Кафедри ІКСТ

Зовнішні зв’язки

Останнє оновлення: Четвер, 30 травня 2019, 10:18

Кафедра має тісні наукові та практичні зв'язки з кафедрами багатьох вузів України, Росії, Білорусі, залізницями України, підприємствами промислового залізничного транспорту, Харківським метрополітеном та іншими.

Викладачі та наукові співробітники кафедри беруть участь у міжнародних науково-дослідних роботах, у ході яких були налагоджені тісні контакти з вченими, фахівцями та організаціями деяких держав Європи: Польщі, Німеччини, Румунії та Болгарії.

Кафедра має філію на виробництві – Лабораторія безпеки руху поїздів Південної залізниці.

Співробітники кафедри брали участь у конференції з мікропроцесорних систем (Бостон, США, 1996 р., академік Загарій Г.І.), засіданнях Комісії Організації співробітництва залізниць (м. Варшава, Польща, м. Добриніште, Болгарія, доц. Кустов В.Ф).

Підприємства роботодавці

Проектні та науково-виробничі підприємства

ТОВ «БОМБАРДІР ТРАНСПОРТЕЙШН УКРАЇНА» («BOMBARDIER TRANSPORTATION UKRAINE» LLC)
bombardier.com

Український офіс компанії BOMBARDIER TRANSPORTATION, яка є світовим лідером у виробництві залізничної техніки та відповідного сервісу.

Інжиніринговий центр було відкрито з метою локалізації виробництва в Україні в області рішень по управлінню рухом поїздів.

Підприємство виконує повний спектр діяльності з адаптації, інжинірингу, сертифікації та впровадженню технологій BOMBARDIER TRANSPORTATION.

Компанія пропонує передові рішення в області систем СЦБ для залізничних систем громадського транспорту (CITYFLO) та магістрального транспорту (INTERFLO).

ТОВ «Іпра-Софт»
ipra-soft.must-ipra.com
Проектування, виготовлення та впровадження «під ключ» автоматизованих систем управління технологічними процесами в різних галузях промисловості. У їх числі: АСУТП - автоматизовані системи управління технологічними процесами; ІТТ - інформаційно-обчислювальні системи; АСР - автоматизовані системи регулювання; АСДУ - автоматизовані системи диспетчерського управління; АСУ МПЦс - автоматизовані системи мікропроцесорної централізації стрілок і сигналів.
"НВП САТЕП"
satep.com.ua
Здійснює розробку, проектування, виробництво, постачання комп'ютерних систем управління і контролю на залізничному транспорті, мікропроцесорних засобів забезпечення безпеки руху поїздів.
RWA (Залізничавтоматика)
rwa.com.ua
RWA виконує комплекс робіт по будівництву нових та модернізації діючих пристроїв автоматики і телемеханіки для магістрального, промислового транспорту і метрополітенів.
«Стальенерго»
stalenergo.com.ua
Розробник і виробник цифрових комунікаційних платформ і програмно-апаратних комплексів, призначених для побудови відомчих систем автоматизації та зв'язку. Продукція «Стальенерго» перевірені експлуатацією в умовах роботи на магістральному залізничному транспорті та метрополітенах країн СНД.
ООО НКП «Укртрансигнал»
ukrtranssignal.com.ua
Виконує роботи по виготовленню проектної документації для об'єктів залізничного транспорту відповідно до вимог замовника і діючої нормативно-технічної документації. При розробці проектів для виконання поставлених завдань можливі і нетипові рішення.
ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД
hartron.com.ua
Одним из направлений научно-производственной деятельности НПП ХАРТРОН-ИНКОР является создание современных систем привокзальной автоматики и систем релейно-процессорной централизации для нужд железнодорожного транспорта.
«Укрзалізничпроект»
ukrzp.com.ua
Інститут займається розробкою проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту залізничних ліній, станцій, вузлів, депо, вокзалів та інших будівель і споруд Південної залізниці. Наявний відділ СЦБ та зв’язку.
ООО "НВП КС-МИСАТ"
misat.com.ua
Науково-виробниче підприємство «НВП КС-МІСАТ» здійснює розробку, виробництво, комплексне постачання, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні роботи мікропроцесорних систем автоматики і телемеханіки для підприємств, що мають у структурі залізничний транспорт, а також пропонує комплексний підхід до організації управління процесами перевезень.
ЗАТ "ГІПРОРУДА, НПО"
61058, м. Харків,
вул. Ромена Роллана, 12
Підприємство займається розробкою проектних рішень для гірничо-збагачувальних комбінатів. У складі є відділ СЦБ і зв'язку, основний напрямок діяльності якого - автоматики промислового залізничного транспорту.
"Інститут Харківский Промтранспроект"
promtrans.com.ua
Проектний інститут промислового транспорту Харківський Промтранспроект - провідний в Україні з проектування зовнішнього і внутрішньозаводського промислового залізничного та автомобільного транспорту, складського господарства, комплексної механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт - понад 75 років працює в галузі будівництва. Наявний відділ СЦБ та зв'язку.
ТОВ "НВП "ПРОМТРАНС-
АВТОМАТИКА"
Підприємство, основним видом діяльності якого є проектування, розробка і впровадження пристроїв залізничної автоматики, телемеханіки і зв'язку станцій, перегонів та переїздів.

Виробничі підприємства

КП Харківський метрополітен
metro.kharkov.ua