Кафедри ІКСТ

Інформація про освітні програми

Останнє оновлення: П'ятниця, 15 травня 2020, 09:34
Галузь знань 17 – Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 172
Телекомунікації та радіотехніка
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Телекомунікації та радіотехніка»
 
Освітня програма Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути

 

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273
Залізничний транспорт
Другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні мережеві технології»   
 
Освітня програма Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути

 

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273
Залізничний транспорт
Другий (магістерський) рівень вищої освіт.
Освітня програма «Інфокомунікації та інженерія»
 
Освітня програма Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути