Кафедри економічного факультету

Науково-дослідна та методична робота кафедри

Останнє оновлення: Середа, 29 травня 2019, 22:54

Кафедра працює за двома головними науковими напрямками:

1. Удосконалення навчально-методичної роботи за всіма формами навчання бакалаврів та магістрів;
2. Удосконалення та розробка методології бухгалтерського обліку на підприємствах залізничного комплексу.

Ці напрямки повністю відповідають профілю наукових пошуків факультету "Економічний" університету, окремих залізниць, Укрзалізниці в цілому, Міністерству інфраструктури та Міністерству освіти і науки України.

Науково-педагогічний персонал кафедри формується шляхом залучення випускників кафедри через аспірантуру. Зараз на кафедрі працюють три професори та шість доцентів, які є випускниками кафедри.

Усі викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації у фінансово-економічній службі Південної залізниці та провідних вищих навчальних закладах України.

Результати наукових досліджень кафедри «Облік і аудит» використовуються при виконанні плану науково-дослідних робіт Української державного університету залізничного транспорту за темами „Розробка методики комплексної оцінки фінансового стану підприємств залізничного транспорту " (номер державної реєстрації 0109U002022), „Розробка рекомендацій до складу наказу про облікову політику підприємств залізничного комплексу " (номер державної реєстрації 0109U002023), „Розробка підходів до управління активами підприємств залізничного комплексу " (номер державної реєстрації 0109U002024). Викладачі кафедри постійно проводять семінари з особливостей бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах Південної залізниці, виробничих підприємствах України. Кафедра «Облік і аудит» Української державного університету залізничного транспорту співпрацює з Академією фінансового управління щодо удосконалення нормативно-правового і організаційного забезпечення бухгалтерського обліку підприємств у контексті запровадження Податкового кодексу України.

Частина науково-дослідних тем виконується в межах договорів про співробітництво університету з підприємствами залізниць. Так, у 2010 році в межах госпрозрахункової теми було виконано роботу з розроблення «Методичних рекомендацій щодо обліку тимчасових податкових різниць» для Південної залізниці, у 2011 році – розроблення «Методики порівняння сукупних дисконтованих грошових потоків придбання основних засобів альтернативними джерелами фінансування». За період з 2007 по 2014 рік виконано п'ять госпдоговірних тем.

Кількість публікацій у наукових виданнях за 5 років складає 298 одиниць, видано 16 підручників та навчальних посібників з грифом МОН та п'ять монографій.

Опубліковані статті співробітників кафедри "Облік і аудит" у журналах,що індексуються Scopus  

1 Vitalina Babenko, Nataliya Chebanova, Natalia Ryzhikova, Serhii Rudenko, Nataliia Birchenko, «Research into the process of multi-level management of enterprise production activities with taking risks into consideration / Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies, Vol 1, No 1/3 (91) (2018). – p.p. – 4-12

2 O. Arefyeva, V. Prokhorova, N. Chebanova, V. Khaustova, S. Mushnikova, «Opening theory as an innovative model of the development strategy of industrial companies» / International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018). – p.p. 387-392.

 3 N. V. Сhebanova, T. I. Yefimenko, V.M. Orlova, N. N. Korolova, «Organization of Financial Reporting in Accordance with Requirements of the IFRS Taxonomy» / International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018)/ - p.p. 628-632.

4 M.O. Ieromyna, V.V. Dykan, K.A. Karacharova, O.G. Kirdina, L.B.Bilous, «Financial Prerequisites for the Implementation of EUDirec-tives at the Railway Transport in Ukraine» / International Journal of Engineering & Technology. – 7 (4.3) (2018). – р.р. 603-606.

5 Olga Ievsieieva, «Simulation of Taxation of Enterprises» / International Journal of Engineering & Technology. – 7 (4.3) (2018). – р.р. 456-460.