Кафедри ІКСТ

Короткі історичні відомості

Останнє оновлення: Вівторок, 26 серпня 2014, 11:39

Інтенсивне впровадження нових комп'ютерних технологій в автоматизовані системи управління рухом поїздів викликало потребу в спеціалістах такого профілю й поставило перед вищими залізничними навчальними закладами завдання з їх підготовки. У 1986 р. на факультеті АТЗ було засновано кафедру «Мікропроцесорні інформаційно-управляючі системи», яка стала першою у ВНЗ залізничного транспорту України кафедрою такого напрямку. Випуск інженерів – електриків з мікропроцесорних систем здійснювався до 1999 р. З метою поглиблення підготовки інженерів-електриків залізничного транспорту з комп'ютерних технологій кафедру в тому ж році було об'єднано з кафедрою «Автоматики і телемеханіки». Об'єднана кафедра отримала назву «Автоматика та комп'ютерні інформаційно-управляючі системи» і готувала випускників зі спеціальності «Автоматика і автоматизація на транспорті” (7.092507) та спеціалізації «Комп'ютерні інформаційно-управляючі системи» (7.092507.2). Завідувачем цієї кафедри було обрано доктора технічних наук, професора Г.І.Загарія.

У 2004 р. з кафедри «Автоматика та комп'ютерні інформаційно-управляючі системи» була виділена самостійна кафедра «Спеціалізовані комп'ютерні системи”. Засновником кафедри та її завідувачем став професор Г.І.Загарій. Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціалізації «Комп'ютерні інформаційно-управляючі системи» та за спеціальності «Спеціалізовані комп'ютерні системи» (7.091503). Випускники цього фаху потрібні різним підприємствам залізниць та метрополітенів для розробки та впровадження інформаційно-керуючих систем для об'єктів залізничного транспорту, які використовуються в депо, інформаційно-статистичних центрах, на станціях, рухомих одиницях, наукових інститутах та ін. У таких системах повині використовуватися комп'ютерні мережі, окремі АРМи, промислові ПЕОМ, програмовані контролери та відповідне програмне забезпечення.