Кафедри факультету УПП

Завідувач кафедри ТСЛ

Останнє оновлення: Вівторок, 17 березня 2020, 13:20

Ломотько Денис Вікторович,
доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України.

 

LomotkoDV

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar

The Open Researcher & Contributor ID (ORCID) http://orcid.org/0000-0002-7624-2925

Персональний ідентифікатор вченого Web of Science ResearcherID: C-1961-2015

Рік народження: 1974

 Освіта:  Освіта вища. У 1996 р. з відзнакою закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті».

Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено в 2001 році. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

 Вчене звання доцента кафедри управління вантажною та комерційною роботою присвоєно у 2003 році.

 Науковий ступінь доктора технічних наук присуджено у 2009 році зі спеціальності 05.22.01 – транспортні системи.

 Вчене звання професора кафедри управління вантажною та комерційною роботою присвоєно у 2010 році.

 Академік Транспортної академії України з 2010 року. Почесний працвник транспорту України.

 З 2000 по теперішній час працював доцентом кафедри управління вантажною та комерційною роботою, деканом факультету управління процесами перевезень , докторантом кафедри управління експлуатаційною роботою, завідувачем кафедри управління вантажною та комерційною роботою, проректором з наукової роботи університета,  професором кафедри транспортних систем та логістики, завідувачем кафедри транспортних систем та логістики Українського державного університету залізничного транспорту.

 Напрямок наукової діяльності - питання удосконалення логістичної структури і системи управління залізниць в межах ринкових відносин, перехід до сучасних форм та методів у вантажній та комерційній роботі, проблеми взаємодії видів транспорту, формування контейнерної трансопртної системи. Формування транспортного процесу залізниць на базі логістичних принципів. Підготував 5-х кандидатів наук. Керує підготовкою 3-х аспірантів.


Гарант освітньо-наукової програми «Організація перевезень і управління на транспорті» (Галузь знань 27 – Транспорт, Спеціальність 275 / 275.02 - Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті, другий (магістерський) рівень вищої освіти). 

Додаткові матеріали до освітньо-наукової програми «Організація перевезень і управління на транспорті» (Магістерський рівень вищої освіти, спеціальність 275 / 275.02 -
Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті)


Ломотько Д.В. має  324 публікації, з них 184 наукових, 5 патентів та 29 праць навчально-методичного характеру, у тому числі 5 з грифом МОН України.

Профіль Scopus

Профіль GoogleScholar

Персональний ідентифікатор вченого, пов'язаний з системою Publons

Повний список наукових та навчально-методичних праць д.т.н., проф. Ломотько Дениса Вікторовича

Вибрані публікації:

 1. Ломотько, Д., Філіпський, О., Ломотько, М., & Красноштан, О. Формування узгодженого графіка руху для мультимодальних пасажирських перевезень за участю залізничного транспорту //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2019. – №. 2. – С. 49-58.
 2.  Lomotko, D. V., Arsenenko, D. V., Nosko, N. A., & Kovalova, O. V. Formalization of rolling stock distribution processes by using dynamic model //Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – 2018. – №. 6 (78). – P. 143-154.- DOI : 10.15802/stp2018/154410
 3. Ломотько Д.В., Арсененко Д.В., Сморкісь І.В. Формування систем підтримки прийняття рішень з використанням когнітивних технологій у ланцюгах доставки контейнерів залізницями //Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2018. – №. 83. – С. 93-99.- DOI : 10.30977/BUL.2219-5548.2018.83.0.93
 4. Ломотько, Д. В., Воскобойников, Д. Г., Листопад, М. С., & Сірадчук, А. Д. Шляхи удосконалення технології мультимодальних швидкісних пасажирських перевезень //Транспортные системы и технологии перевозок. – 2017. – №. 13. С. 59-66. – DOI : 10.15802/tstt2017/110770
 5. Lomotko D. V., Alyoshinsky E. S., Zambrybor G. G. Methodological aspect of the logistics technologies formation in reforming processes on the railways //Transportation Research Procedia. – 2016. – Т. 14. – С. 2762-2766. - DOI : 10.1016/j.trpro.2016.05.482
 6. Ломотько Д. В., Даценко Г. Г. Аналіз рівня сервісу в умовах транспортно-пересадочних вузлів на високошвидкісних залізничних магістралях //Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2016. – №. 161. – С. 25-35.
 7. Ломотько Д. В., Ковальов А. О., Ковальова О. В. Formation of fuzzy support system for decision-making on merchantability of rolling stock in its allocation //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – Т. 6. – №. 3 (78). – С. 11-17.- DOI : 10.15587/1729-4061.2015.54496
 8. Ломотько Д. В. Удосконалення переробки масових вантажів залізничним транспортом в умовах створення інформаційно-керуючої системи //Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп.–Харків: УкрДАЗТ. – 2011. – С. 119-125.
 9. Ломотько Д. В., Бутько Т. В., Панкратов В. І. Формування логістичних технологій на базі інформаційно-керуючої системи підприємствами промислового залізничного транспорту //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2009. – №. 1. – С. 44-48.
 10. Ломотько Д. В. Методологічний аспект формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів // Зб. Наук. праць.- Харків: УкрДАЗТ, 2009.- Вип. 102. – С.138-147
 11. Ломотько Д. В. Методологічний підхід до формалізації процесу функціонування великих динамічних систем залізничного транспорту //Зб. наук. праць УкрДАЗТ: Випуск. – 2007. – Т. 85. – С. 25-34.
 12. Ломотько Д. В. Формування нечіткої бази знань та системи підтримки прийняття рішення у підрозділах залізниць //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2006. – №. 2. – С. 52-58.
 13. Ломотько Д. В. Оптимізація маршруту прямування поїздів з урахуванням логістичного принципу «точно у строк» // Залізничний транспорт України №5, 2006.- с. 69-71
 14. Ломотько Д. В. Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів //дис... д-ра техн. наук/Д.В. Ломотько.–Харків. – 2008.- 480 c.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Методи наукових досліджень та інтелектуальна власність 275 / Магістр
2 Методи наукових досліджень 273, 275 / Магістр
3 Логістика 275 / Бакалавр
4 Міжнародні транспортні організації 275 / Магістр
5 Сервіс та бізнес на транспорті 273, 275 / Магістр високошвидкісних магістралей
6 Управління транспортними технологіями 275 / Бакалавр