Кафедри ІКСТ

Перелік основних дисциплін

Останнє оновлення: Четвер, 13 вересня 2018, 14:18

Кафедра здійснює підготовку студентів за наступними програмами:

 

Спеціальність Програма підготовки
151-Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів
273-Залізничний транспорт Автоматизовані та комп’ютерні системи забезпечення руху поїздів

На кафедрі викладають такі дисципліни:

 1. Автоматизовані системи управління на залізниці
 2. Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті
 3. Академічна освіта
 4. Автоматизація технологічних процесів
 5. Безпека руху
 6. Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації
 7. Електроживлення систем автоматики
 8. Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації
 9. Менеджмент підприємств зв’язку
 10. Міжнародні стандарти програмної інженерії
 11. Надійність систем
 12. Основи наукових досліджень
 13. Охорона праці в галузі
 14. Організація та планування виробництва
 15. Основи теорії надійності та побудови безпечних систем залізничної автоматики
 16. Основи комп’ютерно-інтегрованого управління
 17. Основи проектування систем автоматизації
 18. Спеціальні вимірювання
 19. Теорія автоматичного управління
 20. Технічні засоби автоматизації
 21. Технічна діагностика
 22. Системи диспетчерського управління
 23. Станційні системи автоматики
 24. Системи залізничної автоматики
 25. Системи автоматики на перегонах
 26. Системний аналіз складних систем управління
 27. Спец. вимірювання і технічна діагностика систем залізничної автоматики

Навчальний процес передбачає виконання лабораторних робіт та практичних занять. За спеціальними дисциплінами обов’язково виконуються курсові проекти та курсові роботи.

У період навчання студенти проходять такі види практик:

 • навчальна – після другого семестру навчання;
 • технологічна - після шостого семестру навчання;
 • експлуатаційна - після восьмого семестру навчання;
 • переддипломна - після дев'ятого семестру навчання.

Після виконання освітньо-професійної програми I етапу – бакалавра - студенти складають кваліфікаційний іспит. Для проведення цього державного іспиту на кафедрі розроблено комплексні контрольні завдання, що охоплюють цикли гуманітарних і соціально–економічних, фундаментальних та професійно–орієнтованих дисциплін.

За умови виконання освітньо-професійної програми ІІ етапу – освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст - студенти в два етапи складають державний екзамен із спеціальності у вигляді комплексного кваліфікаційного завдання, яке охоплює теоретичну і практичну частини. При успішному складанні державного іспиту студенти вважаються допущеними до виконання та захисту дипломного проекту.

Теми дипломного проектування, як правило, визначаються виробництвом та мають напрямок підвищення ефективності систем залізничної автоматики: безпеки руху поїздів, пропускної спроможності, підвищення рівня обслуговування пристроїв, використання мікропроцесорної елементної бази та інше.

Захист студентами дипломних проектів проводиться в державних екзаменаційних комісіях, до складу яких залучаються найдосвідченіші фахівці галузі.

З 2009 року на кафедрі здійснюється підготовка та випуск магістрів.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку фахівців на факультетах «Автоматика, телемеханіка і зв`язок» та «Управління процесом перевезень» за денною і заочною формами навчання, на будівельному факультеті - тільки за денною формою.

Провідні викладачі кафедри залучаються до проведення занять в інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації університету з групами другої освіти, магістрів та працівників галузі, що проходять підвищення кваліфікації.