Кафедри ІКСТ

Матеріально-технічне забезпечення кафедри

Останнє оновлення: Четвер, 03 грудня 2015, 13:01

Лабораторія колійних датчиків (1.221):

Лабораторія мікропроцесорних систем керування пристроями залізничної автоматики (1.225)

Лабораторія систем автоматики на перегонах (1.218)

Лабораторія систем автоматики на станціях (1.219)

Матеріальна база кафедри у своєму розвитку пройшла три етапи:

  • заснування та становлення навчальних лабораторій (1960 – 1970 рр.);
  • широка модернізація існуючих та створення нових навчальних лабораторій (в 80-х роках);
  • впровадження в навчальний процес мікропроцесорних засобів керування рухом поїздів, обчислювальної техніки та сучасних технологій (останні роки).

Процес становлення розпочався з інтенсивного обладнання лабораторій кафедри технічними пристроями залізничної автоматики, тому що на той час три групи студентів механічного факультету вже навчалися на III курсі з переведенням їх на IV курс утвореного в 1960 р. факультету АТЗ. Перші лабораторії кафедри розташовувалися в трьох приміщеннях: «Колійне блокування», «Телекерування» та «Теоретичні основи автоматики і телемеханіки». Перші лабораторні макети мали вигляд реальних пристроїв і окремих вузлів, які застосовувалися на залізницях.

Лабораторія телекерування до модернізації

Лабораторія телекерування до модернізації

Лабораторія колійного блокування до модернізації

Лабораторія колійного блокування до модернізації

Складність викладання спеціальних дисциплін та підвищення якості сприйняття студентами навчального матеріалу сприяли підвищенню кваліфікації викладачів, широкій модернізації матеріальної бази кафедри та застосуванню в навчальному процесі технічних засобів навчання.

При модернізації лабораторій переважно використовувалася малогабаритна штепсельна апаратура, що дозволяло значно збільшити кількість лабораторних макетів. Лабораторія «Колійне блокування» була обладнана класом автоматичного контролю типу «АК».

Лабораторія колійного блокування після модернізації з класом «АК»

Лабораторія колійного блокування після модернізації з класом «АК»

 Лабораторія систем автоматики на перегонах у наш час

Лабораторія систем автоматики на перегонах у наш час

Зараз кафедра має п'ять сучасних лабораторій:

  • станційних систем автоматики;
  • систем автоматики на перегонах;
  • спеціальних вимірювань та диспетчерських систем керування;
  • колійних датчиків;
  • теоретичних основ автоматики та телемеханіки.

З 90-х років на кафедрі почалося впровадження в навчальний процес мікропроцесорних засобів керування рухом поїздів, обчислювальної техніки та сучасних технологій. Так, у лабораторіях станційних систем автоматики та систем автоматики на перегонах з’явилися макети мікропроцесорного автоблокування та мікропроцесорного маршрутного набору. Одночасно в навчальному процесі почали застосовуватися методи комп’ютерного моделювання, дистанційного навчання та контролю знань на основі використання обчислювальної техніки. Для цього всі лабораторії оснащені персональними комп'ютерами (загальна кількість - 30 ПЕОМ), які з'єднано в локальну комп'ютерну мережу з виходом до мережі університет та Internet.

Лабораторія спеціальних вимірювань та диспетчерських систем керування у наш час

Лабораторія спеціальних вимірювань та диспетчерських систем керування
у наш час

Макет релейно-мікропроцесорної електричної централізації стрілок і світлофорів

Макет релейно-мікропроцесорної електричної централізації стрілок і світлофорів