Кафедри економічного факультету

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: П'ятниця, 12 січня 2018, 19:54

 

Підготовка фахівців економічних спеціальностей в Харківському інституті інженерів транспорту (таку назву колись мав сучасний УДУЗТ), здійснювалась на протязі тривалого часу.

Історія кафедри бере свій початок з 1935 року, коли була заснована як кафедра «Економіка транспорту» професором М.В. Томіліним. З 1936 до 1944 рр. кафедрою завідував доктор економічних наук, професор В.М. Орлов.

Протягом 1944-1977 рр. кафедру очолював професор, доктор економічних наук Т.М. Тучкевич. З 1980 до 1997 рр. незмінним керівником кафедри був професор І.Г. Бойко. Слідом за своїми видатними попередниками – В.М. Орловим і Т.М. Тучкевичем – він заклав основи навчальної, методичної і науково-дослідної діяльності кафедри. У 1997 – 2001 рр. завідував кафедрою доктор економічних наук, професор В.Л. Дикань, а з 2001 р. посаду завідувача кафедрою обіймала кандидат технічних наук, доцент Н.М. Колесникова.

У перші роки після створення та протягом наступних десятиліть на кафедрі працювали висококваліфіковані викладачі, відомі економісти транспорту та промисловості Т.М. Тучкевич, А.М. Блейз, М.І. Силаєв та інші фахівці.

Професорсько-викладацький склад кафедри поступово поповнювали молоді випускники, які згодом ставали кандидатами наук і доцентами, а саме: Т.П. Антонова, М.О. Мойсеєва, Ю.М. Юрченко, М.Д. Жердєв, Н.М. Колесникова, С.О. Погасій, О.І. Зоріна та інші.

Процес розширення і зміцнення економічних зв’язків України з державами світу, зокрема в транспортній галузі, що активно почав відбуватися того часу, зіткнувся з проблемою дефіциту спеціалістів з питань управління зовнішньоекономічною діяльністю. Саме тому, у 2001 р. керівництво Української державної академії залізничного транспорту визнало доцільним почати підготовку таких фахівців на факультеті Економіки транспорту, в результаті чого було створено першу серед залізничних вузів кафедру “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та право” на чолі з кандидатом економічних наук, доцентом О.Б. Коротич.

У 2002 р. її очолила кандидат економічних наук, доцент Алексєєва Т.І. До складу кафедри ввійшли провідні викладачі академії – кандидати економічних наук, доценти В.К. Шевченко, Т.М. Гайворонська, О.П. Соболєва.

2004

Склад кафедри у 2004 році: доц. Васильєв Ю.П., доц.. Громова О.В., доц. Найдьонова М.В., ст..лаборант Лучанінова О.О., ст. викладач Журавльова О.М., проф. Дейнека О.Г., ст. викладач Колесніков О.М., ст. викладач Крутько І.М., доц. Крихтіна Ю.О., доц. Дикань О.В., доц. Гайворонська Т.М., лаборант Омельченко Т.М

З 2004 року й по сьогодні посаду завідувача кафедри обіймає доктор економічних наук, професор О.Г. Дейнека.

Соціально-економічна ситуація в країні й надалі зумовлювала доцільність якісно нових підходів до фахівців, яких готувала кафедра, адже процеси поступової інтеграції до ЄС потребували підготовки останніх з урахуванням новітніх критеріїв і стандартів відповідно до механізмів Болонського процесу. Внаслідок цього, згідно з рішеннями Вченої ради академії, в 2004 р. за кафедрою було закріплено назву «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності на транспорті». В той час кафедра поповнилася кваліфікованими фахівцями, серед яких кандидати економічних наук, доценти М.В. Найдьонова, Т.В.Курман, а також талановита молодь, що плідно працювала над кандидатськими дисертаціями – старші викладачі О.В. Дикань, О.М. Череватенко, асистент О.М. Журавльова, старші викладачі А.В. Колесников, І.М. Крутько та інші.

На кафедрі відбувся перший успішний захист кандидатської дисертації доцентом О.В. Громовою, яка нарівні з науково-методичною роботою також керувала студентською школою менеджерів (SMS).

У 2007 році відповідно рішення Вченої ради академії відбулося об’єднання кафедр «Менеджмент організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» і було створено кафедру «Менеджмент на транспорті». Сучасну назву кафедра «Менеджмент і адміністрування» має з 28 січня 2014 року.

2016

 

Склад кафедры у 2015 р.: Перший ряд: зліва направо: доц. І.В.Паламарчук, доц. О.В.Дикань, проф.. О.Г.Дейнека, доц.. У.Л.Сторожилова, проф.. В.В.Дикань; другий ряд: зліва направо: ст.. лаборант А.С. Нестеренко, ст.. викладач Т.М.Глушенко, доц.. О.В.Семенцова, асист. Д.Г.Йолкін, доц.. О.В.Громова, доц. О.Л.Васильєв, ст. викладач Т.В.Нескуба, ст. лаборант Д.Білецька

Всього за час існування кафедри підготовлено понад 3000 інженерів-економістів і економістів-менеджерів.

Сьогодні на кафедрі здійснюється підготовка фахівців за трьома напрямами підготовки. Нині кафедрою здійснюється випуск висококваліфікованих, професійних молодих фахівців для транспорту, а також для галузей та підприємств всіх сфер діяльності за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр».

2017

 Сучасний склад кафедри "Менеджмент і адміністрування", 2017 рік