Кафедри будівельного факультету

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: П'ятниця, 05 червня 2020, 09:40

Науково-дослідна робота здійснюється галузевими науково-дослідними лабораторіями кафедри БМКС «Підрейкові основи і спецзалізобетон» (науковий керівник ГНДЛ проф. Плугін А.А., завідувач ГНДЛ доц. Калінін О.А.) і «Корозія та захист від корозії конструкцій і споруд залізниць» (науковий керівник ГНДЛ проф. Плугін Д.А., завідувач ГНДЛ доц. Мірошніченко С.В.).

Основні досягнення науковців кафедри останніх десятиліть пов’язані переважно з розвитком наукової школи проф. Плугіна А.М., якому у 2008 р. було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки:

 

Президент України В.А.Ющенко вручає медаль і диплом лауреата Державної премії України проф. Плугіну А.М.

Основними напрямками наукової школи є:

 • фундаментальні і прикладні: розвиток теорії твердіння мінеральних в’яжучих з урахуванням електроповерхневих властивостей і явищ (електрогетерогенна теорія твердіння); механізм безнапірної водопроникності бетону; механізм наднормативної довготривалої і повторюваної швидконатікаючої повзучості бетону; розвиток теорії складу бетону; розвиток теорії корозії і електрокорозії бетону і залізобетону з урахуванням електроповерхневих властивостей і явищ;
 • розробки: способи визначення складу бетону підвищеної водонепроникності і тріщиностійкості; суперпластифікована цементно-водна суспензія СПЦВС для цементації конструкцій та гірських порід; полімеркомпозиційні захисні склади; конструктивні і технологічні рішення ремонту, підсилення і захисту конструкцій та споруд і т.д.

Фундаментальні і прикладні науково-дослідні роботи, що виконувались за кошти державного бюджету:

 • 6/2-2012Б Розвиток теоретичних основ та експериментальні дослідження протизсувних заходів, технологічних рішень і матеріалів;
 • 6/2-2010Б Розробка теоретичних основ та експериментальні дослідження впливу струмів витоку та блукаючих струмів на бетон та розчин бетонних, залізобетонних та кам’яних конструкцій:

Асистент Борзяк О.С. і аспірант Плугін О.А. проводять петрографічні та електрометричні дослідження впливу електричного струму на бетон

 • 6/2-2008Б Розробка теоретичних та експериментальних основ захисту від електрокорозії споруд залізничного транспорту»:

 

Доц. Плугін Д.А. проводить фізико-хімічні дослідження продуктів електрокорозії бетону

 • 6/2-2004Б Розробка теоретичних і експериментальних основ колоїдно-хімічних та електрохімічних засобів закріплення і зміцнення незв’язних ґрунтів, ґрунтів-пливунів і споруд в них;
 • 6/2-2000Б Теоретичні та експериментальні дослідження із створенням нових матеріалів і засобів захисту від корозії металевих мостів та інших конструкцій;
 • 6/2-1997Б Розвиток теоретичних основ довговічності штучних споруд на залізничному транспорті;
 • 6/2-1994Б Розвиток і розробка нових теоретичних основ нетрадиційних матеріалів і виробів для залізничного транспорту на основі техногенних відходів і полімерів України.

Прикладні науково-дослідні роботи і розробки виконуються за господарчими договорами, замовниками яких є «Укрзалізниця» (основний), різні підприємства України, Білорусі, Латвії, Литви, Молдови. Загальний об’єм виконаних госпдоговірних робіт у 2010 році склав 1083,66 тис.грн. або 20,9 % загального обсягу науково-дос-лідних робіт Академії, у 2111 р. − 924,57 тис.грн. або 19 % загального обсягу НДР Академії.

Деякі прикладні науково-дослідні роботи і розробки, що виконувались за господарчими договорами:

 • 60/7-2011 Інженерно-геологічні вишукування основи службово-технічної будівлі ст.Череднички Південної залізниці;
 • 60/6-2011 Інженерно-геологічні вишукування основи будівлі посту ЕЦ ст.Кагамлицька Південної залізниці;
 • 60/3-2011 Розробка та випробування нових конструктивних рішень захисту від електрокорозії конструкцій шляхопроводів, на яких закріплена контактна мережа;
 • 60/2-2011 Проведення досліджень і розробка рекомендацій із захисту та підсилення конструкцій пасажирських платформ на електрифікованих ділянках залізниць;
 • 6/17-2011 Обстеження і розробка проектних рішень капітального ремонту службово-технічної будівлі ст.Череднички Південної залізниці;
 • 6/16-2011 Обстеження і розробка проектних рішень капітального ремонту будівлі посту ЕЦ ст.Кагамлицька Південної залізниці;
 • 6/9-2011 Обстеження та оцінка технічного стану залізобетонних конструкцій стадіону «Авангард» у м. Луганськ;
 • 60/5-2010 Обстеження і розробка передпроектних рішень будівлі поста ЕЦ ст. Кислівка Південної залізниці;
 • 60/4-2010 Обстеження і розробка передпроектних рішень будівлі вокзалу ст. Кислівка Південної залізниці;
 • 60/3-2010 Проведення досліджень корозії елементів верхньої будови колії в залізничних тунелях, визначення їх термінів експлуатації та розробка заходів щодо їх захисту від корозії;
 • 60/2-2010 Обстеження та випробування конструкцій шляхопроводу через залізничні колії станції Лозова на 928 км ділянки Харків – Лозова і складання звіту з висновком про несучу здатність шляхопроводу;
 • 60/1-2010 Розробка ВБН Захист будівельних конструкцій та споруд залізничного транспорту від агресивних дій;
 • 6/14-2010 Дослідження та розробка ефективних способів закріплення слабких ґрунтів основ будівель та споруд, що експлуатуються на залізницях України;
 • 6/10-2010 Дослідження зразків бетону, відібраних з гідротехнічних споруд Дніпровської ГЕС;
 • 60/1-2009 Проведення досліджень з розширенням статистичних даних для розробки відомчих будівельних норм із захисту будівельних конструкцій та споруд залізничного транспорту від агресивних дій;
 • 60/2-2008 Дослідження та розробка рекомендацій із захисту та підсилення будівель та споруд станційних комплексів, що руйнуються від спільної дії електричного струму, вібрації, ґрунтових вод;
 • 6/12-2008 Дослідження причин виникнення тріщин у плитах безбаластного мостового полотна і розробка методичних рекомендацій із забезпечення їх тріщиностійкості;
 • 6/11-2008 Проведення досліджень та нормування електричного опору бетону і залізобетонних шпал, розробка методики засобів його вимірювань та контролю:

Аспіранти Дудін О.А. і Плугін О.А. проводять дослідження електричного опору залізобетонних шпал в колії

 • 60/3-2007 Дослідження та розробка рекомендацій по захисту конструктивних елементів будівель та споруд, що експлуатуються, від агресивних дій;
 • 6/7-2007 Проведення досліджень та розробка рекомендацій по застосуванню пластифікаторів та прискорювачів твердіння при виготовленні залізобетонних шпал та плит безбаластного мостового полотна:

Під керівництвом проф. Плугіна А.М. аспірант Дудін О.А. та асистент Романенко О.В. проводять дослідження впливу добавок суперпластифікаторів та прискорювачів твердіння на тріщиностійкість залізобетонних шпал

 • 6/11-2006 Розробка рекомендацій зі зменшення та усунення тріщиноутворення дерев’яних шпал та брусів;
 • 6/10-2006 Проведення досліджень та розробка технології діагностування земляного полотна залізниць Укрзалізниці;
 • 60/4-2005 Дослідження та розробка рекомендацій по реконструкції обводнених тунелів з використанням сучасних матеріалів, суперпластифікаторів, мембран та водонепроникного бетону;
 • 60/3-2005 Дослідження та розробка рекомендацій із застосуванням сучасних матеріалів для гідроізоляції залізобетонних прогонових споруд мостів;
 • 6/9-2005 Розробка технологічних процесів та креслень на обладнання для ремонту залізобетонних шпал типу Ш-1-1;
 • 60/1-2004 Інструкція щодо застосування безбаластного мостового полотна на залізобетонних плитах металевих прогонових споруд;
 • 6/24-2004 Інструкція по виконанню робіт по нагнітанню розчину за обробку тунелю;
 • 6/13-2004 Розробка ТУ на стояки опор контактної мережі;
 • 6/6-2004 Інструкція щодо використання хімічних добавок до бетонів та розчинів загальнобудівельного та транспортного призначення;
 • 60/2-2003 Підвищення довговічності конструкцій мостів та їх захист від корозії.

Результати фундаментальних і прикладних досліджень, розробок публікуються в наукових монографіях:

навчальних посібниках:

статтях у наукових журналах:

збірниках наукових праць:

збірниках конференцій, на яких робляться наукові доповіді:

З 1960-х рр. один раз на декілька років кафедра БМКС видає тематичний випуск збірника наукових праць УкрДАЗТ: з 2000 - «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті»:

Розробки захищаються авторськими свідоцтвами (до 1991) і патентами:

на них розробляються нормативні документи - за останні роки розроблено понад 30 технічних умов України (ТУ У):

інструкції, правила, рекомендації (ЦБМЕС-0004, ЦП-0136; ЦП-0137, ЦП- 0142, ЦП-0224):

За результатами науково-дослідних робіт молоді вчені кафедри захищають дисертації, беруть участь у конкурсах наукових робіт. Переможцями конкурсу «Кращий молодий науковець Харківщини» стали: доцент Никитинський А.В. (2007), доцент Лютий В.А. (208), ст. викладач Герасименко О.С. (2009). Розробка «Нові технології ремонту залізничних мостів» одержала диплом переможця в номінації «Прикладні роботи» конкурсу «Освіта, наука, виробництво Харківщини – 2003»:

Голова харківської облдержадміністрації А.Б.Аваков вручає диплом переможця конкурсу «Кращий молодий науковець Харківщини - 2009» ст. викладачу Герасименку О.С.; диплом переможця конкурсу «Освіта, наука, виробництво Харківщини – 2003»

Результати науково-дослідних робіт і розробок у вигляді нових складів матеріалів, конструктивних і технологічних рішень впроваджуються на об’єктах Південної і Львівської залізниць, промислових підприємствах, цивільних будівлях і т.п. при ремонті, підсиленні, захисті пошкоджених конструкцій та споруд і т.д. При цьому проектно-вишукувальні, а у багатьох випадках і ремонтні роботи виконуються як дослідні особисто науковцями і студентами кафедри за господарчими договорами.