Кафедри економічного факультету

Науково-дослідна робота студентів

Останнє оновлення: Вівторок, 03 березня 2020, 13:56

Науково-дослідна робота студентів здійснюється у Студентському науковому центрі у межах наукової школи кафедри за напрямками:

  • міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика, організація швидкісного руху, створення сучасних інформаційно-логістичних центрів;
  • забезпечення конкурентоспроможності підприємств;  
  • економічна безпека підприємств промисловості та транспорту;
  • економічна психологія та етика підприємницької діяльності.
  • На кафедрі існує науковий гурток «Забезпечення конкурентоспроможності економіки», затверджений розпорядженням по науково-дослідній частині №10 від 9 вересня 2018 р.. Установче засідання відбулося 12 вересня 2018 р., де була надана презентація інформації щодо планових наукових конкурсів, грантів, конференцій у 2018-2019 н.р. На засіданні гуртка 17.09.2018 р. відбулося обговорення, узгодження і затвердження тематик науково-дослідних робіт студентів, а також надана інформація щодо розкриття актуальності та концептуальних питань науково-дослідних робіт: визначення мети, завдань, предмету та об’єкту дослідження. Засідання гуртка 29.10.2018 р. було присвячено підготовці доповідей за тезами для виступу на студентській науково-технічній конференції. 20.11. 2018 р. студенти-учасники гуртка виступили з презентаціями наукових студентських робіт на кафедрі економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом. 21-23 листопада 2018 р. студенти – учасники гуртка приймали участь у 80-й студентській науково-технічній конференції УкрДУЗТ. 8.04.2019 р. в рамках підготовки до міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» зі студентами обговорено актуальні питання, які займають пріоритетне місце для винесення на повістку дня. 20.05.2019 р. відбулося обговорення результатів участі студентів у ІІ турі конкурсів студентських наукових робіт, визначено типові помилки, недоліки підготовки презентацій і доповідей. Всього на даний час відбулося 15 засідань, останнє засідання заплановано на 10 червня 2019 р., де будуть підведені підсумки роботи наукового гуртка у 2018-2019 навчальному році, обговорено план роботи наукового студентського гуртка на 2019-2020 навчальний рік.