Кафедри факультету УПП

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Середа, 19 лютого 2020, 17:22

На кафедрі працює Галузева науково-дослідна лабораторія «Забезпечення схоронності вантажів під час перевезення і умов перевезень».

Науковим керівником якої є професор Запара В.М.

Запара Віктор Мефодійович

За роки існування лабораторії було розроблено та впроваджено ряд наукових розробок, а саме:

 1. Розробка схем розміщення і кріплення вантажів в універсальних вагонах (aвтори: A.M. Котенко, В.M. Запара, В.M. Гриценко, A.O. Поляков).

  Розроблено та впроваджено для перевезення на залізницях України понад 400 різних схем розміщення і кріплення вантажів в універсальних вагонах (напіввагонах, критих і платформах), які гарантують безпеку руху поїздів, збереження вантажів і вагонів.

 2. Розробка теорії надійності деталей кріплення вантажів в вагонах і вдосконалення теорії розрахунків сил, що діють на вантажі під час їх перевезення залізничним транспортом (aвтори: A.M. Котенко, A.O. Поляков, Д.І. Мкртичьян).

  Вперше в СНД розроблена і обгрунтована теорія надійності деталей кріплення вантажів в вагонах, яка дозволяє ліквідувати розвали вантажів на шляху прямування, і гарантувати безпеку руху та збереження вантажів в межах терміну доставки. Удосконалена теорія розрахунків сил, що діють на вантаж, що дає можливість більш досконально вести розрахунки кріплення.

 3. Правила перевезень наливних вантажів (aвтори: В.M. Запара, В.M. Гриценко, A.O. Поляков).

  роект правил, розроблений в лабораторії, був затверджений Наказом Міністерства транспорту України № 299 від 18.04.2003 р та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2003 за № 558/7879. Ці правила забезпечують збереження і протипожежну безпеку наливних вантажів на всьому шляху їхнього проходження залізницями.

 4. Удосконалення і розвиток комбінованих перевезень на залізницях України (aвтори: A.M. Котенко, В.Г. Кушнірчук, В.І. Петров).

  У 2004 році організовані маршрутні комбіновані перевезення у напрямку Іллічівськ-Київ-Клайпеда. За цей рік було відправлено 54 поїзди, у складі яких було перевезено 134 автопоїзда і 944 великотоннажних контейнера. По маршруту Луганськ-Київ-Славкув відправлено 48 пар комбінованих поїздів, у складі яких перевезено тисячі шістсот вісімдесят дві автопоїзда.

 5. Технічні умови на оформлення перевізних документів і пломбування вагонів (aвтори: A.M. Котенко, В.M. Запара, A.O. Поляков).

  Розроблено ліцензійні ТУ, затверджені начальником Головного комерційного управління УЗ С.П. Аленічевим. Вони забезпечують підвищення якості транспортного обслуговування вантажовласників і збереження вантажів.

 6. Дослідження і розробка методів організації транспортного процесу, заснованих на принципах логістики, при перевезенні вантажів в універсальних контейнерах Укрзалізниці (aвтори: A.M. Котенко, В.Г. Кушнірчук, В.І. Петров).

  Проведені дослідження з питань запровадження принципів логістики при перевезенні вантажів в універсальних контейнерах Укрзалізниці, які дозволили у 2004 році скоротити загальний обіг контейнерів по УЗ на 8,97 доби, у тому числі великотоннажних – на 1,72 доби та збільшити обсяги перевезень вантажів у контейнерах. Дослідження з організації руху контейнерів у поїздах проведені за маршрутом Україна – країни Європи, що дозволить значно скоротити термін руху контейнерів на маршруті Китай – Європа.

 7. Розробка методів підвищення ефективності використання вантажних вагонів різної форми власності в нових умовах (автори: Д.В. Ломотько, В.М. Запара та інші).

  Ця науково-дослідна робота вперше в УкрДУЗТ (за роки незалежності України) виконана на замовлення Дирекції Ради з залізничного транспорту країн-учасниць Співдружності. Запропонована методика визначення економічної ефективності використання вантажних вагонів при створенні ЄСК ПВВ. Виконаний розрахунок ставок плати за користування вантажними вагонами різних категорій для різних форм власності.

 8. Дослідження та розробка пропозицій щодо забезпечення якісної технології охорони вантажів проти розкрадань при перевезенні територією Південної залізниці (автори: О.В. Лаврухін, В.М. Запара, А.Л. Обухова, Я.В. Запара та інші).

  За пропозиціями, що спрямовані на впровадження нових технічних рішень, проведено визначення економічного ефекту від їх впровадження на основі прогнозованих обсягів збитків від крадіжок за видах майна, поставлених на оперативний облік. Розробка дозволить удосконалити технологію охорони вантажів проти розкрадань при перевезенні територією регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниці» і може бути використана для застосування на інших регіональних філіях України.

 9. Нормативна документація «Інструкція з порядку ведення обліку навантаження та вивантаження вантажних вагонів (автори: В.М. Запара, А.Л. Обухова, Я.В. Запара та інші).

  Розроблений нормативний документ передбачає приведення обліку та звітності відповідно до нових вимог на сучасному етапі автоматизації, достовірного і якісного ведення обліку і формування звітності в автоматизованому режимі. Призначений для використання в роботі працівниками Управління статистики, Департаменту комерційної роботи, Департаменту управління рухом та відповідних господарств регіональних філій, дирекцій залізничних перевезень, станцій.

 10. Формування та шляхи реалізації організаційно-технологічної моделі використання вантажних вагонів у міжнародних перевезеннях(автори: О.В. Лаврухін, В.М. Запара, Г.С. Бауліна та інші).

  Запропонована модель передбачає необхідність формування транспортного процесу, що враховує взаємодію підприємств мережі залізниць всіх держав "простору 1520» між собою, а також взаємодію адміністрацій залізниць і власників вантажних вагонів. Сформовані підходи щодо оперативного управління просуванням поїздо- та вагонопотоків залізничними полігонами для забезпечення якості надання транспортних послуг, а також визначені напрями підвищення ефективності транспортної системи України для здійснення міжнародних залізничних перевезень на базі логістичних підходів з урахуванням кон’юктури міжнародних перевезень.

В межах розробки теми видана монографія «Тенденції розвитку технологій управління вагоно- і поїздопотоками в міжнародному сполученні територією України». Значна увага в ГНДЛ приділяється патентній роботі. За час функціонування лабораторії зареєстровано більше 20 патентів України на винаходи та корисні моделі, які охоплюють всі напрямки діяльності ГНДЛ.

Серед них слід виділити за своєю значимістю для вантажоутворюючих підприємств, наприклад, такі:

 • Патент на корисну модель № 84955 «Спосіб перевезення вантажів залізничним вагоном та його розвантаження на роторному вагоноперекидачу» (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.11.2013 року);
 • Патент на винахід № 105309 «Спосіб гравітаційного розвантаження піввагонів від навалочних вантажів і переміщення вагонів після розвантаження» (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.04.2014 року);
 • Патент на корисну модель № 102779 «Спосіб контролю технічного стану вагонів з небезпечним вантажем у процесі перевезення» (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2015 року).

На кафедрі постійно розширюється пакет прикладних програм з урахуванням розробок ГНДЛ, застосовуються сучасні математичні методи у навчальному процесі, використовуються автоматизовані робочі місця спеціалістів. Все це активно сприяє підвищенню рівня та якості використання сучасних інформаційних технологій студентами.

До організацій, з якими співпрацює кафедра, належать Служба комерційної роботи і маркетингу регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», станції Харків-Вантажний, Харків-Балашівський, Харків-Сортувальний тощо.

З метою вдосконалення роботи ГНДЛ кафедри УВКР підтримуються тісні зв’язки з провідними ВНЗ України та СНД, зокрема Білоруським національним технічним університетом (кафедра вантажної і комерційної роботи), Державним економіко-технологічним університетом транспорту, Маріупольським інститутом транспорту і логістики.

Фахівці ГНДЛ кафедри УВКР мають відповідний досвід та напрацювання для прикладних розробок:

 • Єдиних технологічних процесів роботи під`їзної колії та станції примикання;
 • Схем навантаження та кріплення вантажів у рухомому складі;
 • Паспортів під`їзних колій;
 • Інструкцій про порядок обслуговування під’їзної колії тощо.

 

Контактна інформація:

Адреса: 61050, м.Харків, пл. Фейєрбаха, 7, ауд. 1.303

тел. (057) 730-21-97, (057) 730-10-85

Науковий керівник ГНДЛ: к.т.н., проф. Запара В.М.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.