Кафедри факультету УПП

Дисципліни та спеціальності

Останнє оновлення: Четвер, 27 лютого 2020, 09:54

Дисципліна

Спеціальність
Програма підготовки Освітній рівень
Факультет "Інформаційно-керуючих систем та технологій" (АТЗ)

ВИЩА МАТЕМАТИКА

для 123

для 126

для 151

для 172

для 273

 

123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи перший
(бакалавр)
Комп’ютерна інженерія транспортних систем
126 Інформаційні ситеми та технології Технології штучного інтелекту перший
(бакалавр)
Інтелектуальні інформаційні технології
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології перший
(бакалавр)
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі перший
(бакалавр)
273 Залізничний транспорт Організація контролю систем керування рухом поїздів перший
(бакалавр)
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ 126 Інформаційні ситеми та технології Технології штучного інтелекту перший
(бакалавр)
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ 123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи перший
(бакалавр)
126 Інформаційні ситеми та технології Технології штучного інтелекту перший
(бакалавр)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології перший
(бакалавр)
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі перший
(бакалавр)
273 Залізничний транспорт Організація контролю систем керування рухом поїздів перший
(бакалавр)
Факультет "Управління процесами перевезень"

ВИЩА МАТЕМАТИКА

для 263

для 275.2

275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті перший
(бакалавр)
Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
Транспортний сервіс та логістика
Організація міжнародних перевезень
Організація правової та експедиторської діяльності
263 Цивільна безпека Безпека та охорона праці на залізничному транспорті перший (бакалавр)
Екологічний нагляд та цивільна безпека

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

для 263

для 275.02

275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті перший
(бакалавр)
Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
Транспортний сервіс та логістика
Організація міжнародних перевезень
Організація правової та експедиторської діяльності
263 Цивільна безпека Безпека та охорона праці на залізничному транспорті перший (бакалавр)
Екологічний нагляд та цивільна безпека

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ

для 263

для 275.02
275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті перший
(бакалавр)
Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
Транспортний сервіс та логістика
Організація міжнародних перевезень
Організація правової та експедиторської діяльності
263 Цивільна безпека Безпека та охорона праці на залізничному транспорті перший (бакалавр)
Екологічний нагляд та цивільна безпека

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА

263 Цивільна безпека Безпека та охорона праці на залізничному транспорті перший (бакалавр)
Екологічний нагляд та цивільна безпека
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ
275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті другий
(магістр)
Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
Організація міжнародних перевезень
Факультет "Механіко- енергетичний"
ВИЩА МАТЕМАТИКА
273 Залізничний транспорт Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту перший (бакалавр)
Вагони та вагонне господарство 
Вагони та транспортна інженерія 
Високошвидкісний рухомий склад 
Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць 
Електровози та електропоїзди 
Енерго-екологічний контроль і аудит на залізничному транспорті 
Локомотиви та локомотивне господарство
Мехатроніка у вагонобудуванні
144 Теплоенергетика Теплоенергетика перший
(бакалавр)
Енерго-екологічний контроль і аудит
Енергетичний менеджмент
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та ресурсозберігаючі технології перший
(бакалавр)
Альтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт
Електромобілі та електропривод автономного транспорту
Електричний транспорт
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка перший
(бакалавр)
Факультет "Будівельний"
ВИЩА МАТЕМАТИКА
131 Прикладна механіка Організація паливно-мастильного господарства підприємств перший
(бакалавр)
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання перший
(бакалавр)
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту  перший
(бакалавр)
Промислове та цивільне будівництво
193 Геодезія та землеустрій Геодезія, землеустрій та кадастр перший
(бакалавр)
Геоінформаційні технології у землеустрої
273 Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство перший
(бакалавр)
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове та цивільне будівництво другий
(магістр)
Факультет "Економічний"
ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
051 Економіка Економіка підприємства перший
(бакалавр)
Економічна безпека підприємства
071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування комерційної діяльності перший
(бакалавр)
Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування перший
(бакалавр)
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках
073  Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування перший
(бакалавр)
Менеджмент туристичного та рекреаційного бізнесу
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Управління персоналом та економіка праці
075 Маркетинг Маркетинг перший
(бакалавр)
Комерційна діяльність та логістика
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво перший
(бакалавр)
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
281 Публічне управління і адміністрування Публічне управління і адміністрування перший
(бакалавр)
ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ
051 Економіка Економіка підприємства перший
(бакалавр)
Економічна безпека підприємства
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ перший
(бакалавр)
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування перший
(бакалавр)
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках перший
(бакалавр)
073  Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування перший
(бакалавр)
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент туристичного та рекреаційного бізнесу
Управління персоналом та економіка праці
075 Маркетинг Комерційна діяльність та логістика перший
(бакалавр)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво перший
(бакалавр)
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
281 Публічне управління і адміністрування Публічне управління і адміністрування перший
(бакалавр)