Кафедри факультету УПП

Завідувач кафедри

Останнє оновлення: Неділя, 01 березня 2020, 16:13

Костиркін Олег Володимирович
кандидат технічних наук, доцент


Рік народження 1963 р.

e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: Освіта вища. У 1986 р. закінчив Харківський політехнічний інститут (ХПІ) за спеціальністю «Технологія жирів». Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив за спеціальністю 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин. Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено в 1996 році. Вчене звання доцента кафедри охорони праці та навколишнього середовища присвоєно у 1998 році.Вступив до аспірантури ХІІТу в 1989 році; з 1993 року працював на посаді старшого викладача кафедри охорони праці та навколишнього середовища; з 1996 року – на посаді доцента кафедри охорони праці та навколишнього середовища; з 1997 і до 2003 року на посаді заступника декана факультету Управління процесами перевезень; з 2015 року вступив до докторантури Українського державного університету залізничного транспорту; з вересня 2016 року і на теперішній час обіймає посаду завідувача кафедри охорони праці та навколишнього середовища Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності: Питання дослідження впливу оксидів ВаО, CoO, Fe2O3 , Al2O3. у складі композиційних матеріалів на їх захисні властивості від електромагнітного випромінювання та створення нових захисних композиційних матеріалів на базі цих оксидів. Питання цивільного захисту та надзвичайних ситуацій на залізниці.

Автор 140 публікацій, з них понад 90 наукових, має 2 патенти (авторські свідоцтва).

ORCID
Google Scholar

Вибрані публікації:

 1. Костиркін О.В. Попередження надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті. Цивільна оборона: конспект лекцій – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 188 с.
 2. Костиркін О.В. Охорона праці на залізничному транспорті: Навчальний посібник. Д.С. Козодой, О.В. Костиркін, С.О. Кисельова, Н.В, Козодой. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 124 с.
 3. Костиркін О.В. Цивільний захист та попередження надзвичайних ситуацій, в тому числі на залізничному транспорті: Навч. посібник / М.І. Ворожбіян, О.В. Костиркін, Б.К. Гармаш, М.О. Мороз: – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 250 с.
 4. Пат. 90619 U. Україна, МПК С 04 В 14/00. Бетонна суміш / М.Ю. Іващенко, М.І. Ворожбіян, Г.М. Шабанова, О.В. Костиркін, В.М. Сударський; Заявник та патентовласник УкрДАЗТ; № u 201311713; Заявл. 04.10.2013; Опубл. 10.06.2014; Бюл. №11. − 2 с.
 5. Костиркін О.В. Дослідження процесів фазоутворення в системі BaO – Al2O3 – Fe2O3 / М.Ю. Іващенко, Г.М. Шабанова, М.І. Ворожбіян, О.В. Костиркін // Матеріали 76-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 15-17 квітня 2014 р.: Тез. доп. – Зб. наук. праць. УкрДАЗТ – Харків, 2014. – Вип. 143. – С. 270 − 271.
 6. Костиркін О.В. Субсолидусное строение системы CoO – ВаО – Fe2O3. Ч. 1. Термодинамический анализ твердофазных реакций синтеза тройных оксидных соединений системы CoO – ВаО – Fe2O3 / О.В. Костыркин, Г.Н. Шабанова, С.М. Логвинков, Н.С Цапко // Огнеупоры и техническая керамика. – 2015. – № 1-2 – С. 8 –11.
 7. Костиркін О.В. Субсолидусное строение системы CoO – ВаО – Fe2O3. Ч. 2. Фазовые равновесия в системе CoO – ВаО – Fe2O3 без учета тройных соединений / О.В. Костиркін, Г.Н. Шабанова, С.М. Логвинков, Н.С Цапко // Огнеупоры и техническая керамика. – 2015. – № 4-5 – С. 3 – 8.
 8. Костыркин О.В « Барий содержащие тугоплавкие материалы специального назначения.» /Шабанова Г.Н., Логвинков С.М., Корогодская А.Н.,Христич Е.В., Иващенко М.Ю., Костыркин О.В. - Х.: ФЛП Бровин А.В., 2018. – 292 с. (на русском языке) ISBN 978-617-7555-99-4
 9.  Костиркін О.В. « Можливість утилізації твердих промислових відходів та енергозбереженняпри виробництві силікатної цегли»/ Кисельова С.О. Наук.-техн. зб.: "Матеріали Міжнар наук.-пр. конф. "(Київ, 7-8 червня 2018р) К ; Основа, 2018.-440с
 10. Костиркін О.В. « Гексаферрит бария как заполнитель при производстве защитных бетонов.»/ Иващенко М.Ю., Шабанова Г.Н., Киселева С.А. Матеріали XXIV международной научно-практической конференции " Інформаційні технології: наука, техника, технологія, освіта, здоровʹя XXIV міжнародна науково-практична конференція. Харків, 18-20 травня 2016. У чотирьох частинах Ч.ІІ" MicroCAD - 2016 с.216 (343).
 11. Костиркін О.В. Хімія: Конспект лекцій / О.В. Костиркін, А.М. Корогодська. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 104 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму / ОКР
1 Хімія 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр
133 Галузеве машинобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
273 Залізничний транспорт / Бакалавр
14 Електрична інженерія (теплоенергетика, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Бакалавр
2 Основи екології 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр
3 Захист у надзвичайних ситуаціях 263 Цивільна безпека / бакалавріат
4 Пожежна безпека виробництв 263 Цивільна безпека / бакалавріат
5 Теорія горіння та вибуху 263 Цивільна безпека / бакалавріат
6 Цивільний захист 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Магістр
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Магістр
133 Галузеве машинобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
273 Залізничний транспорт/ Магістр
27 Транспорт (залізничний транспорт)
14 Електрична інженерія (теплоенергетика, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Магістр
7 Охорона праці в галузі та цивільний захист 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Магістр
133 Галузеве машинобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
273 Залізничний транспорт / Магістр
27 Транспорт (залізничний транспорт)
14 Електрична інженерія (теплоенергетика, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Магістр