Кафедри факультету УПП

Дисципліни кафедри

Останнє оновлення: Четвер, 14 листопада 2019, 11:05

Напрямок навчальної діяльності кафедри УЕР: підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії денної та заочної (дистанційної) форми навчання.

Підготовка проводиться за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

Назва освітніх програм кафедри УЕР (факультет УПП):

Організація перевезень і управління на транспорті

Організація міжнародних перевезень

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Управління експлуатаційною роботою. 275.02 / бак / маг
2 Безпека руху та ПТЕ залізниць 275.02 / бак
3 Основи теорій систем і управління 275.02 / бак
4 Організація міжнародних перевезень 275.02 /бак/ маг
5 Основи теорії транспортних процесів і систем 275.02 / бак
6 Пасажирські перевезення 275.02 / бак
7 Основи наукових досліджень та інженерної творчості 275.02 / бак
8 Інформаційні системи і технології 275.02 / бак/заочна 
9 Загальний курс транспорту 275.02 / бак
10 Системи технологій залізничного транспорту 073,076,075,072,071,051/бак
11 Загальний курс залізниць 073,074,273,172,123,151/бак
12 Організація інтермодальних перевезень 275.02 / бак
13 Управління транспортними технологіями 275.02 / бак/заочна
14 Загальний курс технологічних процесів 151/бак
15 Сучасні інформаціні технології 275.02 / маг
16 Організація швидкісних та високошвидкісних перевезень 275.02 / маг
17 Інформаційні технології в управлінні міжнародними перевезеннями 275.02/маг
18 Методи математичного та компьютерного моделювання 275.02 / асп
19 Методи оптимізації транспортних систем 275.02 / асп
20 Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи 275.02/асп

Всі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення щодо виконання практичних робіт та курсового проектування.