Кафедри економічного факультету

Матеріально-технічне забезпечення кафедри

Останнє оновлення: Середа, 29 травня 2019, 22:52

Кафедра “Облік і аудит” займає площу 198 кв.м. Аудиторії, навчальні класи розташовані в одному корпусі академії. Усі приміщення кафедри знаходяться у доброму стані, регулярно проводяться ремонти, останній з яких був проведений у травні – червні 2018 року.

Навчальні аудиторії, що закріплені за кафедрою, мають загальну площу 90 кв.м. В аудиторіях розташовані наглядні планшети, на яких наведені основні методи обліку.

На кафедрі є клас персональних ЕОМ загальною площею 54 кв.м., в якому знаходиться 11 персональних комп’ютерів. Комп’ютерна техніка у навчальному процесі використовується при виконанні контрольних, курсових робіт, у поточному навчальному процесі. Для оцінювання знань студентів в аудиторії проводиться комп’ютерне тестування з використанням спеціального програмного забезпечення.

Створено аудиторію з мультимедійним обладнанням, яке використовується для проведення лекцій, семінарів та захисту дипломних робіт.

Крім навчальних аудиторій, на кафедрі працює навчальний науково-методичний центр та методичний кабінет, які укомплектовані сучасною літературою з бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового та управлінського обліку, оподаткування, спеціалізованими періодичними виданнями. Кафедра постійно оновлює матеріали щодо нормативної бази державного законодавства з обліку і аудиту, яка необхідна для проведення практичних, лабораторних робіт та дипломного проектування.