Кафедри економічного факультету

Завідувач кафедри «Управління державними і корпоративними фінансами» (УД і КФ)

Останнє оновлення: Середа, 12 червня 2019, 16:59

Зайцева Іраїда Юріївна
доктор економічних наук, професор


e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1978

Освіта: У 2000 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Облік і аудит». Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 - «Економіка транспорту і зв'язку», номер диплома № ДК № 025623. Доктор економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами», номер диплома № ДД №000624. У 2002 році стала стипендіатом Кабінету Міністрів України. У 2009 році отримала грант Президента України для виконання науково-дослідної роботи «Тактика недружніх поглинань та формування захищеної корпоративної структури на підприємствах автомобільного транспорту» відповідно до Розпорядження Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2009 рік» від 16 грудня 2008 р. № 336/2008-рп.  Член редакційної колегії збірника «Вісник економіки транспорту і промисловості». Здійснює керівництво аспірантами та здобувачами наукового ступеня кандидата економічних наук. Член Науково-методичної ради з фінансів Міністерства освіти і науки України.

Напрямок наукової діяльності: Економіко-організаційні підходи до захисту підприємств від недружніх поглинань; управління економічною безпекою підприємств; підвищення ефективності вантажних залізничних перевезень в Україні в умовах глобалізації.

Автор понад 100 наукових праць. В рамках науково - методичної роботи професором Зайцевою І.Ю. видано та підготовлено до друку понад 100 науково - методичних та навчально - методичних розробки, з них 3 монографії, 2 навчальних посібника та один підручник

       GoogleScholar профіль:

       ORCID ID:

Вибрані публікації:

  1. Зайцева І.Ю. Застосуванняпроактивногопідходу при формуванніекономічноїбезпеки на залізничномутранспорті / І.Ю. Зайцева, Т.В. Ковтун // Вісникекономіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). – Харків, 2015. – Вип.50. – С.180-184.
  2. Зайцева І.Ю. До питанняаналізурезультатів та наслідківвпровадженняшвидкісного та високошвидкісногопасажирськогоруху на залізницяхУкраїни [Текст монографії] / І.Ю. Зайцева, М.О.Єрьоміна // Колективнамонографія за ред. В.В. Прохорової – Харків: Смугастатипографія, 2016. – с.110-119.
  3. Зайцева І.Ю. Фінансово-правовіаспектипроцесуінтеграціїУкраїни до Транс-Європейськоїтранспортноїмережі ТЕМ-Т / І.Ю. Зайцева // Вісникекономіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). – Харків, 2014. – Вип.46. – С.223-228.
  4. Зайцева І.Ю. Проблеми казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами / І.Ю. Зайцева, М.О.Пархоменко// Вісникекономіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). – Харків, 2015. – Вип.50. – С.321-325.
  5. ЗайцеваІ.Ю. ДослідженнявпливурозвиткуміжнароднихтранспортнихкоридорівнанаціональнубезпекуУкраїни [Текст] / І.Ю. Зайцева // Науковий вісник Буковинського фінансово-економічного університету. Економічні науки (зб. наук. праць). - Чернівці, 2014. - Вип.27. - с. 374- 382.
  6. ЗайцеваІ.Ю.Управління фінансовою складовою економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / І.Ю. Зайцева// Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №16. – С. 54-56.
  7. Зайцева І.Ю. Шляхи отримання фінансової вигоди від альянсів, злиттів, поглинань та розробкастратегіїнедружньогопоглинання / І.Ю. Зайцева // Вісникекономіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). – Харків, 2014. – Вип.45. – С. 69-72
  8. .І.Ю.Зайцева, О.А. Карлова, Ю.С. Прудіус SpecificFeaturesofMergersandAcquisitionsintheTransportIndustry/ InternationalJournalofEngineering&Technology, 7 (4.3) (2018) 612-616
  9. modernInvestmentApproachforImplementationofInnovationsfortheUkrainianRailwayTransport/  nternationalJournalonternationalJournalofEngineering&Technology, Vol 7, No 4.3 (2018).
 1. Основні навчальні дисципліни, які викладає:
ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Вступ до фаху 072/бакалавр
2 Фінанси підприємств 072/бакалавр
3 Інвестування 072/бакалавр
4 Міжнародні фінанси 072/магістр
5 Фінансовий менеджмент 072/магістр
6 Фінансово-економічні основи захисту підприємств від недружніх поглинань 072/магістр
7 Управління державними і корпоративними фінансами 072/бакалавр