Кафедри ІКСТ

Перелік основних дисциплін

Останнє оновлення: Вівторок, 26 серпня 2014, 12:03

На кафедрі діє цілісна система практичної підготовки спеціалістів, яку розроблено згідно з методичними рекомендаціями і стандартами. Загальна стратегія практичної підготовки та її зв'язок з навчальними заняттями встановлені наскрізною програмою. Навчальний процес ведуть 2 професори, доктори наук, 7 доцентів, кандидати наук, 2 старших викладача, 2 асистенти. Усі викладачі кафедри мають базову освіту з профілю дисциплін, що викладаються.

Кафедра забезпечує викладання низки навчальних дисциплін: електроніка та мікросхемотехніка; прикладна теорія цифрових автоматів; архітектура ЕОМ; комп’ютерна схемотехніка; мікропроцесорні пристрої; комп'ютерна графіка; мережі комп'ютерних систем; контролери та їх програмне забезпечення; людино-машинні інтерфейси; операційні системи і бази даних; основи комп'ютерно-інтегрованого управління; теорія інформаційно-управляючих систем; проектування програмного забезпечення комп'ютерних систем; системне програмне забезпечення; системи автоматизованого проектування; діагностика систем; технологічні процеси на залізничному транспорті; теорія автоматичного управління та штучного інтелекту; основи наукових досліджень тощо.

У навчанні студентів застосовуються сучасні методи з використанням обчислювальної техніки, локальних обчислювальних мереж, електронних навчальних посібників та методичних розробок, а також дистанційне навчання. Викладачами кафедри видано 12 навчальних посібників та монографій.

Курсове та дипломне проектування, лабораторні та практичні роботи, самостійна робота студентів забезпечені методичними вказівками, а різних видів практик – програмами. Велику кількість методичного матеріалу розроблено у електроному вигляді, що дозволяє оперативно вносити зміни, які виникають в процесі модернізації навчального процесу.

Колектив новоствореної кафедри має багаті традиції, високопрофесійних викладачів і науковців, необхідну матеріальну базу, сучасне методичне забезпечення навчального процесу, що дозволяє забезпечити високий рівень підготовки фахівців у галузі новітніх інформаційних технологій для залізничного транспорту.