Кафедри факультету УПП

Додаткові матеріали до ОНП «Організація перевезень і управління на транспорті»

Останнє оновлення: Вівторок, 21 квітня 2020, 12:36

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 275 / 275.02
Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті
Другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Освітньо-наукова програма «Організація перевезень і управління на транспорті»

 


Інформація про  Український державний університет залізничного транспорту

Інформація про факультет Управління процесами перевезень

Інформація про бібліотеку університету


Освітньо-наукова програма «Організація перевезень і управління на транспорті» (редакція від 26.06.2018 р.)

Зразки індивідуальних планів

здобувачів вищої освіти ОНП ОПУТ, ступінь магістр

ОНП 275 - ОПУТ (магістри)
  # Найменування документу  Тип документу
1 Індивідувальний план студента ОНП 275 ОПУТ (магістр) План
2

Індивідувальний план студента 1 року навчання

 План
3 Індивідувальний план студента 2 року навчання План

 

 Форма анкети опитування здобувачів вищої освіти

ОНП 275 - ОПУТ (магістри)
  # Найменування документу  Тип документу
  1

Форма анкети опитування здобувачів вищої освіти для студентів 1 року навчання

Зразок форми
  2 Форма анкети опитування здобувачів вищої освіти для студентів 2 року навчання Зразок форми

 Витяги з протоколів

обговорення редакції навчального плану та ОНП «Організація перевезень і управління на транспорті»

ОНП 275 - ОПУТ (магістри)
# Найменування документу  Тип документу
1

Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету УПП

Витяг
2 Витяг з протоколу засідання науково-меодичної комісії вченої ради факультету УПП

Витяг 1

Витяг 2

3  Витяг з протоколу засідання кафедри Управління експлуатаційною роботою Витяг 
4  Витяг з протоколу засідання кафедри Транспортні системи та логістика Витяг 
5  Витяг з протоколу засідання кафедри Залізничні станції та вузли Витяг
  Витяг з протоколу засідання кафедри Управління вантажною та комерційною роботою Витяг

 

Інформація про наукові праці 
здобувачів вищої ОНП «Організація перевезень і управління на транспорті»,
ступінь магістр, за спеціальністю 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

 

Інформація щодо співпраці із стейкхолдерами
(в т.ч., із забезпечення практики студентів)

ОНП 275 - ОПУТ (магістри)
  # Найменування установи - стейкхолдера  Тип документу
  1 Партнерство Erasmus+ (програма академічної мобільності)  Реєстраційна картка
  2 Шуменський університет «Єпископ Константин Преславський» м. Шумен (Болгарія)  Угода
  3 Ризький технічний университет м. Рига (Латвія)  Угода
  4 Національна консерваторія мистецтв і ремесел м. Париж (Франція)

 Угода

 Інформація

  5 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАММЛЕР УКРАЇНА»

Договір 1

 Договір 2

 6 Регіональна філія Південна залізниця АТ Укрзалізниця

Договір

 Пропозиція

7 Регіональна філія Придніпровська залізниця АТ Укрзалізниця Договір
8 Регіональна філія Донецька залізниця АТ Укрзалізниця Договір
  9 Асоціація «Український логістичний альянс"  Сертифікат

 

 

Програма практик,

що проходять здобувачі вищої освіти ОНП «Організація перевезень і управління на транспорті»

ОНП 275 - ОПУТ (магістри)
  # Найменування практики  Тип документу
  1

Наскрізна програма практики студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275.02 - транспортні технології (на залізничному
транспорті)

 Програма практики
  2 Робоча програма практики студентів денної та заочної форми навчання Програма практики
  3 Робоча програма виробничої (управлінської/науково-дослідної) практики студентів денної та заочної форми навчання Програма практики

 

 

© УкрДУЗТ