Кафедри факультету УПП

Примаченко (Сіваконева) Ганна Олександрівна

Останнє оновлення: Понеділок, 24 лютого 2020, 17:15
Примаченко (Сіваконева) Ганна Олександрівна

Примаченко (Сіваконева) Ганна Олександрівна
кандидат технічних наук,
доцент, член-кореспондент Академії технічних наук України


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1988

Освіта: у 2010 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)» та здобула кваліфікацію наукового співробітника. Видано диплом з відзнакою, номер диплома ХА №39832453. З 2011 року по 2014 рік навчалася у денній аспірантурі УкрДАЗТ. У 2013 році закінчила школу молодого викладача на базі Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів при УкрДАЗТ. У червні 2015 року захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи на тему: «Удосконалення технології пасажирських залізничних перевезень у безпересадковому сполученні».

Напрямок наукової діяльності: логістика пасажирських залізничних перевезень, логістика інтермодальних та мультимодальних пасажирських перевезень, функціонування логістичних центрів у забезпеченні обслуговування вантажопотоків залізничним транспортом.

Має 106 публікацій, з них 86 наукових, 2 патенти, 2 авторських свідоцтва та 16 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у рецензованих фахових виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 60 праць, з них 47 наукова та 13 навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту 14 наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях, 2 наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus.

Профіль GoogleScholar

The Open Researcher & Contributor ID (ORCID)

Персональний ідентифікатор вченого, що пов'язаний з системою Web of Science ResearcherID: L-1714-2015

Scopus ID 57191477655

Повний список наукових та навчально-методичних праць к.т.н., доц. Примаченко Ганни Олександрівни

Вибрані публікації:

 1. Сіваконева, Г. О. Формалізація процесу функціонування автоматизованої технології формування розкладу руху залізничних пасажирських перевезень у спеціальних вагонах [Текст] / Г. О. Сіваконева // Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України». – К., 2015. – №5 (114). – C. 55-60.
 2. Примаченко, Г. О. Розробка пропозицій щодо підвищення доходності пасажирських залізничних перевезень в Україні [Текст] / Г. О. Примаченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Х., 2015. – №6/3(78). – С. 33-39.
 3. Примаченко, Г. О. Аналіз технології роботи високошвидкісного залізничного транспорту [Текст] / Г. О.Примаченко, З. А. Аскеров // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 161. – С. 13-24.
 4. Aleshinskiy, E. S. Using the Petri nets for forming the technological lines of the passenger trains processing in Ukraine [Text] / E. S.Aleshinskiy, V. S. Naumov, G. O. Prymschenko // Archives of Transport. – Warsaw, Poland, 2016. – Volume 38, Issue 2. – Pages 7-15.
 5. Примаченко, Г. О. Побудоваматематичноїмоделіліквідаціїворожихмаршрутівпасажирськихпоїздіввгорловинізалізничноїстанції [Текст] / Г. О.Примаченко, Р. О. Трохименко // ЗбірникнауковихпрацьУкрДУЗТ. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 162. – С. 108-117.
 6. Альошинський, Є. С. Напрямдиверсифікаціїдіяльностізалізницьусферутуристичнихпослуг [Текст] / Є. С. Альошинський, Г. О.Примаченко // Журнал «Українськазалізниця». – Х., 2017. – №1-2 (43-44). – С. 24-27.
 7. Примаченко, Г. О. Дослідження питань логістики пасажирських перевезень далекого сполучення в сучасних умовах [Текст] / Г. О.Примаченко // Збірник матеріалів (тез доповідей) VI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту на залізничному транспорті («МіЛ-2016»)» (27-29 вересня 2016 р. м. Запоріжжя). – К., 2016. – С. 46-48.
 8. Примаченко, Г. О. Впровадження методів логістики у сферу пасажирських залізничних перевезень в Україні [Текст] / Г. О.Примаченко // Збірник тез науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, технічних та гуманітарних системах», м. Одеса, 24-26 листопада 2016 р. – Сєвєродонецьк, 2016. – С. 125-128.
 9. Примаченко, Г. О. Застосування логістики до управління експлуатаційною роботою залізничного транспорту у сфері пасажирських перевезень [Текст] / Г. О.Примаченко // Тези VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека та електромагнітна сумісність на залізничному транспорті», 1-3 лютого 2017 р., м. Чернівці. – Дніпро: ДНУЗТ, 2017. – С. 51-52.
 10. Примаченко, Г. О. Дослідження сучасного стану пасажирської логістики залізничного транспорту в Україні [Текст] / Г. О.Примаченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні науково-технічні дослідження» (5-7 квітня 2017 р.). Громадська організація «Академія технічних наук України». – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – С. 157.
 11. Примаченко, Г. О. Стратегічне логістичне управління у сфері пасажирських залізничних перевезень [Текст] / Г. О.Примаченко // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі і науці» (16 березня 2017 р., м. Харків, ХНАДУ). – Х.: ХНАДУ, 2017. – С. 63-65.
 12. Примаченко, Г. О. Аналіз логістичної системи пасажирських залізничних міжнародних перевезень [Текст] / Г. О.Примаченко // Тези 2 Міжнародної науково-практичної конференції «Енергооптимальні технології перевізного процесу» (м. Львів, 22.05-26.05.2017). – Дніпро: ДНУЗТ, 2017. – С. 88-89.
 13. Primachenko, A. A. Development of intermodal transport and logistics schemes for passenger transportation by railway transport within Ukraine-Europe direction [Text] / A. A. Primachenko // Bulgaria 31 may – 3 june 2017). – Sofia, Bulgaria:Scientific technical union of mechanical engineering «Industry-4.0», 2017. – Volume
 14. AloshynskyiYe.S., Prymachenko H. O., ShuldinerYu.AnalysiswaystoincreasethelevellogisticsprinciplesimplementationinUkraine // Thefifthinternationalyouthconference «Perspectivesscienceandeducation» (USA, NewYork, 19 October, 2018).NewYork: SlovoWord, 2018. – P. 5-12.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Логістика 275 / Бакалавр
2 Єдина транспортна система 035.041 / Бакалавр
3 Інформаційні системи та технології 275 / Бакалавр
4 Управління транспортними технологіями 275 / Бакалавр
5 Міжнародні логістичні системи 275 / Бакалавр
6 Управління ланцюгом постачання 275 / Магістр