Кафедри економічного факультету

Завідувач кафедри

Останнє оновлення: П'ятниця, 06 березня 2020, 08:07
Завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович
доктор економічних наук, професор,
академік Транспортної академії України,
Заслужений будівельник України,
Почесний залізничник


 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: освіту здобув в Українському заочному політехнічному інституті на вечірньому відділенні машинобудівного факультету за спеціальністю «Технологія машинобудування, металоріжучі станки та інструменти».

Кандидат економічних наук з 1994 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.02.03 – «Управління, планування і державне регулювання економіки» ( тема: «Забезпечення конкурентостійкості підприємств в умовах ринкової економіки», науковий керівник к.т.н., професор Бойко І.Г.).

Доктор економічних наук з 1996 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.02.03 – «Управління, планування і державне регулювання економіки» ( тема: «Конкурентноздатність і економічна стабільність підприємств у промислово-фінансових групах (методологічні аспекти)», науковий консультант академік НАН України Лукінов І.І.).

Напрямок наукової діяльності: «Забезпечення конкурентоздатності підприємств в умовах ринкової економіки», «Економічна безпека підприємства», «Стратегічне управління підприємством», «Державне регулювання економіки», «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика».

З 1997-2001 р. Член експертної ради ВАК України по напрямку «Економіка».

З 2001 року Дикань В.Л. очолює спеціалізовану вчену раду Д 64.820.05 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» й «Економіка та управління національним господарством» в Українському державному університеті залізничного транспорту. Під його консультуванням та керівництвом підготовлено та захищено 16 докторів та 44 кандидат економічних наук.

З 2002 року є головним редактором збірника «Вісник економіки транспорту і промисловості», співорганізатором п'ятнадцяти науково-практичних міжнародних конференцій «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика».

Автор понад 270 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи професор Дикань В.Л. є автором 45 підручників і навчальних посібників, 13 монографій, понад 263 наукових статей.

Досягнення. За особисті досягнення в галузі науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних та соціально-економічних проблем Харківської області Дикань В.Л. У 2010 році отримав обласну стипендію в галузі науки ім. М.І. Туган-Барановського (з економіки), 3 рази ставав переможцем обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри», академік Міжнародної інженерної академії, академік Інженерної академії України, академік Транспортної академії України, академік Академії будівництва України, Почесний професор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна.

Неодноразовий лауреат конкурсу "Ділова людина України". Визнаний переможцем рейтингу "Харків'янин століття". Європейською бізнес-асамблеєю (Оксфорд, Англія) нагороджений почесним дипломом «GOLDEN MERCURY». Собором слов’янських народів Білорусі, Росії та України нагороджений дипломом повного кавалера міжнародних відзнак «Слов’янська доблесть», «Слов’янська честь», «Слов’янська слава». Нагороджений срібною та золотою медалями ім. А.М.Підгорного Інженерної академії України, почесним дипломом Міжнародної Інженерної Академії, численними грамотами Міністерства освіти та науки України, голови Харківської облдержадміністрації та міського голови м. Харкова.

Профіль в GoogleScholar

ORCID ID

Вибрані публікації:

 1. Дикань В.Л. Забезпечення конкурентостійкості підприємства: монографія / В.Л. Дикань. – Х.: Основа, 1995.
 2. Реформирования экономики Украины и конкурентоустойчивость предприятий: монография / В.Л. Дикань. – Харьков: Основа, 1997. – 345 с.
 3. Дикань В.Л. Економіка підприємства: збірник задач і тестів підприємств / В.Л. Дикань, І.Л. Плєтникова, В.О. Мельник, О.В. Шраменко, Ю.М. Уткіна. - Х.: УкрДАЗТ, 2007. – 290 с.
 4. Дикань В.Л. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник / В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, О.В. Маковоз. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – 266 с.
 5. Дикань В.Л. Экономика предприятия: учебное пособие / В.Л. Дикань, Е.В. Шраменко, Н.В. Якименко. - Х.: УкрГАЖТ, 2012. – 278 с.
 6. Дикань В.Л. Стратегічне управління: навчальний посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, І.В. Токмакова, О.В. Маковоз, О.В. Шраменко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с.
 7. Дикань В.Л. Організація виробництва: підручник / В.Л. Дикань, В.О. Маслова. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. – 422 с.
 8. Дикань В.Л. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту: підручник / В.Л. Дикань, В.В. Компанієць, І.Л. Назаренко. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. – 547 с.
 9. Дикань В.Л. Стратегічні пріоритети розвитку економіки України в умовах зміни світових центрів економічної та політичної влади / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. - № 41. – С. 11 - 16.
 10. Дикань В.Л. Перспективы развития экономики Украины в условиях формирования международных транспортных коридоров в системе мировой глобализации экономики / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. - № 42. – С. 144 – 149.
 11. Дикань В.Л. Підвищення ефективності функціонування вантажних вагонних депо у сучасних ринкових умовах / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. - № 42. – С. 252 – 254.
 12. Дикань В.Л. Государственное управление развитием экономики Украины в условиях «третьей волны» глобализации / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. - № 43. – С. 11 - 20 .
 13. Дикань В.Л. Українська модель економічної системи як нова концепція розвитку національної економіки / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. - № 44. – С. 11 - 17.
 14. Дикань В.Л. Реанимирование экономики Украины / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2014. - № 45. – С. 11 - 17.
 15. Дикань В.Л. Розвиток промислового потенціалу українських підприємств / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2014. - № 46. – С. 136 – 142.
 16. Дикань В.Л. Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті: навч.посібник. / В.Л. Дикань, О.Г.Кірдіна, І.Л. Назаренко, Ю.М.Уткіна. - Х.: УкрДАЗТ, 2014. – 314 с.
 17. Дикань В.Л. Пріоритетність та стратегічна значущість транспортної системи для економіки України / В.Л. Дикань // Міжнародний техніко-економічний журнал «Українські залізниці», липень 2014. -№7(13). - С.24-27.
 18. Дикань В.Л. Механизм восстановления машиностроительного комплекса Украины в условиях логистической интеграции / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Харків, УкрДАЗТ, 2014. - № 47. – С. 9-14
 19. Дикань В.Л. Комплексний підхід до управління стійким розвитком підприємств машинобудування / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Харків, УкрДАЗТ, 2015. - № 49. – С. 11-18.
 20. Дикань В.Л. Маркетингово-логістичний підхід щодо розвитку транспортно-логістичної інфраструктури підприємств залізничного транспорту / В.Л.Дикань, А.В. Кузьменко // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Харків, УкрДАЗТ, 2015. - № 51. – С. 9-16
 21. Дикань В.Л. Розвиток високошвидкісного руху в Україні на основі формування виробничо-логістичних кластерів / В.Л.Дикань, М.В. Корінь // Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2015. Вип. 154. – С. 98-103
 22. Дикань В.Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Харків, УкрДУЗТ, 2015. - № 52. – С. 9-20.
 23. Dykan V. Formation of the Institutional Model of Public Administration of Post-Industrial Transformation of the Ukrainian Industrial Complex / Dykan V., Tokmakova I., Kalicheva N., Korin M., Kozlova A. // International Journal Of Engineering & Technology. – Vol. 7 No 4.3 (2018): Special Issue 3. – р. 438-444. Pages – 7 // website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET/
 24. Дикань В.Л. Особливості поведінки споживачів в умовах «економіки щастя» / В.Л. Дикань, Г.В., І.В. Воловельська // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Харків, УкрДУЗТ, 2018. - № 60 – С. 11-17.
 25. Дикань В.Л. Державне регулювання промислового розвитку України / / В.Л. Дикань, Г.В., Корінь М.В. // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Харків, УкрДУЗТ, 2018. - № 61 – С.9-19.
 26. Дикань В.Л. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у евроінтеграційному векторі // В.Л. Дикань, Г.Є. Островерх // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Харків, УкрДУЗТ, 2018. - № 62.
 27. Дикань В.Л. Управлінський менеджмент у концепції сталого розвитку організації / В.Л. Дикань, Г.П. Заєць // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Харків, УкрДУЗТ, 2018. - № 62.
 28. Дикань В.Л. Товарознавство та комерційна діяльність: підручник/ В.Л. Дикань, А.О. Каграманян, Т.Г. Сухорукова, Н.Є. Каличева, О.В. Маковоз. - Харків: УкрДУЗТ, 2018. –369 с.
 29. Дикань В.Л. Організаційно-економічне забезпечення ефективної діяльності підприємств:логістичний підхід //В.Л. Дикань, Г.П. Заєць// Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Харків, УкрДУЗТ,2019. - №65 - С.9-18
 30. Dykan V. The concept of management of economic security of the railway transport in the context of overcoming the manifestations of a systemic crisis //  I. Tokmakova , V Pavlichenko ,O. Cherednychenko ,M. Korin // SHS Web of Conferences - 2019. - №67 - С. 6. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706014   
 31. Dykan V. Strategic Knowledge Managment as Means of Ensuring the Competitiveness of Railway Transport Enterprises//V. Dykan, Ovchynnikova, N.Kalicheva, M. Korin // SHS Web of Conferences - 2019. - №67 - С. 6. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196701003
 32.  Дикань В. Промислово-логістична система, як основа забезпечення ефективної діяльності підприємств машинобудування//В. Дикань, Г.П. Заєць//Монографія- Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колект. монографія/ Аванесова Н. А. та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Прохорової В. В. /Укр. інж-пед. акад. - Харків : Вид-во Іванченка І. С. 300 прим.- 2019 - С. 122-131 (с. 299)
 33. Дикань В. Стратегічні орієнтири державного регулювання суб’єктів малого та середнього бізнесу //В. Дикань, О.В. Шраменко// Монографія- Стратегічні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств у цифровому економічному просторі : колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Ареф’євої О.В./ К.: ФОП Маслаков, 2019. – С. 47-55       (490 с. )
 34.  Дикань В. Тенденції та протиріччя розвитку залізничного транспорту в умовах становлення світової транспортно-логістичної системи//В.Л. Дикань , С.В. Панченко//Oxford Debate/ EBA 2020. All rights reserved- 2020- c.178- C.144-151

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Вступ до фаху 051,076 / Бакалавр
2 Економіка підприємства 051,076 / Бакалавр
3 Технологія машинобудівних підприємств 051,076 / Бакалавр
4 Глобалізаційні процеси в сучасній економіці Спеціаліст
5 Методологія управління науковими проектами Спеціаліст