Кафедри ІКСТ

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: Четвер, 21 грудня 2017, 19:48

Кафедра «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів «Українського державного університету залізничного транспорту (УкрДУЗТ) була заснована першого листопада 1960 р. разом із факультетом «Автоматика, телемеханіка і зв`язок» (АТЗ).

Спочатку кафедра мала таку назву, як і факультет, – «Автоматика, телемеханіка і зв`язок». У 1962 р. назву кафедри було змінено на «Автоматика і телемеханіка» тому, що з її складу виділилася кафедра «Транспортний зв’язок» (яка у той час стала другою випускною кафедрою на факультеті). Під такою назвою кафедра проіснувала 34 роки.

У 1996 р. у зв`язку зі змінами положення Законів України «Про освіту» і припиненням випуску фахівців по спеціалізації «Мікропроцесорні інформаційно-управляючі системи» кафедри «Автоматика і телемеханіка» та «Мікропроцесорні інформаційно-управляючі системи» було об'єднано в одну випускну кафедру «Автоматика і комп'ютерні системи управління».

У 2004 р. наказом ректора університету на базі кафедри «Автоматика і комп'ютерні системи управління» було організовано дві випускні кафедри і кафедра стала іменуватися «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів».

З початку існування і до 1987 р. кафедру очолював заслужений діяч вищої школи, Почесний залізничник СРСР, заслужений робітник вищої школи УРСР, кандидат технічних наук, професор Котляренко Микола Федорович. Він, як видатний педагог, заклав основи розвитку кафедри в навчальній, методичній і науково-дослідній роботі, створивши тим самим одну з наукових шкіл у галузі залізничної автоматики, що дозволило вирішити проблему укомплектування кафедри викладачами високого рівня кваліфікації. Під його науковим керівництвом було підготовлено 25 кандидатів технічних наук.

З 1987 до 1989 рр. завідувачем кафедри став доктор технічних наук, професор Загарій Геннадій Іванович.

Котляренко М.Ф.

Професор Котляренко М.Ф.,
завідувач кафедри з 1960 до 1987 рр.

Загарій Г.І.

Професор Загарій Г.І.,
завідувач кафедри з 1987 до 1989 рр.
та з 1996 до 2004 рр.

У зв'язку з виділенням у 1989 р. зі складу кафедри «Автоматика і телемеханіка» кафедри «Мікропроцесорні інформаційно-управляючі системи» (завідувач проф. Загарій Г.І.) завідувачем кафедри обраний кандидат технічних наук, доцент Варбанець Микола Георгійович, а з 1992 до 1996 рр. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Кустов Віктор Федорович.

Варбанець М.Г.

Доцент Варбанець М.Г.,
завідувач кафедри з 1989 до1992 рр.

Кустов В.Ф.

Доцент Кустов В.Ф.,
завідувач кафедри з 1992 до1996 рр.

У 1996 р. відповідно до вимог підготовки фахівців нового рівня кафедри «Автоматика та телемеханіка» та «Мікропроцесорні інформаційно-управляючі системи» було об'єднано в одну випускну кафедру «Автоматика і комп'ютерні системи управління». Завідувачем кафедри стає доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, «Почесний працівник транспорту України» Загарій Г.І.

Бойнік А.Б.

Професор Бойнік А.Б.,
завідувач кафедри з 2004 р..

У 2004 р. завідувачем кафедри стає доктор технічних наук, професор Бойнік Анатолій Борисович. Його трудова діяльність від асистента до професора пов`язана з кафедрою з 1972 р.

У найперший склад кафедри входили такі викладачі:

  • завідувач кафедрою, кандидат технічних наук, доцент Котляренко М.Ф.;
  • кандидати технічних наук, доценти Панфілов К.К., Зражевський Г.Н.;
  • доценти Маношин М.К. і Цецура І.А.;
  • старший викладач Токар С.Є.;
  • асистенти Громов Г.К., Шипулін О.П. та Кононенко О.К.

З метою підготовки фахівців залізничної автоматики за безвідривною (заочною) формою навчання для регіонів Донбасу та центру України були організовані філії кафедри в м. Києві (1966 р.) та у м. Донецьку (1968 р.), які з 1993 р. функціонують у складі окремих навчальних закладів.

З 1960 р. кафедра стала єдиною в Україні випускною кафедрою зі спеціальності 21.02.01 «Автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті», перший випуск фахівців відбувся в 1963 р. Підготовка та випуск фахівців із залізничної автоматики продовжується на кафедрі і по теперішній час . У незалежній Україні спеціальність має назву 092507 «Автоматика та автоматизація на транспорті». З 1992 по 1999 роки на кафедрі також проводилася підготовка та випуск фахівців по мікропроцесорним інформаційно-управляючим системам.

Найважливіші дати та події в історії кафедри
(перелік у хронологічному порядку)

1960 р. Засновано кафедру «Автоматика, телемеханіка і зв`язок»
1960–1987 рp. Завідувач кафедри - професор Котляренко Микола Федорович
1961 р. На кафедрі відкрито аспірантуру
1962 р. Кафедра змінила назву на «Автоматика і телемеханіка»
Середина 70-х рр. Проведення широкої модернізації матеріальної бази кафедри
1987–1989 рр. Завідувач кафедри - д.т.н., професор Загарій Геннадій Іванович
1989 р. Зі складу кафедри «Автоматика і телемеханіка» виділено в окрему випускну кафедру «Мікропроцесорні інформаційно-управляючі системи»
1989–1992 рр. Завідувач кафедри - к.т.н., доцент Варбанець Микола Георгійович
1992–1996 рр. Завідувач кафедри - к.т.н., доцент Кустов Віктор Федорович
1994-1996 рр. На кафедрі відкрито докторантуру
1996 р. Кафедри «Автоматика та телемеханіка» та «Мікропроцесорні інформаційно-управляючі системи» було об'єднано в одну випускну кафедру «Автоматика і комп'ютерні системи управління»
1996–2004 рр. Кафедру очолює д.т.н., академік Транспортної академії України Загарій Геннадій Іванович
1996 р. Починає виходити в світ науково–технічний журнал «Інформаційно–керуючі системи на залізничному транспорті» (шість разів на рік)
З 1996 р. Кафедра здійснює роботу по проведенню щорічної Міжнародної школи-семінару «Перспективні системи управління на залізничному, промисловому та міському транспорті»
З 1999 р. Почав щорічно виходити спеціальний випуск журналу «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті», присвячений роботі Міжнародної школи-семінару «Перспективні системи управління на залізничному, промисловому та міському транспорті»
2004 р. На базі кафедри «Автоматика і комп'ютерні системи управління» було організовано дві випускні кафедри: · «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів» · «Спеціалізовані комп'ютерні системи»
2004 р. Завідувачем кафедри стає д.т.н., професор Бойнік Анатолій Борисович
2014 р. Створення нової сучасної лабораторії мікропроцесорних систем керування рухом поїздів (1.225). Обладнання від НВО «Імпульс» м.Сіверськодонецьк (МПЦ-У) та RAILWAYAUTOMATIC м.Харків (контролери Schneider Electric)
2016 р. Створення нової сучасної лабораторії колійних датчиків (1.226). Обладнання від RAILWAYAUTOMATIC м.Харків