Кафедри економічного факультету

Науково-методичні розробки кафедри

Останнє оновлення: Середа, 29 травня 2019, 23:05


Монографії:

 1. Чебанова Н. В. Комплексний підхід до системи стратегічного управління активами підприємств залізничного комплексу : Монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 305с.
 2. Чебанова Н. В. Стратегічне управління активами : аспекти аналізу: Монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 177с.
 3. Кірдіна О. Г. Інвестиційно-інноваційний розвиток залізничного комплексу як основа конкурентоспроможності економіки України: Монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. - 249с.
 4. Кірдіна О. Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України: Монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 312с.
 5. Євсєєва О.О. Стратегічні напрями соціального розвитку, шляхи державного регулювання: Монографія – К.: СПД-ФО Коваленко В.Ф., 2011. – 524с.

Підручники та навчальні посібники з грифом МОН:

 1. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие. – Харьков: Олант Друк, 1998. – 456 с.
 2. Чебанова Н.В., Бочарников А.П., Чуприн Т.Я. та ін. Бухгалтерський облік на залізничному транспорті: Навч. посібник (У З – х ч.). - Харків: ХарДАЗТ, 2002. – 371 с.
 3. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 672 с.
 4. Чебанова Н.В., Івакіна І.А., Сєрік Т.М. Облік оплати праці робітників залізничного транспорту: Навч. Посібник. - Харків: УкрДАЗТ, 2004. – 125 с.
 5. Чебанова Н.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – 246 с.
 6. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А., Івакина І.Л., Чупир Т.Я. Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу: Навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – 360с.
 7. Чебанова Н.В., Чупир Т.Я., Василенко Ю.А. Фінансова звітність підприємств: Підручник. – Харків: Фактор, 2006. – 444 с.
 8. Чебанова Н.В. Самоучитель по бухгалтерскому учету: Навч. посібник.. – Харьків: Фактор, 2007. – 384 с.
 9. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 704 с.
 10. Чебанова Н.В., Івакіна І.Л., Андреева М.В. Стратегічний аналіз: Навчально-методичний комплекс. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 282 с.
 11. Чебанова Н.В. Стратегічне управління активами: аспекти аналізу: Монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 177 с.
 12. Чебанова Н.В., Чупир Т.Я., Чупир В.Є. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - Харків: Фактор, 2008. – 480 с.
 13. Чебанова Н.В. Комплексний підхід до системи стратегічного управління активами підприємств залізничного комплексу. Монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 305 с.
 14. Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є., Чала О.В. та ін.. Аудит на підприємствах залізничного комплексу: Навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2010.- 228 с.
 15. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І., Кірдіна О.І., Мінка В.Ф., Підопригора І.В. Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу: Підручник. – Харків: УкрДАЗТ, 2014.- 505 с.
 16. Євсєєва О.О. Види планів рахунків: теоретичні аспекти та практика застосування: Навч. Посібник – 2-ге вид., доп. та перероб. - Харків : Видавництво «СОНАТ», 2007. – 244 с.
 17. Єфіменко Т.І. Облікова політика підприємств залізничного комплексу. - Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 250 с.
 18. Єфіменко Т.І. Внутрішньогосподарський контроль. Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 230 с.
 19. Єфіменко Т.І., Корольова Н.М., Чебанова О.П. Основи бухгалтерського обліку на підприємствах залізничного транспорту. - Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 250 с.