Кафедри економічного факультету

Перелік основних дисциплін

Останнє оновлення: Вівторок, 03 березня 2020, 13:55
  Для економічного факультету
 1. Аналіз господарської діяльності
 2. Бізнес-планування
 3. Біржова діяльність
 4. Вступ до фаху  
 5. Державне та регіональне управління
 6. Державне управління економікою
 7. Економіка вражень
 8. Економіка і організація інноваційної діяльності
 9. Економіка і організація невиробничої сфери
 10. Економічна кібернетика
 11. Економіка підприємства
 12. Економіка праці на підприємствах залізничного транспорту
 13. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 14. Економіка природокористування
 15. Економіка роботизованих технологій
 16. Економічна діагностика
 17. Економічна психологія
 18. Економічна розвідка та безпека бізнесу
 19. Економічне управління підприємством
 20. Економічний аналіз
 21. Інноваційний розвиток підприємства
 22. Інтелектуальний бізнес
 23. Конкурентоспроможність підприємства
 24. Конкурентна стратегія підприємств
 25. Корпоративна логістика
 26. Моральні основи економіки та підприємницької діяльності
 27. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 28. Організація виробництва
 29. Організаційна культура підприємств
 30. Основи бізнесу
 31. Основи духовної культури
 32. Підприємництво
 33. Планування та контроль на підприємстві
 34. Потенціал і розвиток підприємства
 35. Проектний аналіз
 36. Регіональна економіка
 37. Реінжиніринг бізнес-процесів
 38. Стратегія підприємства
 39. Стратегічне управління підприємством
 40. Теорія економічного аналізу
 41. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту
 42. Технологія машинобудівних підприємств
 43. Товарознавство та комерційна діяльність
 44. Управління витратами
 45. Управління ланцюгами постачань
 46. Управління проектами
 47. Управління бізнесом
 48. Управління трудовим потенціалом підприємств
  Для інших факультетів
 1. Економіка виробництва
 2. Економіка локомотивного господарства
 3. Економіка і організація виробництва
 4. Економіка промислового і міського електропостачання
 5. Менеджмент персоналу
 6. Техніко-економічне обгрунтування проектів
  Для аспірантів
 1. Глобалізаційні процеси в сучасній економіці
 2. Інституційний аналіз економічного розвитку
 3. Методи і моделі обґрунтування економічних рішень
 4. Методи стратегічного управління
 5. Методологія управління науковими проектами