2.10 Дослідження і вдосконалення систем діагностування рухомого складу (агрегатів рухомих одиниць)

2.11 Розроблення і вдосконалення пристроїв електроживлення систем залізничної автоматики.

2.12 Вдосконалення локомотивних пристроїв залізничної автоматики.

2.13 Застосування цифрової фільтрації в пристроях залізничної автоматики.

2.14 Удосконалення засобів контролю та вимірювання параметрів пристроїв залізничної автоматики

2.15 Модернізація апаратури тональних рейкових кіл.