Кафедри економічного факультету

Колектив кафедри

Останнє оновлення: Понеділок, 14 жовтня 2019, 15:09

Кафедра у складі 15 осіб професорсько-викладацького складу та 2 осіб навчально-допоміжного персоналу забезпечує навчально-виховний процес зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «магістр». Укомплектованість професорсько-викладацького штату складає 100%.

До навчального процесу залучаються висококваліфіковані спеціалісти народного господарства, у тому числі Південної залізниці та її підрозділів, Харківського національного університету ім. Каразіна, Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури, АБ «Експрес – Банку» та ПАО «Укрсоцбанку».

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу здійснюється постійно відповідно до плану шляхом стажування на підприємствах залізничного транспорту, промисловості, в банківських установах та страхових компаніях. Аспірантура та докторантура також вважаються формами підвищення кваліфікації.

 Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у науково-дослідницьких роботах університету. Результати науково-дослідних робіт реалізуються через дисертаційні дослідження, дипломні та магістерські роботи, а також студентські наукові роботи. Значний обсяг їх змісту викладено в наукових виданнях «Фінанси України», «Економіка України», «Бизнес-информ», «Вісник економіки транспорту і промисловості», «Залізничний транспорт України», «Будівництво України» та інших виданнях.

Згідно зі штатним розкладом на 2019/2020 навчальний рік на кафедрі працює 17 фахівців. Серед них: 1 доктор економічних наук; 2 професори; 10 кандидатів економічних наук, доценти; 2 старших викладача; 1 аспірант; 2 лаборанта:

Професорсько-викладацький склад:

Штатні викладачі:

Д.е.н., професор Зайцева Іраїда Юріївна

Д.е.н., професор Колесников Олександр Володимирович

К.е.н., доцент Бормотова Марина Валентинівна

К.е.н., доцент Єрмоленко Олексій Анатолійович

К.е.н., доцент Єрьоміна Марина Олександрівна

К.е.н., доцент Карачарова Катерина Анатоліївна

К.е.н., доцент Коковіхіна Олександра Олександрівна

К.е.н., доцент Криворученко Ольга Анатоліївна

К.е.н., доцент Лисьонкова Наталія Миколаївна

К.е.н., доцент Машошина Тетяна Вікторівна

К.е.н., доцент Стешенко Олена Дамирівна

К.е.н., доцент Тройнікова Олена Миколаївна

К.е.н., ст. викладач Масалигіна Вікторія Володимирівна

Сумісники:

Ст. викладач Войтов Іван Миколайович

Аспіранти:

Аспірант Прудіус Юлія Сергіївна

Навчально-допоміжний персонал:

Старший лаборант Горобець Олена Олександрівна

Лаборант Кешеля Світлана Миколаївна