Кафедри економічного факультету

Перелік основних дисциплін кафедри

Останнє оновлення: Неділя, 01 грудня 2019, 22:36

Під час навчання студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування:

 1-й семестр 2019-2020 н.р.

 

071 «Облік і оподаткування»

(освітній рівень перший (бакалавр))

Аудит
Бухгалтерський облік /для облікової спеціальності/
Вступ до фаху
Звітність підприємств
Інформаційні системи і технології в обліку
Облік і звітність в оподаткуванні
Облік у бюджетних установах
Особливості обліку на залізничному транспорті
Фінансовий облік І

071 «Облік і оподаткування»

(освітній рівень другий (магістр))

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
Оподаткування суб’єктів господарювання
Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті
Фінансовий аналіз

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

(освітній рівень перший (бакалавр))

Бухгалтерський облік на залізничному транспорті

075 «Маркетинг»

(освітній рівень другий (магістр))

Облік і оподаткування в сфері послуг

275 «Транспортні технології»

(освітній рівень перший (бакалавр))

Основи економіки транспорту

2-й семестр 2019-2020 н.р.

 

071 «Облік і оподаткування»

освітній рівень перший (бакалавр)

Бухгалтерський облік /для облікової спеціальності/
Внурішньогосподарський контроль на підприємствах залізничного комплексу
Облік ЗЕД
Облік у банках
Облікова політика підприємства
Оподаткування господарських операцій
Особливості обліку в галузях національної економіки
Фінансовий облік І
Облікова політика і організація обліку на підприємствах залізничного комплексу
Фінансовий облік ІІ

071 «Облік і оподаткування»

освітній рівень другий (магістр)

Організація бухгалтерського обліку

 

 

073 «Менеджмент»

освітній рівень перший (бакалавр)

Облік і оподаткування на залізничному транспорті
Аудит персоналу

051 «Економіка»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

075 «Маркетинг»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281 «Публічне управлінні та адміністрування

освітній рівень перший (бакалавр)

Бухгалтерський облік /для економічних спеціальностей, окрім облікової/