Кафедри економічного факультету

Завідувач кафедри «Менеджмент і адміністрування»

Останнє оновлення: Вівторок, 03 березня 2020, 11:41

Дейнека Олександр Георгійович
доктор економічних наук, професор


Вчений, спеціаліст у сфері менеджменту організації, управління і реструктуризації галузі, талановитий педагог.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1950

Освіта: Харківський державний університет, 1973 р., “Географія», географ, викладач географії, кандидат географічних наук (1981). Харківський державний економічний університет, 1997 р., “Фінанси і кредит», економіст.

Доктор економічних наук з 2005 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д.064.051.05 при Харківскому національному універстеті імені В.Н.Каразіна за спеціальністю 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою, професор за кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на транспорті, тема дисертації «Управління паливно-енергетичним комплексом України», номер диплома ДД 004523.

Працював у складі експертних комісій з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів за напрямом “Менеджмент та торгівля” Міністерства освіти і науки України, зокрема секції “Менеджмент і адміністрування”.

У Вищий школі працює понад 40 років.

Дейнека О. Г. є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій в Українській державній академії залізничного транспорту та Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.

О.Г. Дейнека підготував 10 аспірантів та здобувачів, що отримали науковий ступінь кандидата економічних наук та одного доктора наук. Постійно запрошується на опонування кандидатських та докторських дисертацій в інші ВНЗ України, щорічно бере участь в акредитації та ліцензуванні ВНЗ з напряму «Менеджмент».

Напрямок наукової діяльності: організаційно-управлінські аспекти розвитку базових галузей економіки України, зокрема транспортної, енергетичної та інших.

Автор понад 250 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 57 методичних робіт: монографії - 16; навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України - 11; конспекти лекцій - 7; інші методичні видання - 39; 92 статті у фахових наукових виданнях. Приймав участь у понад 130 вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Нагороди та подяки: За багаторічну працю у вищих навчальних закладах у 2005 році був нагороджений грамотою міністра освіти і науки України, має ряд подяк Державної адміністрації залізничного транспорту, а також у 2011 р. нагороджений ювілейною медаллю «На честь 150-річчя залізничного транспорту України».

Google scholar

ORCID ID

Вибрані публікації:

 1. Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Котик В.О., Котик В.В. // Концептуальні основи державного управління залізничного транспорту /3 –я Всеукраїнська науково- практична конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» 18-19 квітня 2019 р. м.Херсон с.108-109.
 2. Дейнека О.Г., Позднякова Л.О. Концепція розробки механізмів державного та ринкового регулювання в умовах реалізації інноваціних процесів / О.Г. Дейнека, Л.О.Поздняква // Вісник економіки транспорту і промисловості № 62, Додаток. - 2018. - с. 173-174.
 3. Дейнека О.Г., Позднякова Л.О. Теоретичні підходи до державного управління і адміністрування залізничного транспорту / О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова // Українська залізниця , міжнародний техніко-економічний журнал, №7 (61) липень 2018. С. 21-25.
 4. Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Коновалов Л.С. Трансформація концепцій державного управління / О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, Л.С. Коновалов // Теорія та практика державного управління:зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – Вип. 2 (61) - с. 1-5.
 5. Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Нестеренко А.С. Державне управління і адміністрування залізничного транспорту україни / О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, А.С. Нестеренко // При призидентові України електронне видання №1. - 2018. - м.Харків – c.1-10. 
 6. Дейнека О.Г., Крихтіна Ю.О., Курбатов Є.Ю. Теоретичні основи державного регулювання транспорту //  Науково-виробничий журнал Держава та регіони Серія :Державне управління № 3 2018. с. 63-68
 7. Дейнека О.Г. Публічне управління та напрямки регуляторної політики залізничного транспорту України / О.Г.Дейнека // Вісник економіки транспорту і промисловості № 58 (спецвипуск) Додаток Харків. - 2017. - с. 313-314.
 8. Дейнека О.Г. Напрямки державного регулювання залізничного транспорту України / О.Г.Дейнека, Л.О.Позднякова // Вісник економіки транспорту і промисловості № 58 (спецвипуск) Додаток Харків. - 2017. - с.314-315.
 9. Дейнека О.Г., Позднякова Л.О. Зарубіжний досвід реформування залізничного транспорту в контексті публічного управління та адміністрування УКРЗАЛІЗНИЦІ / О.Г.Дейнека, Л.О.Позднякова // Українська залізниця Міжнародний техніко-економічний журнал № 7-8 (49-50). – 2017 - с. 32-34.
 10. Дейнека, О. Г. Теоретичні підходи щодо проблеми підвищення ефективності функціонування пасажирських перевезень / О. Г. Дейнека, В. О. Котик // Вагонный парк. - 2016. - № 9/10. - С. 57-59.
 11. Дейнека О.Г. Сучасні підходи до концепції адаптації щодо європейських залізниць / О.Г.Дейнека, Л.О.Позднякова // Вісник економіки транспорту і промисловості №54. – 2016. – С.66-67
 12. Дейнека А.Г. Теоретические подходы к оптимизации элементов инвестиционного комплекса региона / А.Г.Дейнека // Вісник економіки транспорту і промисловості №54. – 2016. – С.147-148
 13. Дейнека О.Г. Проблеми реформування залізничного транспорту України / О.Г. Дейнека, М.С. Маковський // Збірник наукових праць УкрДУЗТ, вип. 158, том 1. - 2015
 14. Дейнека О.Г. Удосконалення механізму транспортної логістики / О.Г.Дейнека // Вісник економіки транспорту і промисловості №50. – 2015. – С.9-10

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Методика викладання у вищій школі

МОіА, МЗЕД, Логістика/магістр

2 Стратегічний менеджмент на залізничному транспорті

МОіА, МЗЕД, Логістика /магістр

3 Транспортна екологія 073 Менеджмент, МОА, МЗЕД / бакалавр
4 Єдина транспортна система 073 Менеджмент, МОАМЗЕД / бакалавр
5 Економіка міжнародних перевезень 073 Менеджмент, МОАМЗЕД / бакалавр