Кафедри факультету УПП

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: Середа, 19 лютого 2020, 17:39

Історія та надбання кафедри «Управління вантажною і комерційною роботою» тісно пов’язані з вивченням однієї з найважливіших спеціальних дисциплін в області залізничного транспорту – комерційною експлуатацією, вивчення якої почалося ще в 1918 року, коли за пропозицією ряду вчених і інженерів залізничного транспорту (М.І. Сребницького, М.С. Глікмана, П.М. Супруненко, А.Н. Щегловатого) на базі Київського інституту народного господарства (КІНГ) був створений перший у державі навчальний факультет «Експлуатація шляхів сполучення» (ФЕШС) і кафедра з тією ж назвою, на якій вивчалися дисципліни з технічної і комерційної експлуатації залізниць.

У 1927 р. кафедру експлуатації шляхів сполучення переведено з КІНГу до Київського політехнічного інституту.

Етапами становлення та розвитку кафедри були:

1929 р. – до складу щойно створеного Київського інституту шляхів сполучення (КІШС) війшла кафедра «Перевізна експлуатація» (завідувач кафедри М.Г. Голембіновський);

1934 р. – на основі рішення уряду кафедру, яка на той момент мала назву «Організація руху і вантажна робота», було переведено до Харківського інституту інженерів транспорту (ХІІТ);

1937 р. – у результаті реорганізації кафедри «Організація руху і вантажна робота» створено самостійну кафедру «Організація вантажної роботи», яку очолив доцент В.В. Повороженко. Того ж року кафедри «Організація вантажної роботи» та «Рух і вантажна робота» об’єдналися, а в 1938 р. розділилися на дві самостійні – «Організація руху на залізницях» і «Організація вантажної роботи залізниць».

У 1939 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри «Організація вантажної роботи залізниць» було затверджено доцента В.В. Повороженка. Під час війни з 1941 р. до 1943 р. кафедру очолював доцент М.Д. Гордон.

У перші післявоєнні роки об’єднану кафедру «Експлуатація залізниць», в яку входила секція «Вантажна і комерційна робота» (ВКР), очолювали професор Н.В. Орлов, доцент І.Р. Вебер, а потім з 1950 р. до 1968 р. – професор М.Я. Стефанов.

З 1943 р. до 1970 р. секцією «ВКР» керував на громадських засадах доцент Г.С. Закревський, а з 1971 р. до 1991 р. – доцент А.О. Поляков.

У 1992 р. створена самостійна кафедра «Управління вантажною і комерційною роботою», яку очолив доцент В.М. Гриценко.

У 1994 р. завідуючим кафедри призначений професор В.К. Мироненко.

У 1996 р. кафедра «УВКР» була об’єднана з кафедрою «Залізничні станції та вузли» («ЗСВ»). Кафедру «ЗСВВКР» очолив професор Є.В. Нагорний.

У грудні 2000 р. завідувачем самостійної кафедри «УВКР» призначений професор А.М. Котенко.

У квітні 2006 р. завідувачем кафедри призначений професор В.М. Запара.

У вересні 2011 р. завідувачем кафедри призначений професор Д.В. Ломотько.

З серпня 2013 р. кафедру очолює професор О.В. Лаврухін.