Кафедри економічного факультету

Матеріально-технічне забезпечення кафедри

Останнє оновлення: П'ятниця, 22 червня 2018, 07:41

Матеріально-технічне забезпечення кафедри

Кафедра «Маркетинг» займає площу 130 м2. За кафедрою закріплена навчальна аудиторія (416) на 25 чол., кабінет ділового спілкування та відеотренінгів (412) на 12 чол. для проведення ділових та ролевих ігор, тестування, тренінгів, який обладнаний технічними засобами навчання (мультимедійний проектор), кабінет дипломного та курсового проектування (409). Усі приміщення розміщені в одному корпусі, знаходяться у доброму і задовільному стані, регулярно проводяться ремонти аудиторій, останній із яких був у вересні-жовтні 2012 р.

Кафедра має персональні комп’ютери, які використовуються студентами при підготовці дипломних, курсових та виконанні інших робіт.

Кафедра має добру матеріально-технічну базу для проведення навчального процесу і науково-дослідних робіт, яка дозволяє здійснювати проведення занять відповідно до навчальних планів і програм.

Навчальна площа у розрахунку на одного студента денної форми навчання складає 16 м2, а кількість комп’ютерних годин на одного студента в день складає 0,5. Підготовка бакалаврів і магістрів здійснюється з використанням аудиторного фонду всієї академії. Загальна аудиторна площа на одного студента денної форми навчання в цілому по академії відповідає нормі, всім вимогам техніки безпеки, санітарно-технічним нормам.

До навчального процесу залучаються фахівці – практики залізничного транспорту. При вокзалі Харків-пасажирський працює філіал кафедри. В ньому частину занять проводять керівники та фахівці пасажирської служби Південної залізниці. Також кафедра має філіал при страховій компанії та рекламному агенстві, де студенти можуть оволодіти практичними навичками в галузі маркетингу страхових та рекламних послуг. У теперішній час продовжується удосконалення матеріально-технічної бази кафедри.