Кафедри будівельного факультету

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 08 липня 2014, 08:27

Кафедра «Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини» заснована у 1934 році. Її першим завідувачем був професор Д.Н.Тамарін. Під час війни кафедра була евакуйована разом із ХІІТом у м. Ташкент, звідки повернулася в Харків у 1946 році. В цей час кафедра входила до складу експлуатаційного факультету. Серед перших викладачів післявоєнних років були такі відомі фахівці з механізації вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті, як Н.М.Геллер та Г.Г.Куйбіда.

З 1946 року протягом 29 років кафедру очолював учень професора Д.Н.Тамаріна - професор В.М.Стогов, який у 1950 році захистив докторську дисертацію, що була присвячена одноковшевим тракторним навантажувачам.

У 1964 році Міністерство шляхів сполучення СРСР доручило професору В.М.Стогову організувати при кафедрі галузеву науково-дослідну лабораторію з механізації вантажно-розвантажувальних робіт. В організованій лабораторії було розроблено багато високоефективних технологій, машин і пристроїв. Під керівництвом професора В.М. Стогова були захищені докторська та понад 30 кандидатських дисертацій. Першим завідувачем лабораторії був к.т.н. (згодом д.т.н.) І.П.Кривцов, пізніше тривалий час - к.т.н. О.М. Залата та Є.В., О.І. Грєбцов, І.А. Деркач, Є.В. Коновалов. З 2006 р. завідувачем Галузевої науково-дослідної лабораторії механізації вантажно-розвантажувальних робіт є к.т.н. Є.В.Романович.

Спадкоємцями В.М.Стогова на посаді завідувача кафедри згодом були: професор I.П.Кривцов (з 1974 по 1976 р.), доцент Є.П.Коренко (з 1977 по 1982 р.), доцент В.М.Хіневич (з 1982 по 1986 р.), доцент Б.М.Стефанов (з 1986 по 1992 р.), під керівництвом яких кафедра набула подальшого розвитку.

У 80-ті роки кафедра міцно посіла провідне місце по кількості винаходів та економічній ефективності наукових розробок. Усього протягом 25 років співробітниками кафедри було отримано більше 120 авторських свідоцтв на винаходи. Серед випускників кафедри з'явились перші два доктори технічних наук.

З 1992 по 2008 роки кафедрою завідував д.т.н., професор Є.С. Венцель, який організував при кафедрі галузеву хіммотологічну наукову-дослідну лабораторію, призначену для вирішення питань підвищення зносостійкості вузлів тертя машин та строків служби мастил і робочих рідин.

В період 2008-2011 років кафедрою завідував к.т.н., доцент А.О. Бабенко, який подовжував розвиток існуючих наукових напрямів кафедри та галузевих науково-дослідних лабораторій.

З 2003 року по 2013 рік на кафедрі працював видатний вчений, член кореспондент транспортної академії України, професор, доктор технічних наук Є.М. Лисіков. Працюючи на кафедрі він створив наукову школу, яка по сьогоднішній день працює в галузі нанотехнологій на транспорті та вивчення впливу електромагнітних полів на процеси тертя та зношування в машинах. Протягом цього часу під його керівництвом було підготовлено та захищено 9 кандидатських дисертацій, видано 2 монографії та 3 навчальних посібника з грифом МОНУ. Завдяки праці професора Є.М. Лисікова. суттєво підвищився кадровий потенціал кафедри, удосконалився навчальний процес та набула стрімкого розвитку галузева хіммотологічна науково-дослідна лабораторія.

З 2011 року по теперішній час кафедрою завідує учень професора Є.М. Лисікова к.т.н., доцент С.В. Воронін.

На сьогоднішній день кафедра БКВРМ є єдина в Україні кафедра, яка у межах напряму підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів 050503 – «машинобудування» випускає для залізниць та інших промислових підприємств України і зарубіжжя кваліфікованих фахівців, що володіють наступними навичками:

  • проектування та експлуатація підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, колійних та вантажно-розвантажувальних машин;
  • управління експлуатацією та ремонтом підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, колійних та вантажно-розвантажувальних машин;
  • експлуатації протипожежної та відновлювальної техніки залізниць;
  • конструювання, експлуатація та ремонт гідро-пневмоприводів будівельних, дорожніх, колійних та вантажно-розвантажувальних машин;
  • розробки та впровадження у виробництво нанотехнологій для ресурсо- та енергозбереження в машинах.

У навчальному процесі спеціалісти кафедри широко застосовують комп’ютерні технології, ACAD-системи, гнучкі учбові плани за бажанням замовника. При кафедрі працює докторантура, аспірантура і магістратура, здійснюється робота навчального комплексу «Академія-технікуми», створеного з метою покращення якості професійної підготовки випускниківспоріднених ВНЗ України ІІ та ІІІ рівнів акредитації.