Кафедри будівельного факультету

Перелік основних дисциплін

Останнє оновлення: П'ятниця, 05 червня 2020, 09:28

Перелік основних дисциплін: спеціальність «Залізничні споруди і колійне господарство»

Перелік основних дисциплін: спеціальність «Промислове та цивільне будівництво»

 

Силабуси основних дисциплін каф. БМКС:

 

Дисципліни загальної та професійної підготовки

Архітектура будівель і споруд, планування міст і транспорт

Силабус АБСПМ

Будівельні матеріали

Силабус_2020 _БМ

Будівельні конструкції та будівлі на залізничному транспорті

Силабус_2020 (БКБЗТ)

Будівлі на залізнічному транспорті

Силабус БЗТ

Будівельна техніка та виробнича база будівництва

Силабус_2020 _БТВББ

Відновлення експлуатаційних властивостей, захист конструкцій і споруд

Силабус ВЕВЗКС 2019-2020

Інженерна геологія

Силабус_2020 _Геология

Конструкції з деревини та пластмас

Силабус ДК

Залізобетонні та кам'яні конструкції

силабус_2019  ЗБКК

Металеві конструкції

Силабус МК

Механіка грунтів, основи та фундаменти

Силлабус МГОФ 2019

Метрологія, стандартизація та основи автоматизації

СилабусМетрологія2020

Основи проектування будівельних конструкцій

Силлабус ОПБК 2019

Улаштування та есплуатація інженерних споруд

Силлабус УЕІС 2019

Улаштування, есплуатація та реконструкція інженерних споруд

Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів та конструкцій

Силабус_2020 _ФХМБМК

Діагностика та підсилення земляного полотна

Силабус_ДПЗП_2020

Відновлення та захист конструкцій і споруд (спецкурс)

Силабус_ВЗКСспец_2020

Випробування та підсилення конструкцій і споруд

Силабус ВПКІС _2020

Залізобетонні конструкції (спецкурс)

силабус_2019  ЗБК ск

Mеталеві конструкції (спецкурс)

Силабус МК  (сп)

Нагляд за технічним станом будівель в особливих умовах

Силабус_НТСБ_2020

Реконструкція будівель

2019_Силабус_РекБуд

Основи надійності та довговічності будівельних конструкцій

Силабус ОНДБК_2020

Улаштування, есплуатація та реконструкція інженерних споруд (спецкурс)

Силабус УЕРІСспец _2020

Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи

Силабус_НДР_2020