Кафедри факультету УПП

Інформація про освітні програми

Останнє оновлення: Вівторок, 30 червня 2020, 07:43
Галузь знань 26 – Цивільна безпека
Спеціальність 263 – Цивільна безпека
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Безпека та охорона праці на залізничному транспорті»
 
Освітня програма Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути