Кафедри ІКСТ

Завідувач кафедри СКС

Останнє оновлення: Понеділок, 04 червня 2018, 16:43

Мойсеєнко Валентин Іванович
доктор технічних наук, професор


Рік народження: 1953

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: У 1976 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за фахом автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті, у 2011 році захистив докторську дисертацію за фахом 05.22.20 і у 2012 році отримав звання професора по кафедрі автоматики і комп'ютерного телекерування рухом поїздів.

Кваліфікація:

 • інженер-електрик диплом Б-1 № 659698 (1976, спеціальність «Автоматика, телемеханіка на залізничному транспорті», ХІІТ);
 • кандидат технічних наук (у 1986 році захистив дисертацію в спеціалізованій вченій раді при Харківському політехнічному інституті за фахом 05.13.05 – елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем управління, номер диплома ТН № 094580);
 • доцент кафедри автоматики і телемеханіки (1989), атестат доцента ДЦ № 008879;
 • у 2011 році захистив докторську дисертацію, диплом доктора наук ДД № 000095;
 • атестат професора кафедри автоматики і комп'ютерного телекерування руху поїздів ПР № 008066 виданий у 2012 році.

  профіль ORCID ID:    перейти

  профіль SCOPUS ID:     перейти

  профіль GoogleScholar:  перейти

Напрям наукової діяльності:  автоматизовані системи керування та контролю на залізничному транспорті і системи безпеки.

Автор більше 120 друкованих праць. У тому числі 98 у професійних виданнях, 16 патентів і 13 навчально-методичних розробок, у тому числі 5 навчальних посібників з грифом МОН і дві монографії.

Упровадження:  за час науково-педагогічної діяльності реалізовано більше 10 НДДКР у яких брав участь як автор ідеї, дослідник, відповідальний виконавець і / або керівник. На теперішній час – керівник держбюджетної науково-дослідної теми.

Біографічні дані:

 • 1971–1976 студент Харківськогоінституту залізничного транспорту;
 • з 1976 року молодший науковий співробітник Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту;
 • 1976–1977 дійсна термінова військова служба;
 • 1977–1979 майстер виробничого навчання Харківського технікуму залізничного транспорту;
 • 1979 по теперішній час співробітник Українського державного університету залізничного транспорту. У цей період працював на посадах заступника декана факультету автоматики, телемеханіки і зв'язку, декана факультету підвищення кваліфікації.

Інноваційна спрямованість наукової діяльності дала змогу створити й упровадити вперше на магістральному транспорті України:

 • основні концептуальні положення теорії безпеки, які використані при розробленні регулюючих документів, пов'язаних із забезпеченням безпеки функціонування систем залізничної автоматики;
 • спроектовані мікропроцесорні централізації маневрового району (МПЦ МР), упроваджена в 2001 році на станції Технічна Київ-пас. Південно-західної залізниці та станціях Київського метрополітену;
 • нормативні документи, що регламентують технічне обслуговування систем і пристроїв залізничної автоматики.

Вибрані публікації:

 1. Теорія безпеки на залізничному транспорті. Монографія/В.М.Самсонкін, В.І.Мойсеєнко - К.: Видавництво Каравела. 2014. – 248с.
 2. Мойсеенко В. И. Моделирование технологических процессов в системах железнодорожной автоматики / В. И. Мойсеенко, В. И. Поддубняк, М. Н. Чепцов // Київський інститут інженерів залізничного транспорту. Збірник наукових праць. – Київ, 1999. – №3. – С. 66 – 73.
 3. Мойсеенко В. И. Оценка восстанавливаемости операторов автоматизированных систем управления / В. И. Мойсеенко // Донецький інститут інженерів залізничного транспорту. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2005. – №3. – С. 12 – 19.
 4. Мойсеєнко В. І. Аналіз та програмування стану безпеки руху поїздів / В. І. Мойсеєнко, О. В. Головко // Донецький інститут інженерів залізничного транспорту. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2005. – №4. – С. 5 – 13.
 5. Мойсеенко В. И. Использование тренажеров для обучения операторов систем управления на железнодорожном транспорте / В. И. Мойсеенко, А. В. Шандриков // Українська державна академія залізничного транспорту. Збірник наукових праць .– Харків: УкрДАЗТ, 2005. – №68. – С. 100 – 108.
 6. Мойсеєнко В. І. Функції ризиків втрат для оцінки безпеки залізничного транспорту / В. І. Мойсеєнко // Українська державна академія залізничного транспорту. Збірник наукових праць .– Харків: УкрДАЗТ, 2005. – № 69. – С. 26 – 32.
 7. Мойсеенко В. И. Структурный синтез управления безопасностью как системная парадигма / В. И. Мойсеенко // Донецький інститут інженерів залізничного транспорту. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2006. – №6. – С. 27 – 31.
 8. Мойсеенко В. И. Основы системного подхода к безопасности железнодорожного транспорта / В. И. Мойсеенко // Донецький інститут інженерів залізничного транспорту. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2006. – №7. – С. 5 –14.
 9. Мойсеєнко В. І. Синтез математичних моделей функціонування технічних засобів залізничної автоматики/ В. І. Мойсеєнко, В. В. Радченко // Українська державна академія залізничного транспорту. Збірник наукових праць.– Харків: УкрДАЗТ, 2006. – №72. – С. 103 – 108.
 10. Мойсеенко В. И. Моделирование поездной ситуации для информационно-управляющих систем железнодорожного транспорта / В. И. Мойсеенко, В. В. Радченко //Вісник Дніпропетровського нац. ун–ту. залізнич. тр–ту ім. акад. В.Лазаряна. – Дніпропетровськ.: Вид–во Дніпропетровського нац. ун–ту залізнич. тр–ту ім. акад. В. Лазаряна, 2006.– Вип.11.– С.87 – 92.
 11. Мойсеенко В. И. Модернизация стрелочных переводов постоянного тока путем применения частотно-управляемого привода / В. И. Мойсеенко, С. Г. Буряковский, А. А. Рафальский, В. В. Смирнов // Дніпродзержинський держ. техн. ун–т. Збірник наукових праць. – Дніпродзержинськ: Дніпродзержинський держ. техн. ун –т, 2007. – С. 338 – 339.
 12. Мойсеенко В. И. Ранжирование опасностей с нечеткими зонами межранговых переходов / В. И. Мойсеенко, В. М. Бутенко, А. В. Головко // Донецький інститут інженерів залізничного транспорту. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2008. – Вип. 14. – С. 64 – 73.
 13. Мойсеєнко В. І. Моделювання станів залізничної транспортної системи / Мойсеєнко В. І. // Донецький інститут інженерів залізничного транспорту. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2008. – №13. – С .50 – 56.
 14. Мойсеєнко В. І. Впровадження сучасних інформаційних технологій в системах керування рухом поїздів на малодіяльних ділянках залізниць / В. І. Мойсеєнко, С. В. Кошевий, Д. О. Зубрицький // Українська державна академія залізничного транспорту. Збірник наукових праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – Вип. 92. – С. 127 –130.
 15. Мойсеєнко В. І. Аналіз існуючих методів оцінки конструкції гіркових горловин / В. І. Мойсеєнко, О. В. Розсоха // Українська державна академія залізничного транспорту. Збірник наукових праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. - Вип. 102. – С. 24 – 31.
 16. Мойсеенко В. И. Влияние нарушений безопасности на техническую эффективность использования средств транспорта / А. А. Сосунов, В. И. Мойсеенко // Донецький інститут інженерів залізничного транспорту. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2009. – Вип.17. – С. 61 – 67.
 17. Мойсеєнко В. І. Локалізація небезпечних подій процесу використання засобів залізничного транспорту / В. І. Мойсеєнко // Українська державна академія залізничного транспорту. Збірник наукових праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип.114. – С. 22 – 24.
 18. Мойсеєнко В. І. Удосконалення методу визначення стану та ресурсу пристроїв залізничної автоматики / В.І. Мойсеєнко, О.В. Лазарєв // Донецький інститут інженерів залізничного транспорту. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2010. – №21. – С.63 – 70.
 19. Мойсеенко В. И. Моделирование поездной ситуации на станции / В. И. Мойсеенко, М. Н. Чепцов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. –1998. – №6. – С. 6 – 8.
 20. Мойсеенко В. И. Использование нейронных сетей для моделирования в системах диспетчерской централизации / В. И. Мойсеенко, М. Н. Чепцов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 1999.– №3.– С. 38–42.
 21. Мойсеенко В. И. Компьютерная система управления движением поездов / В. И. Мойсеенко, В. М. Бутенко, Д. М. Кузьменко // Залізничний транспорт України. – 2000. – №5 – 6. – С. 80 – 82.
 22. Мойсеенко В. И. Проблемы интерпретации информации в современных системах железнодорожной автоматики, диспетчерского управления и контроля / В. И. Мойсеенко, В. И. Поддубняк, С. А. Радковский // Iнформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2001. – №2. – С. 54 – 57.
 23. Мойсеенко В. И. Моделирование состояний объектов железнодорожной автоматики / В. И. Мойсеенко, В. И. Поддубняк, В. М. Бутенко, С. А. Радковский // Інформаційно -керуючі системи на залізничному транспорті. – 2001. №4. – С.40 –44.
 24. Мойсеенко В. И. Определение технического состояния объектов железнодорожной автоматики с применением теории нечетких множеств / В. И. Мойсеенко, В. И. Поддубняк, В. М. Бутенко, С. А. Радковский // Iнформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2001. – №6. – С. 33 – 37.
 25. Мойсеенко В. И. Программное обеспечение релейно - микропроцессорной централизации станции Техническая Киев-Пассажирский / В. И. Мойсеенко, Д. М. Кузьменко, А. Г. Монастырский, М. В. Азаров, А. Н. Скалозубов // Залізничний транспорт України.– 2002. – №6. – С. 38 – 41.
 26. Мойсеенко В. И. Принципы построения релейно-микропроцессорной централизации на технической станции Киев - Пассажирский / В. И. Мойсеенко, А. Ф. Майборода, Д. М. Кузьменко // Залізничний транспорт України. – 2002. – №3. – С. 36 – 38.
 27. Мойсеенко В. И. Схемные решения релейно - микропроцессорной централизации станции Техническая Киев - Пассажирский / В. И. Мойсеенко, Н. В. Поэта, Д. М. Кузьменко // Залізничний транспорт України. – 2002. – №5. – С. 31 – 34.
 28. Мойсеенко В. И. Совершенствование системы обеспечения безопасности движения поездов / В. И. Мойсеенко // Залізничний транспорт України. – 2003. – №4. – С. 20 – 23.
 29. Мойсеенко В. І. Синтез алгоритму адаптивного управління електроприводом стрілочного переводу / В. І. Мойсеєнко, К. Я. Щербак // Інформаційно - керуючі системи на залізничному транспорті. – 2004. – № 4, 5. – С. 31–34.
 30. Мойсеенко В. И. Оценка безопасности движения по рискам потерь / В. И. Мойсеенко // Залізничний транспорт України. – 2004. – №1. – С. 14 – 16.
 31. Мойсеенко В. И. Транспортная система как объект нормирования и оценки безопасности / Г. И. Загарий, В. И. Мойсеенко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2006. – №2. – С. 26 –31.
 32. Мойсеенко В. И. Влияние системной мобилизации на характер изменения числа нарушений безопасности и ее связь с научными и практическими задачами / В. И. Мойсеенко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2006. – Вип. 5(6). – С. 3 – 6.
 33. Мойсеєнко В. I. Кількісна оцінка результатів моделювання дерев подій / В. I. Мойсеєнко, О. В. Головко, С. А. Василенко, В. М. Бутенко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2008. – №1. – С. 20 – 23.
 34. Мойсеєнко В. I. Застосування керованого частотного електропривода в стрілочному переводі / В. В. Смірнов, С. Г. Буряковський, В. I. Мойсеєнко, Р. В. Семчук, Ф. О. Демченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. –2009. – №4. – С. 105–108.
 35. Мойсеєнко В. І. Метод оперативної ідентифікації та оцінки порушень / В. І. Мойсеєнко, С. І. Василенко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2009. – №5. – С. 3 –7.
 36. А.с.1794746 СССР. МКИ В61 L 17/00 Способ управления торможением отцепа / А. М. Долаберидзе, В. И. Мойсеенко (СССР). – № 4686161; Заявл. 03.05.89; опубл. 15.02.93, Бюл. № 6.
 37. Пат. №32964 Україна, МПК Н 03 К 17/60. Комутаційний пристрій – оптоелектронний аналог електромагнітного реле / В. І. Мойсеєнко, В. М. Бутенко, С. Г. Чуб; Заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. – № U200800478; заявл. 14.01. 08; опубл. 10.06.08, Бюл. №11.
 38. Мойсеєнко В.І. Тлумачний російсько-англо-український словник з залізничної автоматики та зв'язку Бойнік А.Б, Басов В.І. , Гінзбург М.Д., / Мойсеєнко В.І., за редакцією Гінзбурга М.Д., Загарія Г.І., Соболева Ю.В. // – Харків: Нове слово, 2004. – 512с.
 39. Мойсеєнко В. І. Мікропроцесорні системи залізничної автоматики / В. І. Мойсеєнко : Навчальний посібник (для студентів вищих навчальних закладів). – Харків: Регіон-інформ, 1999. – 147с.
 40. Мойсеенко В.И. Программируемые контроллеры для систем управления. Часть 1. Архитектура и технологии применения. / Г. И. Загарий , В. И. Ковзель, В. И. Мойсеенко, В. И. Поддубняк и др.: Учеб. пособие для вузов. – Харьков: ХФИ “Транспорт Украины”, 2001. – 219с.
 41. Соболев Ю.В., Верлока В.С., Макаренко М.В. и др. / Учебное пособие. Основы менеджмента // Харьков: «Основа», 1996. – 352 с.
 42. Данько М.І.,Рахманов В.З.,Троценко В.І.,Чепцов М.М / Навчальний посібник. Мікропроцесорна диспетчерська централізація «Каскад» // Харків: «Енергозберігаючі технології», 2005. – 186 с. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, № 14/18.2-204 від 31.01.2005 р.
 43. Арбузов Г.Ф., Бутенко В.М., Дейнека О.Г., Каграманян А.О.та ін. / Удосконалення організаційно-управлінської роботи на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах // Навчальний посібник. Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 178 с. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, № 1.4/18-Г-581 від 20.04.2007 р.
 44. Любарский Б.Г., Карпенко Н.П., Буряковский С.Г., Маслий А.С. / Математическое моделирование вентильно-индукторного привода // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – №1. – С. 67-76. Фахове видання

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / освітньо-кваліфікаційний рівень ОКР
1 Академічна освіта 6.050202; 6.050102; 6.070107 / Бакалавр
2 Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації 6.050202 / Бакалавр
3 Перспективні системи керування на базі мікроконтролерів 7.050202; 7.050102 / Спеціаліст