Кафедри економічного факультету

Завідувач кафедри

Останнє оновлення: Середа, 19 червня 2019, 08:37

Зоріна Олена Іванівна
доктор економічних наук, професор


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Освіта: У 1982 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю "Механізована обробка економічної інформації", присвоєна кваліфікацію інженер-економіст. Захистила кандидатську дисертацію в 1996 році. Докторську дисертацію захистила в 2012 році у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 - «Економіка та управління національним господарством» по темі «Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України». Доцент з 2002 року; доктор економічних наук з 2013 року. Має 30 років навчально-педагогічної роботи.

Зоріна Олена Іванівна фахівець в сфері підвищення ефективності роботи залізниць України, стратегічного маркетингу на залізничному транспорті, розвитку інформаційних систем на залізничному транспорті; в останні роки займається розробкою принципів побудови організаційної структури маркетингової діяльності на залізничному транспорті, питаннями інноваційно-інвестиційної стратегії в транспортному маркетингу, розвитком теорії економічної оцінки маркетингових проектів і бізнес-планів.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 64.820.05 при Українському державному університеті залізничного транспорту. Є керівником дисертаційних робіт. Олена Іванівна веде підготовку і перепідготовку фахівців для залізниць України, забезпечує їх навчальною та методичною літературою, бере активну участь в підготовці кадрів вищої кваліфікації, в розробці наскрізних інтегрованих навчальних програм, модульних навчальних планів і забезпечує їх якісне виконання, впровадження нових методів навчання у навчальний процес. Активно співпрацює з фахівцями з маркетингу на державному та міжнародному рівнях. Є постійним членом Української асоціації маркетингу, Клубу завідувачів кафедр маркетингу.

За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту України, творче застосування в навчальному процесі передових технологій організації фінансово-господарської діяльності галузі нагороджена Подякою Харківського міського голови; за особистий внесок у підготовку кваліфікованих кадрів для залізничного транспорту нагороджена Почесною Грамотою ректора УкрДАЗТ; за сумлінну роботу, високий професіоналізм, вагомий внесок у реалізацію завдання сучасної державної політики в галузі освіти нагороджена Подякою Голови Харківської обласної державної адміністрації; за значні досягнення в розвиток науки і викладацької майстерності нагороджена Дипломом ректора УкрДАЗТ; як кращий лектор факультету економіки транспорту нагороджена Грамотою ректора УкрДАЗТ; за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для залізничного транспорту, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Дня залізничника нагороджена Почесною грамотою ректора УкрДАЗТ.

ORCID ID

Профіль Google Scholar

Автор понад 156 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи професором Зоріної Є.І. підготовлено до друку і видано 124 наукових роботи і 32 навчально-методичного характеру, в тому числі 73 в спеціалізованих виданнях, 2 монографії та 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Є співавтором 11 авторських свідоцтв і патентів.

Олена Іванівна є керівником науково-дослідної роботи за темою «Дослідження та розробка методичних рекомендацій по визначенню витрат на утримання станцій, колій та дільниць, у т. ч. малодіяльних, збиткових станцій або виконання за окремими комерційними операціями» згідно договору № 4-92-17 від 17.11.2017 р., авторами якої, в т.ч. є: декан економічного факультету, проф. кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» Калабухін Ю.Є., зав. кафедри «Економічна теорія та право», доц. Каменева Н.М., старш. викл. кафедри "Маркетинг" Мкртичьян О.М. 

Вибрані публікації:

 1. Зоріна О.І. Методичний підхід до визначення соціального ефекту від збереження вантажного руху малодіяльних ділянок / О.І. Зоріна, Калабухіна М.Ю.// Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 41. – С. 102 - 106.
 2. Зоріна О.І. Урахування соціальної складової ефективності техніко-організаційних заходів пасажирських перевезень залізничного транспорту / О.І. Зоріна, Ю.Є.Калабухін, В.В.Ткаченко // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2013. − № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1867.
 3. Зоріна О.І. Оцінка конкурентоспроможності транспортної послуги / О.І. Зоріна, О.В. Сиволовська // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 42. – С. 288 – 292.
 4. Зоріна О.І. Застосування маркетингових стратегій позиціонування на залізничному транспорті / О.І. Зоріна // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. − Серія «Економічні науки». – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2013. – № 7. – С. 21-25.
 5. Зоріна О.І. Урахування соціальної складової ефективності техніко-організаційних заходів приміських залізничних перевезень / Зоріна О.І., Калабухіна М.Ю./ Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 43. – С. 37 – 41.
 6. Зоріна О.І. Шляхи зниження експлуатаційних витрат залізниць України в умовах реформування залізничного транспорту / О.І. Зоріна / Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2374.
 7. Зоріна О.І. Соціально-економічні фактори формування стійкого розвитку залізничного транспорту / О.І. Зоріна / Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2013. – Вип. 4. − Т. 18. – С. 11 − 14.
 8. Зоріна О.І. Фактори підвищення рівня соціально-економічного розвитку підприємств залізничного транспорту / О.І. Зоріна / Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 45. – С. 73-78.
 9. Зоріна О.І. Ефективність використання методів Event-маркетингу підприємствами транспорту / О.І. Зоріна / Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 10. Зоріна О.І. Маркетингова сегментація транспортного ринку / О.І. Зоріна / Вісник Одеського національного ун-ту. Економіка. Т. 19. Вип. 1/1. Серія «Економіка». – 2014. – С. 101 – 103.
 11. Зоріна О.І. Результати дослідження соціального ефекту техніко-організаційних заходів на залізничному транспорті / О.І. Зоріна, Ю.Є. Калабухін, В.В. Ткаченко / Вісник ХНАУ ім.. В.В.Докучаєва. Серія «Економічні науки». № 9. – Х., 2014. – C. 1 – 8.
 12. Рекламний менеджмент: Навчальний посібник / О.І. Зоріна, А.О. Дергоусова, О.В. Сиволовська. - Х.: УкрДУЗТ, 2015. - 210 с.
 13. Зоріна О.І. Використання засобів амбієнт-маркетингу на залізничному транспорті України / О.І. Зоріна // Проблеми інтеграції теорії та практики реклами в Україні та у світі: тези доповідей на VIII Міжнародній науково-практичній конференції. – Київ: КНЕУ, 2014.
 14. Зоріна О.І. Необхідність формування позитивного іміджу залізничних пасажирських перевезень / О.І. Зоріна // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей на X Міжнародній науково-практичній конференції. – Львів: Національний унів-т «Львівська політехніка», 2014. – С.141 – 142.
 15. Зоріна О.І. Застосування маркетингових концепцій управління на ринку транспортних послуг / О.І. Зоріна // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України:  тези доповідей за матеріалами десятої Міжнародної науково-практичної конференції. Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 43. - Харків. – 2014.
 16. Зорина Е.И. Применение концепции интегрированного маркетинга на железнодорожном транспорте в условиях реформирования отрасли / Е.И. Зорина // БИЗНЕС ИНФОРМ Издательство: Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины (Харьков)ISSN: 2222-4459. – 2015. - № 8. - С. 192 – 195.
 17.  Зоріна О.І. Застосування логістичної концепції як напряму підвищення якості вантажних перевезень / О.І. Зоріна, А.В. Зорін, О.В. Сиволовська // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва. - Серія «Економічні науки». -  Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2015. - № 1. – 13 с. 
 18. Зоріна О.І. Деловая игра как активная форма организации занятий у студентов / О.І. Зоріна, А.О. Дергоусова // Новий колегіум. - 2015. - №3. – С. 46-49. – Бібліогр. В кінці ст. 4 назв.
 19.  Зорина Е.И. Оценка конкурентоспособности транспортной продукции / Е.И. Зорина, Е.В. Сиволовская // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України:  тези доповідей за матеріалами десятої Міжнародної науково-практичної конференції. Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 44. - Харків. – 2015.
 20. Зоріна О.І. Застосування принципів маркетингу для реформування транспортної галузі / О.І. Зоріна, Д.С. Гончаренко // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України:  тези доповідей за матеріалами десятої Міжнародної науково-практичної конференції. Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 44. - Харків. –2015. 
 21.  Зоріна О.І. Імідж підприємства – необхідність чи данина моді? / О.І. Зоріна // Проблеми економіки та управління на транспорті: тези доповідей на Х-їй Міжнародній науково-практичній конференції «ЕКУЗТ - 2015».
 22. Зоріна О.І. Розробка стратегії позиціонування залізничного транспорту за рахунок створення позитивного іміджу / О.І. Зоріна, А.О. Дергоусова // Глобальні та національні проблеми економіки. – Вісник Миколаївського нац. унів-ту ім. В.О.Сухомлинського. – Вип. 4. - 2015. – С. 392 -  394.
 23.  Зоріна О.І. Особливості психологічного сприйняття кольорів в рекламі / О.І. Зоріна, О.В. Сиволовська // Реклама: інтеграція теорії та практики: тези доповідей на XI Міжнародній науково-практичній конференції, 03 грудня 2015 р. – К.: КНТЕУ, 2015.
 24. Зоріна О.І. Принципи оцінки конкурентоспроможності транспортної послуги / О.І. Зоріна, О.В. Сиволовська // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України:  тези доповідей за матеріалами десятої Міжнародної науково-практичної конференції. Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДУЗТ, 2016.
 25. Зоріна О.І. Недобросовісна реклама та її наслідки для рекламодавців / О.І. Зоріна // Реклама: інтеграція теорії та практики: тези доповідей на X Міжнародній науково-практичній конференції, 18 листопада 2016 р. – К.: КНТЕУ, 2016. – С.49 – 51.
 26. Зоріна О.І. Маркетингово-логістичний менеджмент у сфері транспортних послуг на підприємствах залізниці / О.І. Зоріна, О.М. Мкртичьян // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика:  тези доповідей за матеріалами XIII Міжнародної науково-практичної конференції. Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – С. 214 – 217.
 27.  Зоріна О.І. Сучасні маркетингові технології та їх специфіка / О.І. Зоріна, О.М. Мкртичьян // Міжнародний науковий журнла "Інтернаука". - Київ: 2017. - 61. - С. 49.
 28. Маркетинг транспортних послуг: Навчальний посібник /Зоріна О.І, Волохова І.В, Волохов В.А., Дергоусова А.О., Сиволовська О.В., Мкртичьян О.М., Гончаренко Д.С.. - Харків: УкрДУЗТ, 2017. - 352 с.
 29. Маркетинговий підхід до підвищення ефективності діяльності залізничного транспорту України в умовах глобалізації // Зоріна О.І., Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М. // Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми: Територія, 2018. – С. 385 - 394.
 30. Методологія визначення вартості життєвого циклу в контексті оцінки інноваційно-інвестиційних проектів тягового рухомого складу залізниць України // Калабухін Ю.Є., Зоріна О.І., Каменева Н.М. // Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми: Територія, 2018. – С. 395 – 404.
 31. Інноваційні технології маркетингової комунікаційної політики: ambient та вірусний маркетинг, нативна реклама /Зоріна О.І., Сиволовська О.В., Зибіна К.В., Сиволовський І.М. // Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми: Територія, 2018. – С. 404 – 423.
 32. Маркетингові комунікації в системі засобів просування соціально-культурних проектів [Електронний ресурс] /Зоріна О.І., Мкртичьян О.М. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2018. – № 2.
 33. Вплив маркетингових комунікацій на діяльність підприємств в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Зоріна О.І., Фадєєнко В.Ю. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. - № 21. 
 34. Дослідження критеріїв оцінки ефективності інфраструктури залізниць / О.І. Зоріна, Ю.Є. Калабухін, О.М. Мкртичьян // Вісник економіки транспорту і промисловості: Матеріали п'ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика", №66, 2019. - С.25-28.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Економічна оцінка маркетингових проектів та бізнес-планів 075 / магістр
2 Економічна оцінка ефективності бізнес-планів 075 / магістр
3 Інноваційно-інвестиційна стратегія в транспортному маркетингу 075 / бакалавр
4 Прогнозування транспортних послуг 071 075 / бакалавр
5 Витрати на залізничному транспорті та собівартість перевезень 075 / бакалавр
6 Економічний аналіз господарської діяльності транспортних систем 075 / бакалавр
7 Вступ до фаху 075 / бакалавр
8 Менеджмент 051 071 072 075 076 / бакалавр
9 Основи менеджменту 275.02 / бакалавр
10 Управління якістю транспортних послуг 075 / бакалавр