Кафедри економічного факультету

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: Понеділок, 18 листопада 2019, 10:47

Кафедра «Економічна теорія та право» була створена в 1938 році під назвою кафедра «Політична економія».

Протягом останніх 40 років кафедру очолювали: доц. Ступницький В.І.(1967-1973рр.), доц. Пономаренко П.І. (1973-1981рр.), доц. Сивальнев О.Г.(1981-1983рр.), доц. Духов В.Є.(1983-1999рр.), проф. Соболєв В.М. (2000 – 2007 рр.).
З липня 2007 р. по квітень 2015 року кафедру очолювала професор академії, кандидат економічних наук Борович Ольга Дмитрівна.

З квітня 2015 року кафедру очолює Каменева Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

До штату ПВС кафедри входять викладачі, що мають багаторічний науково-педагогічний досвід роботи у ВНЗ: к.е.н. доц. Каменева Н.М., к.е.н. доц. Фролов О.І., к.е.н. доц. Косич М.В., к.ю.н. доц. Гайворонська Т.М., к.е.н. доц. Александрова О.Ю., ст.викладачі: Крутько І.М., Колісников А.В. Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації із застосуванням новітніх методів навчання.

За весь час існування кафедри створено 28 розробок. За останні 5 років на видані конспект лекцій з економічної теорії Ч.1,2 – 2018 р. (Косич М.В., Фролов О.І., Александрова О.Ю.), конспект лекцій з дисципліни право – 2018 р. (Гайворонська Т.М.), програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання з дисципліни « глобальна економіка» - 2018 р. (Каменева Н.М., Мозгова О.Т.), , програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання з дисципліни « Сучасні економічні теорії» - 2018 р. (Каменева Н.М., Мозгова О.Т.)