Кафедри будівельного факультету

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: П'ятниця, 05 червня 2020, 09:42

Кафедра створена під назвою «Будівельні роботи та конструкції» у 1945 році і за час свого існування декілька разів піддавалась реорганізації – розділялась і знов об’єднувалась:

Юдін Георгій Іванович

 

Кафедра «Будівельні роботи та конструкції»
(1945÷55)

Звідувач кафедри:
проректор з наукової роботи
к.т.н., доц. Юдін Георгій Іванович
(з 1948 по 1955)

Кафедра «Будівельні матеріали»
(1955÷92)

Завідувачі кафедри:

Мчедлов-Петросян Отар Петрович

д.т.н., проф.,
чл.-кор. АН Грузії
Мчедлов-Петросян
Отар Петрович
(з 1955 по 1976)

Бірюков Анатолій Іванович

к.т.н., проф.
Бірюков Анатолій Іванович
(з 1976 по 1992)

Кафедра «Мости, конструкції та будівлі»
(1955-59)

Звідувач кафедри − проректор з наукової роботи
к.т.н., доц. Юдін Г.І. (з 1955 по 1959)

 

Кафедра «Мости та конструкції»
(1959÷83)

Завідувачі кафедри:

к.т.н., доц. Юдін Г.І.
(з 1959 по 1973)

Фесік Степан Прокопович

декан будівельного факультету к.т.н., доц.
Фесік Степан Прокопович
(у 1973÷74)

Дорошенко Олег Павлович

к.т.н., доц.
Дорошенко Олег Павлович
(у 1974÷75 і 1977÷80)

Томілін Федір Григорович

ст. викладач
Томілін Федір Григорович
(у 1975÷77)

Єрмак Євген Михайлович

к.т.н., доц.
Єрмак Євген Михайлович
(з 1980 по 1983)

 

Кафедра «Будівлі» (1959÷83)

Завідувачі кафедри:

Лукащик Йосип Вікентійович

к.т.н., доц.
Лукащик Йосип Вікентійович
(з 1959 по 1970)

Зіньковський Альберт Андрійович

к.арх., доц.
Зіньковський Альберт Андрійович
(з 1970 по 1983)

Кафедра «Мости, конструкції та будівлі»
(1983÷92)

Зав.кафедри − к.т.н., доц. Єрмак Є.М. (з 1983 по 1992)

Кафедра «Будівельні матеріали, конструкції та споруди»
(з 1992)

Завідувачі кафедри:

Плугін Аркадій Миколайович

д.х.н., проф. Плугін Аркадій Миколайович
(з 1992 по 2006)

Плугін Андрій Аркадійович

д.т.н., проф. Плугін Андрій Аркадійович
(з 2006)

Деякі події історії кафедри:

 • одні з перших викладачів кафедри «Будівельні роботи та конструкції»: Н.А.Бєлякова, П.С.Дорошенко, Й.В.Лукащик, О.П.Мчедлов-Петросян, Ф.А.Півнєв;
 • у 1950-60-х рр. на кафедрі «Будівлі» працюють відомі архітектори, автори проекту Південного вокзалу на станції Харків-пас. к.т.н., доц. Лимар Є.А., і к.т.н., доц. Луцький М.С.;
 • 1950-70-ті рр.– основні досягнення науковців, аспірантів, здобувачів кафедри «Будівельні матеріали» пов’язані переважно з розвитком наукової школи проф. Мчедлова-Петросяна О.П. і полягали у використанні уявлень і методів фізичної хімії до теорії утворення, твердіння, корозії і довговічності силікатних матеріалів, зокрема, цементу і бетону, а також в удосконаленні технології виробництва будівельних матеріалів та виробів, зокрема в’яжучих, бетонів, збірних залізобетонних конструкцій, залізобетонних шпал:
Фізична хімія силікатних матеріалів (д.т.н., проф. Мчедлов-Петросян О.П.)

Фізична хімія проблемних напрямків будівельного матеріалознавства:

 • корозія, адаптація, довговічність цементного бетону (д.т.н., проф. Чернявський В.Л.);
 • явища у зонах контакту цементного каменю і заповнювачів (д.т.н., проф. Ольгінський О.Г.);
 • самовільні деформації цементного каменю, безусадкові та розширні цементи (д.т.н., проф. Філатов Л.Г.);
 • пресування цементних бетонів (д.т.н., проф. Вандоловський О.Г.);
 • набризк цементних бетонів (д.т.н., проф. Дюженко М.Г.);
 • просочення бетонів полімерами (д.т.н., проф. Угінчус Д.О.);
 • виробництво теплоізоляційних матеріалів із кераміки та мінеральних розплавів (д.т.н., проф. Софронов В.С.)

Самостійні розділи фізичної хімії силікатних та інших будівельних матеріалів:

 • хімічна термодинаміка одержання і корозії силікатних матеріалів (д.т.н., проф. Бабушкін В.І.);
 • термокінетика твердіння мінеральних в’яжучих (д.т.н., проф. Ушеров-Маршак О.В.);
 • електрохімія корозії залізобетону (д.т.н., проф. Старосельский О.О.)
 • колоїдна хімія в’яжучих, фізико-хімічна механіка бетонів і конструкцій з них (д.х.н., проф. Плугін А.М.)
Кафедра «Будівельні матеріали» у 1960-ті рр

Кафедра «Будівельні матеріали»
у 1960-ті рр.

 • 1955 р. - на створеній кафедрі «Будівельні матеріали» працює 8 викладачів та співробітників;
 • з 1955 по 1976 рр. на кафедрі «Будівельні матеріали» підготовлено 39 кандидатів наук;
 • 1959 - на кафедрі «Мости та конструкції» працює 7 викладачів (доценти Г.І.Юдін, Ф.А.Півнєв, Н.А.Бєлякова, Ю.С.Коваленко, ст.викладач Ф.Г.Томілін, асистенти З.М.Капінос, Л.Р.Григор’єва), 3 чоловіка навчально-допоміжного складу (зав. лабораторії С.С.Фаренников, лаборанти Ю.А.Плєшков, С.О.Іщенко(Голуб));
 • 1965 – за ініціативою проф. Мчедлова-Петросяна О.П. наказом МШС СРСР №45/ЦЗ від 25.05.1965 при кафедрі «Будівельні матеріали» ХІІТу створена галузева науково-дослідна лабораторія Міністерства шляхів сполучення СРСР «Залізобетонні шпали» (з 1994 «Підрейкові основи та спецзалізобетон»);
 • 1965-75 - за 10 років кафедрою «Будівельні матеріали» виконано науково-дослідних робіт за господарчими договорами на суму близько 500 тис. руб., річний економічний ефект від яких склав близько 5 млн. руб.; опубліковано понад 400 друкованих праць, у т.ч. понад 60 в іноземних країнах; подано 21 заявку на винаходи, одержано 12 авторських свідоцтв; на 9 міжнародних і 42 всесоюзних конференціях зроблено 65 доповідей (Абердін, Шотландія; Берлін; Будапешт; Варшава; Вашингтон; Веймар, Німеччина і т.д.);
 • 1960-70-ті – кафедрою «Будівельні матеріали» видаються тематичні збірники наукових праць «Труды ХИИТа» за редакцією проф. Мчедлова-Петросяна О.П.: «Выпуск XXXIX» (1960); «Исследование строительных материалов с применением современных методов» (1962, вип.54), «Вопросы интенсификации производства и повышения качества строительных материалов» (1965, вип.73); «Железобетонные шпалы» (1966, вип.86; 1969, вип.109), «Управляемое структурообразование в производстве строительных материалов» (К.: Будівельник, 1968); «Технологическое обеспечение долговечности железобетонных шпал» (1971, вип.122); «Вопросы долговечности железобетонных шпал» (1971, вип.135); «Снижение материалоемкости и повышение долговечности строительных изделий» (К.: Будівельник, 1974);
 • у 1960-ті рр. розробки кафедри «Будівельні матеріали» одержали: другу премію на Республіканському смотрі науково-технічного товариства будіндустрії, дві грамоти Центрального правління Всесоюзного хімічного товариства ім. Д.І.Мєнделєєва (1966), дипломи ВДНГ СРСР (1961 і 1966); середній вік співробітників кафедри складає 30 років;
 • 1982-1990 – під керівництвом завідувачів кафедр «Будівельні матеріали» проф. Бірюкова А.І. і «Мости та конструкції» доц. Єрмака Є.М. проведено комплексну реконструкцію навчально-лабораторної бази кафедр з прибудовою нових навчально-лабораторних корпусів і їх оснащенням сучасним дослідницьким і випробувальним обладнанням;
 • 1980-ті рр.– кафедра «Будівельні матеріали» тісно співпрацює зі спорідненою кафедрою Московського інституту інженерів залізничного транспорту МІІТ, праці науковців кафедри друкуються у Міжвузівських збірниках наукових праць МІІТу «Повышение долговечности бетонов транспортных сооружений» (1980, вип.662; 1982, вип.714; 1986, вип.784);
 • 1986-92 – кафедрою «Будівельні матеріали» за редакцією проф. Бірюкова А.І. видається періодичний випуск Міжвузівського збірника наукових праць ХІІТу «Интенсификация производства сборного железобетона» (1986; 1990, вип.13; 1992, вип.18);
 • 1994 – за ініціативою проф. Старосельського О.О. створена галузева науково-дослідна лабораторія Міністерства транспорту України «Корозія і захист від корозії конструкцій і споруд залізниць»;
 • 1995, 97 – за ініціативою академіка НАН України Овчаренка Ф.Д. і проф. Плугіна А.М. в УкрДАЗТ проведено 1 і 2 Міжнародні науково-технічні конференції «Розвиток технічної хімії в Україні», видано збірники праць конференцій;
 • 1996 – за рдакцією проф. Плугіна А.М. видається тематичний Міжвузівський збірник наукових праць ХарДАЗТ «Создание новых композиционных материалов и повышение эксплуатационной надежности и сроков службы конструкций и сооружений на железнодорожном транспорте» (вип.26 у 2-х томах);
 • 1998 – відкрито Спеціалізовану вчену раду Д64.820.02 з присудження наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальностями 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби і 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди, ініціатор створення і голова Ради - проф. Плугін А.М.;
 • з 2000 видаються тематичні Збірники наукових праць УкрДАЗТ «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» (2000, вип.37; 2004, вип.63; 2006, вип.77; 2007, вип.87, присвячений 90-річчю О.П.Мчедлова-Петросяна; 2009, вип.109; 2010, вип.115; 2011, вип.122, 125);
 • 2006, 07, 11 – проведено 1, 2 і 3 Міжнародні конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті»; в конференціях брали участь науковці та фахівці з Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії (Москви, Бєлгорода), України (Донецька, Києва, Луганська, Львова, Рівного, Харкова, Чернівців); доповіді конференцій опубліковані в однойменних тематичних Збірниках наукових праць УкрДАЗТ (вип.77, 87, 122, 125)