Кафедри факультету УПП

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: П'ятниця, 08 червня 2018, 09:36

Перелік основних видів наукової роботи на кафедрі ТСЛ формується згідно наказу МОН №450 від 07.08.2002 та положення, затвердженого вченою радою УкрДУЗТ протоколом №5 від 27 травня 2014.

Основні напрями наукової діяльності викладачів кафедри:

 • питання удосконалення організаційної структури і системи управління залізниць в межах ринкових відносин, перехід до сучасних форм та методів у вантажній та комерційній роботі, проблеми взаємодії видів транспорту. Формування транспортного процесу залізниць на базі логістичних принципів (професор, д.т.н. Ломотько Денис Вікторович);
 • удосконалення роботи залізничних технічних станцій; логістичні системи; логістичні кластери; митні операції на транспорті; раціоналізація функціонування транспортної системи при міжнародних перевезеннях (професор, д.т.н. Альошинський Євген Семенович);
 • теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки економічної ефективності виробництва та інноваційних рішень (доцент, к.е.н. Балака Євген Іванович);
 • транспортні системи та логістика, взаємодія видів транспорту, перевезення небезпечних вантажів (доцент, к.т.н. Лючков Дмитро Степанович);
 • питання удосконалення організації міжнародних вантажних перевезень, формування транспортного процесу залізниць на базі логістичних принципів (доцент, к.т.н. Шульдінер Юлія Володимірівна);
 • логістика пасажирських залізничних перевезень, логістика інтермодальних та мультимодальних пасажирських перевезень (ст. викладач кафедри, к.т.н. Примаченко (Сіваконева) Ганна Олександрівна);
 • підвищення рівня управління логістичним обслуговуванням регіональних транспортно-виробничих систем (аспірант Мещеряков Василь Володимирович);
 • питання удосконалення організації місцевої роботи в пунктах концентрації вантажної роботи в умовах реформування транспорту; аналіз роботи залізниці з питань діалогу «замовник-залізниця» (аспірант Арсененко Данило Володимирович);
 • питання удосконалення технології роботи залізничних станцій з невеликим обсягом роботи шляхом залучення додаткових вантажів (аспірант Носко Наталя Андріївна).

В 2015 року на кафедрі ТСЛ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Примаченко Ганни Олександрівни (наук. керівник проф. Альошинський Є.С.)

В 2017 було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ковальовой Оксаной Володимірівной (наук. керівник проф. Ломотько Д.В.)

Примаченко (Сіваконева) Ганна Олександрівна
Ковальовой О.В.

Захист кандидатських дисертаційних робіт Примаченко Г.О. та Ковальовой О.В.

Науково-дослідна діяльність

За останні роки фахівці кафедри брали участь в роботі над наступними держбюджетними та госпдоговірними науковими темами:

 • «Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка – Полтава – Красноград – Харків – Лозова. Станція стикування постійного 3,3кВ та змінного 27,5кВ видів тягового струму по ст. Лозова. Розробка технології обслуговування під’їзних і тракційних колій залізничних та промислових підприємств Лозовського вузла» (ДР 0112U000423);
 • «Дослідження та розробка пропозицій щодо забезпечення якісної технології охорони вантажів проти розкрадень при перевезенні територією Південної залізниці» (РК 0113U002849) РКТ 0614U000039;
 • «Формування та шляхи реалізації організаційно-технологічної моделі використання вантажних вагонів у міжнародних перевезеннях» 4/1-2015Б ДР 0115U000275;
 • «Дослідження та розробка проекту Порядку відкриття та закриття залізничних колій загального користування, залізничних станцій для виконання всіх чи деяких операцій та зупинних пунктів»;
 • Стратегія розвитку регіональної транспортної системи на базі формування транспортно-логістичного кластеру (ТЛК) Харківської області

Основні назви напрямів інноваційної діяльності кафедри ТСЛ, що отримували фінансування: розробка систем нового покоління для швидкісного та високошвидкісного залізничного транспорту, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій; розвиток логістичних технологій у транспортному процесі, у тому числі - за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій; розвиток сервісу та бізнесу на залізничному транспорті в межах програми підготовки магістрів інфраструктури і експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту в Росії та Україні 530281-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMP US-JPCR.

 

Державні науково-дослідні програми та теми

Співробітники кафедри ТСЛ сумісно з Національним контактним пунктом приймають активну у програмі «HORIZON 2020» за напрямком «Транспорт» в Україні.

Альошинський Є.С.
Лючков Д.С.

Професор Альошинський Є.С. та доцент Лючков Д.С. презентують єврокомісії науковий проект в рамках програми «HORIZON 2020».

Фахівці кафедри ТСЛ (проф. Альошинський Є.С.) приймали участь в розробці рамкової стратегії розвитку транспортної галузі України на період до 2020 року.

Співробітники кафедри проф. Ломотько Д.В. та проф. Альошинський Є.С. є провідними експертами технічного комітету Українського логістичного альянсу (УЛА), який входить до Європейського логістичного альянсу.

ULA

АСОЦІАЦІЯ “УКРАЇНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ АЛЬЯНС"
ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ 183
«ЛОГІСТИКА, ЕКСПЕДИРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ»

Проф. Ломотько Д.В. та проф. Альошинський Є.С. в 2017 р. приймали активну участь в імплементації європейської нормативно-правової бази в галузі логістики.

Кафедрою ТСЛ здійснюється співпраця в робочій групі щодо розробки рамкової стратегії розвитку Харківської області на 2015-2020 роки і підготовки проектів розвитку Транспортно-логістичного кластеру Харківського регіону.

Два співробітника кафедри ТСЛ – проф. Ломотько Д.В. та проф. Альошинський Є.С. є членами спеціалізованих вчених рад з захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук.

Міжнародна науково-методична співпраця

Співробітники кафедри ТСЛ активно займаються науково-дослідницькою діяльністю на міжнародному рівні сумісно з колегами іноземних вищів.

tempus

За напрямами інноваційної діяльності з розвитку сервісу та бізнесу на залізничному транспорті в межах програми підготовки магістрів інфраструктури і експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту в Росії та Україні TEMPUS проф. Д.В.Ломотько здійснює керівництво загальним модулем «Сервіс та бізнес на транспорті» сумісно із університетом CNAM та дирекцією SNCF (м. Париж, Франція).

В останні роки кафедра ТСЛ активно співпрацює з різноманітними університетами країн Європи. Зокрема:

 • - Національна консерваторія мистецтв і ремесел (Париж, Франція)- питання організації підготовки фахівців з швидкісних перевезень;
 • - Технолого-гуманітарний університет им. К.Пулавського в Радоме (Польща) – питання організації підготовки фахівців з оптимізації логістичної діяльності та систем управління ланцюгом постачання;
 • - Сілезька політехніка (Катовице, Польща) – організація логістики експрес-відправлень; диверсифікація ринку туристичних залізничних перевезень ;
 • - Краковский Политехнический Университет им.Тадеуша Костюшко (Краківська Політехніка, Польща) - інновація практик європейських університетів в області сталої мобільності;
 • - університет Дуйсбург-Ессен (Німеччина) – питання організації підготовки фахівців з кластерізації логістичної діяльності;
 • - Дрезденський технологічний університет (Німеччина) – питання сталої мобільності регіонів;
 • - Європейський інститут підвищення освіти (Словаччина) – інновація практики сталої мобільності працівників освіти тощо.

В 2017 році кафедрою сформовано пропозиції на участь у конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проектів на 2018-2019 рр.:

 1. Diversification of railway activities in the area of logistic services regarding express delivery of parcel freight (Альошинський Є.С., Примаченко Г.О., Рудакова А.С.);
 2. Diversification of railway activities in the area of tourist services of EU countries (Балака Є.І., Альошинський Є.С., Примаченко Г.О.)

Крім того за останні роки викладачі кафедри мали велику кількість наукових публікацій за кордоном, а також приймали активну участь в науково-технічних та практичних міжнародних конференціях в Німеччині, Угорщині, Польщі, Албанії, Болгарії, Білорусі, Молдові тощо.

9

Ст. викл. Примаченко Г.О. та професор Альошинський Є.С. на науковому конгресі в Польщі (Варшава, вересень 2017 р.)