Кафедри будівельного факультету

Завідувач кафедри НГКГ

Останнє оновлення: Середа, 26 лютого 2020, 14:33

Бабенко Андрій Олександрович
кандидат технічних наук, доцент


Рік народження: 1975

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

р. т.: 730-10-55

Освіта: У 1997 році закінчив з відзнакою Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та устаткування»

Кандидат технічних наук з 2002 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.10 у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 05.02.02 – “Машинознавство”. Тема дисертаційної роботи: Діагностування зносу та довговічності деталей машин по електропровідності змащувального мастила[Текст]: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.02.02 / А.О. Бабенко; Харк. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

У 2005 року присвоєно вчене звання доцента кафедри «Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини».

Коло наукових інтересів – підвищення ресурсу технічних систем за рахунок діагностування експлуатаційних властивостей змащувальних матеріалів, а також механізація вантажно-розвантажувальних робіт.

Автор 44 наукових праць та навчально-методичних розробок.

 

GoogleScholar профиль

ORCID ID

Вибрані публікації:

 1. Коновалов, Є.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація та ремонт БКВРМ» [Текст]: методичні вказівки. – Ч. 2 / Є.В. Коновалов, А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. - 34 с.
 2. Бабенко, А.О. Діагностування терміну служби будівельних машин за електропровідністю змащувального мастила [Текст] / А.О. Бабенко, Р.В. Нечипорук // Зб. наук. Праць. – Харків: УкрГАЖТ, 2012. – Вип. 133. - С. 330 - 334.
 3. Бабенко, А.О. Методичні вказівки до випускної кваліфікаційної роботи дипломованого спеціаліста (інженера, магістра) за спеціальністю 090214 «Підйомно- транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» [Текст]: методичні вказівки. / А.О. Бабенко, А.М. Кравець, А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. - 14 с.
 4. Бабенко, А.О. Программа технологічної практики, інтегрованої з роботою студзагонів студентів спеціальності «Підйомно- транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» [Текст]: методичні вказівки. / А.О. Бабенко, Є.В. Романович, О.В. Суранов. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. - 10 с.
 5. Бабенко А.О. Підвищення ефективності роботи екскаватора [Текст] / А.О. Бабенко // Зб. наук. Праць. Тези доповідей. – Харків: УкрГАЖТ, 2013. – Вип. 139. - С. 244.
 6. Погребняк, А.В. Підвищення ефективності будівельних робіт (у прикладах) [Текст]: Навч. посібник / А.В. Погребняк, А.О. Каграманян, А.В. Євтушенко, А.О. Бабенко. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. - 238 с.
 7. Бабенко, А.О. Системи автоматичного проектування [Текст]: конспект лекцій /А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов, Т.В. Гончарова. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. - 30 с.
 8. Бабенко, А.О. Программа навчально- технологічної практики студентів першого курсу зі спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» [Текст]: методичні вказівки. / А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов, Т.В. Гончарова. –Харків: УкрДАЗТ, 2014. - 10 с.
 9. Венцель Є.С. Інтенсивність зношування трибо вузлів машин в залежності від електропровідності змащувальної плівки / Є.С. Венцель, А.О. Бабенко, О.В. Щукін, О.В. Орел //Підйомно-транспортна техніка. – 2018. - № 3(59). – С. 15-19.
 10. Герасименко В.В. Моделирование плана частного дома с применением технологии нейронных систем /В.В. Герасименко, В.Н. Буевич-Сысоев, А.А. Бабенко //Науковий вісник будівництва. - 2019. – Т. 98, № 4. – С. 172-175.
 11. Voronin S, Stefanov V, Onopreichuk D, Babenko A, Pavlova E Transbud-2019 The Impact of Two-Layer Lubrication Parameters on the Service Life of Railway Rails, Conf. Series: Materials Science and Engineering 708 (2019) 012039

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / освітньо-кваліфікаційний рівень ОКР
1 Нарисна геометрія та інженерна графіка 273 Залізничний транспорт
2 Нарисна геометрія та інженерна, комп'ютерна графіка
3 Нарисна геометрія та інженерна графіка 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
4 Інженерна та комп'ютерна графіка 133 - Галузеве машинобудування
5 Інженерна та комп'ютерна графіка 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
6 САПР