Кафедри будівельного факультету

Науково-дослідна робота: аспірантура, докторантура

Останнє оновлення: Четвер, 13 червня 2019, 13:22

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації здійснюється шляхом навчання в аспірантурі, докторантурі.

Аспірантура, докторантура мають за мету здобуття наукових ступенів кандидата технічних наук і доктора технічних наук (до 31.12.2020), доктора філософії і доктора наук. 

На кафедрі БМКС працює аспірантура і докторантура за спеціальностями 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби (галузь науки 05 Технічні науки, група спеціальностей 05.23.00 Будівництво) і 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Наукові керівники аспірантури: проф. Плугін А.А., проф. Трикоз Л.В., проф. Плугін Д.А., доц. Калінін О.А., доц. Мірошніченко С.В., доц. Борзяк О.С.

Науковий консультант докторантури - проф. Плугін А.А.

Навчання в аспірантурі та докторантурі здійснюється за кошти державного бюджету або на платній основі.

В результаті навчання аспірант, докторант повинен виконати і захистити в Спеціалізованій вченій раді дисертацію на здобуття відповідного наукового ступеня.

Захисти дисертацій проводяться в спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 Українського державного університету залізничного транспорту, яка присуджує наукові ступені доктора і кандидата технічних наук за спеціальностями 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби, 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди, 05.22.06 Залізнична колія

Захист кандидатських дисертацій:

Romanenko

асистентом Романенком О.В. (2012)

Afanasiev

асистентом Афанасьєвим О.В. (2011)

PluginOA

аспірантом Плугіним О.А. (2010) 

Podtelegnikova

асистентом Подтележніковою І.В. (2009) 

Gerasimenko

асистентом Герасименком О.С. (2009)

На кафедрі підготовлено і захищено дисертації:

Рік П.І.Б. здобувача Наук. ступінь, спеціальність 1;2;3

Науковий керівник або консультант

2019 Савчук В.Ю. к.т.н., 05.23.05 проф. Трикоз Л.В.
2018 Чепурна С.М. к.т.н., 05.23.05 доц. Борзяк О.С.
Касьянов В.В. к.т.н., 05.23.05 проф. Плугін А.А.
2016 Нестеренко С.Г. к.т.н., 05.23.05  доц.  Плугін О.А.
2015 Забіяка О.А. « проф. Плугін А.А.
Костюк Т.О. д.т.н., 05.23.05 проф. Бабушкін В.І.;
проф. Плугін А.А.
Трикоз Л.В. « проф. Плугін А.М.
2014 Конєв О.А. к.т.н., 05.23.05 «
Плугін Д.А. д.т.н., 05.23.05 «
2013 Толмачов С.М. « «
2012 Романенко О.В. к.т.н., 05.23.05 проф. Плугін А.А.
Дудін О.А. « «
2011 Горбачова Ю.М. к.т.н., 05.23.05 проф. Плугін А.М.
Афанасьєв А.В. « проф. Плугін А.А.
2010 Борзяк О.С. « проф. Плугін А.М.
Плугін О.А. « доц. Калінін О.А.
2009 Подтележнікова І.В. « проф. Плугін А.М.
Герасименко О.С. « «
2007 Ісмагілов А.О. к.т.н., 05.23.01 проф. Єрмак Є.М.
Лютий В.А. к.т.н., 05.23.05 проф. Плугін А.М.
Никитинський А.В. « «
2005 Плугін А.А. д.т.н., 05.23.05 проф. Бабушкін В.І.
Камчатна С.М. к.т.н., 05.23.05 проф. Плугін А.М.
2003 Єрмак Є.М. д.т.н., 05.23.01 -
Плугін Д.А. к.т.н., 05.23.05 проф. Плугін А.М.
2001 Шумик Д.В. « «
1999 Возненко С.І. « «
Мірошніченко С.В. « «
1997 Павлова (Трикоз) Л.В. « «
1996 Калінін О.А. « «
1995 Грушко О.І. « проф. Бірюков А.І.
1993 Софронов В.С. д.т.н., 05.23.05 -
1992 Насібов Р.Х. к.т.н., 05.23.05 доц. Софронов В.С.
1990 Моісеєв О.І. « проф. Бірюков А.І.
1989 Плугін А.М. д.х.н., 02.00.11 -
1988 Архіпов В.В. к.т.н., 05.23.05 проф. Бірюков А.І.,
доц. Плугін А.М.
1987 Рильцева Т.М. « проф. Мельниченко П.О.
1984 Старосельський О.О. д.т.н., 05.23.05 -
1980 Мельник А.М. к.т.н., 05.23.05 проф. Мчедлов-Петросян О.П.,
проф. Мельниченко П.О.
Спірін Ю.О. « проф. Мчедлов-Петросян О.П.
1977 Валявський В.І. « «
1976 Пєтров О.А. « «
1975 Сівцов О.П. « «
Кутах О.П. « «
1974 Подвигін О.І. « «
Семенець Г.Л. к.т.н., буд. мех. проф. Виноградов О.І.
(кафедра будівельної механіки)
1973 Воронов В.Г. д.т.н., 05.23.05 проф. Мчедлов-Петросян О.П.
Волков Є.І. к.т.н., 05.23.05 «
Лібенко Ю.П. « проф. Мчедлов-Петросян О.П.,
с.н.с. Угінчус Д.О.
Васильєва В.О. к.т.н., буд. мех. проф. Виноградов О.І.
(кафедра будівельної механіки)
1972 Заворін Л.Г. к.т.н., 05.484 проф. Мчедлов-Петросян О.П.
1971 Воляк П.М. « «
Дмитрієв І.Б. « проф. Мчедлов-Петросян О.П.,
доц. Мельниченко П.О.
Калениченко Л.М. « проф. Мчедлов-Петросян О.П.,
доц. Софронов В.С.
Меліхов В.І « проф. Мчедлов-Петросян О.П.
1970 Плугін А.М. « «
Наконечний А.С. « «
1969 Ольгінський О.Г. « «
1968 Жильцов В.П. « «
Зазімко В.Г. « «
Шеїн В.І. « «
1967 Токарєв М.С. « «
Степаненко М.Г. « «
Ольховий Л.Г. « «
1966 Старосельський О.О. « «
Бершадський А.А. « «
Сиренко П.А. « «
1965 Угінчус Д.О. « «
Ушеров-Маршак О.В. « «
Левчук Н.А. « «
Софронов В.С. « «
1964 Мельниченко П.О. « «
1963 Сидорович Д.І. « «
Дюженко М.Г. « «
Філатов Л.Г. « «
1962 Латишев Ф.А. « «
1961 Воробйов Ю.Л. « «
1960 Бабушкін В.І. « «
1958 Бунаков О.Г. « «
1955 Півнєв Ф.А. к.т.н., буд. мех. проф. Виноградов О.І.
(кафедра будівельної механіки)
1954 Бєлякова Н.А. « «
1953 Мчедлов-Петросян О.П. д.т.н., техн. силік. -
1949 Лукащик Й.В. к.т.н., будівлі проф. Герольський С.М. (МІІТ)

1 назва спеціальності 05.23.05 до 1972 р. - 05.484 Строительные материалы, детали и изделия
2 буд. мех. - спеціальність «Будівельна механіка»
3 техн. силік. - спеціальність «Технологія силікатів»