Кафедри факультету УПП

Перелік основних дисциплін кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 21 травня 2019, 05:28
 1. Атестація робочих місць
 2. Безпека життєдіяльності
 3. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 4. Вступ до спеціальності
 5. Виробнича санітарія
 6. Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві
 7. Експертиза з охорони праці
 8. Екологія за професійним спрямуванням
 9. Загальна електротехніка та електробезпека
 10. Захист у надзвичайних ситуаціях
 11. Надійність технічних систем та техногенний ризик
 12. Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці
 13. Основи ергономіки
 14. Основи екології
 15. Основи екології та основи охорони праці
 16. Основи охорони праці
 17. Охорона праці в галузі
 18. Пожежна безпека виробництв 
 19. Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація
 20. Правові основи працеохоронної політики
 21. Промислова екологія
 22. Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань
 23. Психологія праці та її безпеки
 24. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій
 25. Системи контролю небезпечних та шкідливих факторів
 26. Соціально-економічні основи охорони праці
 27. Теорія горіння та вибуху
 28. Управління екологічною безпекою
 29. Управління охороною праці
 30. Хімія
 31. Хімія та електроматеріали
 32. Цивільний захист
 33. Цивільний захист та охорона праці в галузі

Для всіх дисциплін кафедри розроблені навчально-методичні комплекси