Кафедри будівельного факультету

Завідувач кафедри

Останнє оновлення: Середа, 26 червня 2019, 11:48

Угненко Євгенія Борисівна
доктор технічних наук, професор,
академік Транспортної академії України.


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Вища освіта:
1988 р. – закінчила Харківський автомобільно дорожній інститут за спеціальністю «Автомобільні дороги» з професійною кваліфікацією «інженер-будівельник»;
2017 р. – закінчила Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» з професійною кваліфікацією «інженер з геодезії та землеустрою».

Науковий ступінь:
-  Рік: 1997. Кандидат технічних наук. 
Спеціальність: 05.22.11 - Автомобільні шляхи та аеродроми.
Місто: Київ. Установа: Український транспортний університет
-  Рік: 2006. Доктор технічних наук.
Спеціальність:  05.22.11 - Автомобільні шляхи та аеродроми.
Місто: Київ. Установа: Національний транспортний університет

Вчене звання:
2003 р. – присвоєно вчене звання доцента;
2010 р. – присвоєне вчене звання професора.

Основні напрямки наукових досліджень:
Методологія проектування реконструкції автомобільних доріг з урахуванням екологічних показників;
Інституційний розвиток та вдосконалення земельно-кадастрових та проектно-вишукувальних робіт;
Функціонування аеропортів та аеродромів.
Автор понад 131 наукових праць, у т.ч. 4 монографії, 20 навчально-методичних розробок, у т.ч. 3 навчальних посібника, багатьох нормативних документів.

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника:
– завідувач кафедри «Вишукувань та проектування доріг та аеродромів», Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) 2010-2017 рр.;
– завідувач кафедри «Землевпорядкування та кадастру» Луганський національний аграрний університет (ЛНАУ) 2017-2018 рр.;
– завідувач кафедри «Вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою»  Український державний університет залізничноготранспорту (УкрДУЗТ) 2018-н.ч.

Робота у складі експертних рад:
– Голова комісії з акредитації напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» у Харківському автомобільно-дорожньому технікумі 06. 2016р.;
– Голова комісії з акредитації напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» у Львівському автомобільно-дорожньому коледжі Національного університету «Львівська політехніка» з 20.02.2017р. по 22.02.2017р.;
– Голова комісії з акредитації напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» у Одеському автомобільно-дорожньому коледжі Одеського національного політехнічного університету з 27.02.2017р. по 01.03.2017р.;
– Голова комісії з акредитації напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» у Кам'янець-Подільському коледжі будівництва, архітектури та дизайну з 22.04.2019р. по 24.04.2019 р.

Член редакційної колегії наукового видання:
– член наукового комітету конференції «TRANSBALTIKA» Вільнюський технічний університет ім. Гідемінаса, 2013р, 2015р;
– член наукового комітету конференції «Наука – будущее Литвы» Вільнюський технічний університет ім. Гідемінаса, 2012р, 2014р;
– член наукового комітету: The 13th International Conference: «Mechatronic Systems and Materials (MSM – 2017)», 2017р;
член редакційної колегії Збірника Наукових Праць Українського Державного Університету Залізничного Транспорту за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

Член постійної спеціалізованої вченої:
– член спеціалізованої вченої ради К 26.062.12 у Національному авіаційному університеті м. Київ;
– член спеціалізованої вченої ради Д.64.059.01 у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті;

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
Академік транспортної Академії України;
член технічного комітету ТК 314 «Планування території та населених пунктів» Міністерства Регіонального Будівництва;
 член технічного комітету ТК 308 «Інженерні вишукування у будівництві» Міністерства Регіонального Будівництва.

Нагороди і відзнаки:
– почесний дорожник України;
диплом першого ступеня за наукову роботу «Визначення фрикційних показників аеродромних покриттів» 2016р.(керівник наукової роботи);
– лауреат 14 обласного конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри», 2013 р;
золота медаль у номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи» Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра - 2012», 39-31 березня 2012
– переможець конкурсу Київської районної ради міста Харкова «Жінка року – 2007» за наукові досягнення в номінації «Будівництво та архітектура».

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

п/п

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності/ОКР
1 Геоінформаційні технології на транспорті 273/Магістр

GoogleScholar профиль
ORCID ID:
ResearcherID:
Scopus Author ID:

Обрані публікації

1. Навчальний посібник «Навчальна геодезична практика», (Глушенко В.М., Угненко Є.Б., Павленко Н.В., Ужвієва О.М., Тимченко О.М. (2018));

2. Навчальний посібник «Геодезичні дослідження при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості», (Угненко Є.Б., Тимченко О.М., Ужвієва О.М., Орел Є.Ф., Сорочук Н.І. (2019));

3. Підручник «Цивільний захист області». Том 4. Частина 1, (Угненко Є.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М.,  Олійник Г.І. (2010));

4. Монографія «Усовершенствование методов оценки экологической безопасности окружающей природной среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог» (Угненко Е.Б. (2005));

5. Монографія «Методология проектирования реконструкции автомобильных дорог с учетом экологических показателей» (Угненко Е.Б. (2008));

6. Монографія «Удосконалення методів захисту від стихійних лих на автомобільних дорогах у гірський місцевості» ( Угненко Є.Б., Матлахов І.М., Тимченко О.М., Глобенко В.К. (2010));

7. Монографія «Удосконалення методу обґрунтування обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників» (Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. (2014));

8. Угненко Є.Б. Використання природних цеолітів для підвищення ефективності очищення стоків з автомобільних доріг. / Є.Б. Угненко., В.О. Юрченко, Н.І. Сорочук, О.Г. Мельнікова, М.В. Ячник // Автошляховик України. – 2015, № 6 (248), – С 36-38;

9. Угненко Є.Б. Рекомендації щодо підвищення ефективності очистки поверхневих стічних вод на прилеглих до автомобільних доріг територій / Є.Б. Угненко, В.О. Юрченко, Н.І. Сорочук // International Scientific – Technical Conference. Water supply and wastewater removal. 4 – 6 November, 2015 National University «Lviv Polytehnic».

10. Угненко Є.Б. Визначення акустичного забруднення придорожнього простору та основних шумових характеристик транспортного потоку / Угненко. Є.Б., Гавриш В.С. // Автошляховик України. ¬ 2015, № 6 (248), – С 39-42;

11. Угненко Є.Б. Математичне моделювання у визначенні коефіцієнта зчеплення / Є.Б. Угненко., О.С. Пєрова, С.П. Твердохліб // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2016. – № 96. С.67-74;

12. Ugnenko Ye. Tymchenko O. Analysis of Methods of Landslide Processes Forecasting on Highways / Ye. Ugnenko, O. Tymchenko // Procedia Engineering 134, Transbaltica 2015: proceedings of the 9th International Scientific Conference, Vilnus Gediminas Technical University, Lithuania – 2016, – Р.146-152;

13. Ugnenko Ye. Simulation of Traffic Flows on the Road Network of Urban Area / Ye. Ugnenko, E. Uzhvieva, Ye. Voronova // Procedia Engineering 134, Transbaltica 2015: proceedings of the 9th International Scientific Conference, Vilnus Gediminas Technical University, Lithuania. – 2016, – Р.153-156;

14. Ugnenko Ye. Models of Long Term Forecasting of Surface Waters State in Reconstruction of Highway / Ye. Ugnenko, N. Sorochuk, O. Gubareva // Procedia Engineering 134, Transbaltica 2015: proceedings of the 9th International Scientific Conference, Vilnus Gediminas Technical University, Lithuania. – 2016. – Р.139-145.;

15. Ugnenko Ye. Assessment of friction characteristics of the runway in Icy conditions at the international airport «Kharkov» / Ye. Ugnenko, E. Perova, O. Pervashova // Procedia Engineering 134, Transbaltica 2015: proceedings of the 9th International Scientific Conference, Vilnus Gediminas Technical University, Lithuania –2016. – Р. 402-407;

16. Ugnenko Ye. Improvement of the Mathematical Models for Determining the Length of The  Runway at the Stage of Aircraft Landing / Ye. Ugnenko, E. Perova, G. Viselga // Procedia Engineering 134, Transbaltica 2017: proceedings of the 10th International Scientific Conference, Vilnus Gediminas Technical University, Lithuania. – 2017. – Р. 733-741.

17. Ugnenko Ye. Investigation on the efficiency of using technical means for mulching potato soils / Ye. Ugnenko., G. Viselga, M. Jurevičius, J. Gargasas, I. Tetsman, V. Turla, A. Jasinskas, A. Marczuk, E. Kaminski // The 13th International Conference: «Mechatronic Systems and Materials (MSM – 2017)». Vilnius, Lithuania, 03 – 05 July 2017. Compiled by Justinas Gargasas. Vilnius: Technika, 2017;

18. Ugnenko Ye. Methods for measuring the friction coefficient of the road surface / Ye. Ugnenko., E. Perova, O. Gubareva, G. Viselga // The 13th International Conference: «Mechatronic Systems and Materials (MSM – 2017)». Vilnius, Lithuania, 03 – 05 July 2017. Compiled by Justinas Gargasas. Vilnius: Technika, 2017.