Кафедри факультету УПП

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 21 травня 2019, 05:28

Запрошуємо до співробітництва як виконавців так і компаній замовників послуг у сфері наукових досліджень щодо охорони праці, цивільної безпеки, хімії, екології та ергономіки.

На замовлення ПАТ «Укрзалізниця» кафедра взяла участь у розробці «Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту пасажирських вагонів». Цей відомчий нормативний документ включає до себе: основні вимоги щодо правил охорони праці під час технічного обслуговування пасажирських вагонів на коліях в парку та на станції; основні вимоги щодо правил охорони праці під час планових видів ремонту в депо та на станції технічного обслуговування.

У 2006 - 2011 роках кафедра виконувала науково-дослідні госпрозрахункові роботи для Сєверодонецького ВО «Азот» на загальну суму 575 тис. грн. за темами:

  • - обґрунтування і вибір способу утилізації залишків хімічних продуктів з залізничних цистерн та вагонів (31.05.2006-31.12.2007) ;
  • аналіз і оцінка заходів за реконструкцією вузла абсорбації 4 агрегату УКЛ цеху №5 ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» (01.08.2006-31.12.2007);
  • - оптимізація показників процесу кислоутворення у тому числі з використанням ефекту кавітації (28.02.2008-01.03.2011);
  • - розробка технології утилізації відходів виробництва (01.10.2008-31.12.2010);
  • - покращення показників роботи цеху виробництва азотної кислоти за рахунок використання ефекта кавітації (05.02.2010-01.04.2011);
  • - розробка технології одержання похідних сполук з біоетанолу (11.02.2010-01.04.2011);
  • - оцінка впливу ефективності підготовки газу до конверсії NH3 та абсорбції NOx на показники роботи цеху НАК та видача рекомендацій по їх покращенню.

Кафедра виконувала науково-дослідну госпрозрахункову роботу для ДП «Укрспецвагон» на суму 60 тис. грн. за темою:

  • - удосконалення технології виробництва будівельних матеріалів: шлакоблоку та плиток тротуарних (29.12.2006-31.12.2007).

У 2011 - 2015 роках кафедра за держбюджетним замовленням виконувала науково-дослідні роботи за темами:

  • - фізико-хімічні основи створення самотвердіючого композиційного матеріалу поліфункціонального призначення для захисту від електромагнітного випромінювання, електростатичних полів, радіоактивних випромінювань, персоналу та об’єктів залізничного транспорту (№ 15/5-2011Б, наук. керівник проф. Ворожбіян М.І.);
  • - розробка складів неорганічних матеріалів будівельного призначення на основі композицій системи CaO-SiO2-H2O та CaO-SiO2-Al2O3-H2O ( №15/1-2015Б наук. керівник проф. Ворожбіян М.І.).

Кафедра охорони праці та навколишнього середовища була заснована як кафедра хімії в 1930 р. Співробітники кафедри займалися проблемами контролю якості вугілля всіх шахт Донбасу, вивчали його склад, плавкість золи, аналізували мастила, метали, силікати та воду.

На даний час на кафедрі працюють спеціалісти в галузі охорони праці, хімії, екології та ергономіки, які проводять роботи за такими напрямами: створення засобів контролю надійності людини-оператора; розробка в’яжучих поліфункціональних матеріалів спеціального призначення для захисту від радіації та електромагнітного випромінювання; поліпшення екологічного стану в регіонах великої хімії; переробка шкідливих відходів виробництв і моніторингу навколишнього середовища.

Міжнародне співробітництво кафедри здійснюється шляхом членства професорсько-викладацького складу в міжнародних громадських наукових організаціях та на основі наукових контактів із закордонними ВНЗ для обміну досвідом. У лютому 2014 р. за ініціативою кафедри з метою розвитку та підтримки взаємовідносин у сфері науки і освіти в напрямку безпеки та цивільного захисту був підписаний договір між Українським державним університетом залізничного транспорту та Академією Збройних Сил генерала Мілана Растіслава Штефаника, (Словаччина), який діє впродовж п’яти років і буде подовжений за погодженням обох сторін.

Співробітники кафедри є авторами двох підручників, пяти навчальних посібників, трьох монографій, восьми конспектів лекцій, понад 20 авторських свідоцтв та патентів, більш як 200 наукових статей з охорони праці, екології та хімії.