Кафедри ІКСТ

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Понеділок, 11 травня 2020, 09:29

Науково-дослідні роботи, які виконувались кафедрою транспортного зв’язку:

 • «Дослідження та визначення методів та засобів радіомоніторингу на залізницях України».
 • «Дослідження та формування переліку вимог до нормативних документів з випробовування сенсора для дистанційного спостереження за наявністю рухомого складу на об’єктах залізничної інфраструктури».
 • «Дослідження існуючих систем дуплексного радіозв’язку, прийнятних для застосування на залізничному транспорті».
 • Розробка НД «Правила організації та розрахунку мереж поїзного радіозв’язку».
 • Розробка НД «Правила прокладання волоконно-оптичних кабелів і кабелів з мідними жилами в земляному полотні залізниць України».
 • «Дослідження та проведення лабораторних випробувань системи мультисервісного радіодоступу в діапазоні частот 10.5 ГГц в умовах станції Знамянка».
 • Дослідження технологічних умов функціонування системи гнучкої комутації для мережі технологічного зв’язку залізничного транспорту на базі SI 2000 з розробкою технічних умов, їх погодженням з Укрзалізстандартом та у Державній адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» та реєстрування технічних умов у відповідних державних органах влади.
 • Розробка методики визначення обсягу робіт з експлуатації телекомунікаційного обладнання.
 • «Дослідження загальнодержавних вимог до розподілу частот України, новітніх цифрових систем технологічного радіозв'язку та розробка плану використання радіочастотного ресурсу мереж технологічного радіозв'язку АТ «Укрзалізниця»».

У 1993 році на базі кафедри створена Спеціалізована вчена рада Д64.820.01.

Раді надано право прийняття до захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:


Голова
спеціалізованої вченої ради
Prihodko
Приходько
Сергій Іванович
д.т.н., професор,
академік Транспортної академії України
Заступник голови
спеціалізованої вченої ради
Shtompel
Штомпель
Микола Анатолійович
д.т.н., професор
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
Trybchaniniva
Трубчанінова
Карина Артурівна
к.т.н., доцент

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка охоплює теоретичні і методологічні основи структурної та функціональної побудови телекомунікаційних систем у цілому, мереж поштового зв'язку, транспортних мереж, мереж доступу, засобів управління мережами та послугами. Основним її змістом є теоретичні й експериментальні дослідження принципів і методів проектування, вдосконалення та оптимізації телекомунікаційних систем і мереж на базі проводових та безпроводових ліній зв'язку, що проводяться з метою покращення загальносистемних показників ефективності: продуктивності, безпеки, стійкості (надійності, живучості, завадозахищеності), достовірності та інших показників якості обслуговування. Об'єктами дослідження є процеси інформаційного обміну та управління цим обміном, що протікають в телекомунікаційних системах та мережах, об’єктах поштового зв’язку.

II. Напрямки досліджень:

 1. Розроблення теорії та методології побудови, експлуатації, забезпечення електромагнітної сумісності, проектування та планування розвитку телекомунікаційних систем в цілому, мереж поштового зв'язку, транспортних мереж, мереж доступу, засобів управління мережами та послугами.
 2. Розроблення моделей, методів та технологій управління телекомунікаційними, в тому числі гетерогенними мережами, їх окремими елементами, трафіком, інформаційною безпекою, послугами та якістю обслуговування.
 3. Розроблення й дослідження моделей і методів підвищення пропускної здатності, надійності, живучості, завадозахищеності та безпеки телекомунікаційних систем і мереж, а також їх основних елементів – каналів зв’язку, вузлів комутації, маршрутизації, управління та сигналізації. Дослідження методів підвищення точності, швидкодії та надійності пристроїв синхронізації, фазового автопідстроювання в телекомунікаційних системах та мережах.
 4. Створення та вдосконалення методів адміністративного управління та білінгу, центрів технічного обслуговування, експлуатації та моніторингу стану в телекомунікаційних системах та мережах.
 5. Розроблення, вдосконалення та дослідження технологій підтримки та управління послугами зв’язку в мультисервісних телекомунікаційних системах та мережах, в тому числі на базі технологій інтелектуальних мереж і сервіс-орієнтованих архітектур.
 6. Розроблення та вдосконалення методів побудови та оптимізації систем та мереж поштового зв’язку, схем та технологічних процесів перевезень, розподілу та сортування пошти.