Кафедри будівельного факультету

Зовнішні зв’язки: міжнародні конференції

Останнє оновлення: П'ятниця, 05 червня 2020, 09:41

Участь викладачів і науковців кафедри у міжнародних конференціях:

 • VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки», м. Одеса, ОДАБА, 20–24 травня 2019 р.;
 • VII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» (Transbud-2018), м. Харків, УкрДУЗТ, 14-16 листопада 2018 р.;
 • 10 Міжнародна наукова конференція з аеронавтики, автомобільної і залізничної техніки та технологій «BulTrans-2018», м. Созополь, Болгарія, 15-17 вересня 2018 р.;
 • 20 Міжнародна конференція з будівельних матеріалів «20. Internationale Baustofftagung» (20 Ibausil), м. Веймар, Німеччина, Bauhaus-Universität Weimar, 12-14 вересня 2018 р.:
   
 • Проф. Плугін А.А. і доц. Борзяк О.С. у складі делегації України (вчені НУ «Львівська політехніка», НТУ «ХПІ», УкрДУЗТ, КНУБА) у м. Дрезден під час конференції 20 Ibausil
 • 28 Міжнародна науково-практична конференція «Стародубовські читання – 2018», м. Дніпро, ПДАБА, 19-20 квітня 2018 р.;
 • VI Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» (Transbud-2017), м. Харків, УкрДУЗТ, 19-21 квітня 2017 р.;
 • 3 Міжнародна конференція з гіпсу «3 Weimarer Gipstagung», м. Веймар, Німеччина, Bauhaus-Universität Weimar, 14-15 березня 2017 р.;
 • III Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки», м. Одеса, ОДАБА, 10–14 травня 2016 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ефективні технологічні рішення в будівництві з викоратанням бетонів нового покоління», м. Харків, ХНУБА, 28-29 жовтня 2015 р.;
 • 19 Міжнародна конференція з будівельних матеріалів «19. Internationale Baustofftagung» (19 Ibausil), м. Веймар, Німеччина, Bauhaus-Universität Weimar, 16-18 вересня 2015 р.;
 • Проф. Плугін А.А. і вчений секретар 19 Ibausil, почесний професор УкрДУЗТ Х.-Б.Фішер
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті», м. Харків, УкрДУЗТ, 23-24 квітня 2015 р.;
 •  Міжнародна науково-технічна конференція «Нові технології, обладнання, матеріали в будівництві і на транспорті», м. Харків, УкрДАЗТ, 26-28 листопада 2014 р.;
 •  Нау­ко­­во-прак­тич­на інтернет-конференція «Современ­ные проблемы и пути их решения в нау­ке, транспорте, производстве и образо­ва­нии '2014», 17-28 червня 2014 р.;
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Мо­дернизация и научные исследования в транс­портном комплексе», м. Перм, Росія, 24-25 квітня 2014 р.;
 •  Міжнародний семінар, присвячений 80-річчю В.А.Вознесенського «Моделювання і оптимізація композитів» (МОК), м. Одеса, ОДАБА, 22-23 квітня 2014 р.;
 •  2 Міжнародна конференція з гіпсу «2 Weimarer Gipstagung», м. Веймар, Німеччина, 26-27 березня 2014 р.;
 •  Між­на­род­на конференція «Струк­туро­утво­рення, міцність і руйнування ком­пози­цій­них буді­вель­них матеріалів і конструкцій», м. Одеса, ОДАБА, 11-13 березня 2014 р.;
 • VIII науково-технічний семінар «Низькоенергоємні в’яжучі, бетони і розчини», м. Рівне, НУВГП, 30−31 жовтня 2013 р.;
 •  VI Між­народна наукова конференція «Ре­сурс і безпека експ­луатації конс­т­рук­цій, будівель та спо­руд», м. Харків, ХНУБА, 15-17 жовтня 2013 р.;
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізико-хімічного матеріалознавства», м. Макіївка, ДонНАБА, 30 вересня - 4 жовтня 2013 р.:
 •  Між­на­род­на наукова конференція «Эффективные композиты для архитектурной геоники», м. Бєлгород, БДТУ ім. В.Г.Шухова, Росія, 18-19 вересня 2013 р.,;
 •  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Энергосбережение и экология в жилищно-коммуналь­ном хозяйстве и строительстве городов», м. Бєлгород, БДТУ ім. В.Г.Шухова, Росія, 2013;
 •  III Міжднародна конференція «Kul­­tu­ro­wa i cywili­zacyjna tożsamo­ść po­­laków», м. Спала, Польща, 12–14 вересня 2013 р.:
   Доц. Подтележнікова І.В. на конференції
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Aplikovane vědecke novinky – 2013», м. Прага, Чехія, 27 червня - 5 серпня 2013 p.;
 •  IV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті», м. Харків, УкрДАЗТ, 24-25 квітня 2013 р.;
 •  ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Dny vědy − 2013», м. Прага, Чехія, 27 березня − 05 квітня 2013 р.;
 •  VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблемы безопасности на транспорте», м. Гомель, БілДУТ, Білорусь, 29−30 листопада 2012 р.;
 •  18 Міжнародна конференція з будівельних матеріалів «18. Internationale Baustofftagung» (18 Ibausil), м. Веймар, Німеччина, 12-15 вересня 2012 р.:
  Проф. Плугін А.А., зав. кафедри будівельних матеріалів і технологій ПДУШС-ЛІІЖТ проф. Петрова Т.М. і професор ОДАБА Ляшенко Т.В. в кулуарах конференції; проф. Зайченко М.М. (ДонНАБА), проф. Гоц В.І. (КНУБА), проф. Плугін А.А. і доц. Плугін О.А. від час відвідування цементного заводу «Deuna Zement» 
 • Міжнародна науково-практична конференція «Енергозбереження в будівництві. Будівельні суміші. Гіпс та вироби на основі гіпсу. Системи сухого будівництва», м. Київ, 6-7 червня 2012 р.;
 • 72 Між­на­родна нау­ково-практична конференція «Пробле­ми і перс­пек­тиви розвитку заліз­нич­но­го транс­порту», м. Дніпропетровськ, ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 19-20 квітня 2012 р.;
 • VIII міжнародна науково-практична кон­ференція «Ключови въпроси в съвременната наука - 2012», м. Софія, Болгарія, 17−25 квітня 2012 р.;
   IX Міжнародний симпозіум «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій», м. Дніпропетровськ, 19-20 жовтня 2011 р.;
 • Міжнародна виставка залізничного транспорту «TRAKO 2011», м. Гданськ, Польща, 10-14 жовтня 2011 р.:

Делегати з України на виставці -
проф. Плугін А.А., заст. директора НДКТІ міського господарства Збарський Л.В.

 • 19 Міжнародна науково-технічна конференція «Теория и практика процессов измельчения, разделения, смешения и уплотнения материалов», м. Одеса (с. Затока), 22-27 серпня 2011 г.;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Промышленное и гражданское строительство в современных условиях», м. Москва, Московський державний будівельний університет, 20-23 квітня 2011 г.;
 • 3 Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті», м. Харків, УкрДАЗТ, 12-13 квітня 2011 р.;
 • 1 Міжнародна конференція з гіпсу «1 Weimarer Gipstagung», м. Веймар, Німеччина,30-31 березня 2011 р.;
 • 7 Міжнародна конференція з мостів через Дунай «7th International Conference on Bridges across Danube 2010. Bridges in the Danube basin. Theory and practice in bridge engineering» (м. Софія, Болгарія, 2010);
 • Міжнародна наукова конференція «Фізико-хімічні основи будівельного матеріалознавства», присвячена 80-річчю професора Бабушкіна В.І. (м. Харків, 2010);
 • 3 Науково-технічна конференція «Математичні моделі процесів в будівництві» (м. Луганськ, 2010);
 • 17 Міжнародна конференція з будівельних матеріалів «17. Internationale Baustofftagung» (17 Ibausil, м. Веймар, Німеччина, 2009):

Вчені України та Польщі біля конгрес-центру «Веймар-Хале» (Weimarhalle)

На пленарному засіданні конференції

Обговорення доповіді

Проф. А.А.Плугін і проф. Г.М.Шабанова (НТУ «ХПІ») з відомим польським вченим проф. В.Курдовським (Краківська гірничо-металургійна академія)

Проф. А.А.Плугін і аспірант О.А.Плугін з видатним російським вченим проф. Ю.М.Баженовим

З відомим німецьким вченим
проф. Й.Штарком

 • Третя всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні технології бетону» (м. Київ, 2009);
 • 46 Міжнародний семінар з моделювання і оптимізації композитів (МОК’46; м. Одеса, 2007);
 • II наукові читання «Физико-химические проблемы строительного материало¬ведения», присвячені пам’яті О.П.Мчедлова-Пет¬росяна (м. Харків, 2007);
 • Український міжгалузевий науково-практичний семінар «Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення» (м. Київ, 2007);
 • 2 Науково-технічна конференція «Математичні моделі процесів в будівництві» (м. Луганськ, 2007);
 • VIII науково-технічна конференція «Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa» (м. Ольштин, Польща, 2006);
 • Всеросійська науково-практична конференція «Строительное материаловедение – теория и практика» (м. Москва, Росія, 2006);
 • 45 Міжнародний семінар з моделювання і оптимізації композитів (МОК’45; м. Одеса, 2006);
 • Український міжгалузевий науково-практичний семінар «Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення» (м. Київ, 2006);
 • V науково-практична конференція «Безопасность движения поездов» (м. Москва, Росія, 2004);
 • 2 Наукові читання «Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» ім. А.С.Бережного (м. Харків, 2004);
 • IV науково-практичний семінар «Структура, властивості та склад бетону» (м. Рівне, 2004);
 • Науково-технічна конференція «Математичні моделі процесів в будівництві» (м. Луганськ, 2004);
 • 11 Міжнародний конгрес з хімії цементу (11th International Congress of the Chemistry of Cement; м. Дурбан, Південна Африка, 2003);
 • Міжнародний конгрес «Современные технологии в промышленности строительных материалов и стройиндустрии», присвячений 150-річчю В.Г.Шухова (м. Бєлгород, Росія, 2003);
 • Міжнародна конференція «Захист від корозії і моніторинг залишкового ресурсу промислових будівель, споруд та інженерних мереж» (м. Донецьк, 2003);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Рациональные энерго¬сбере¬гающие конструкции, здания и сооружения в строительстве и коммунальном хозяйстве» (м. Бєлгород, Росія, 2002);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Межрегиональные проблемы экологической безопасности» (м. Суми, 2002);
 • II Міжнародна нарада з хімії і технології цементу (м. Москва, 2000);
 • Український міжгалузевий науково-практичний семінар «Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення» (м. Київ, 2000);
 • Міжнародна конференція «Долговечность и защита конструкций от коррозии» (м. Москва, 1999);
 • Міжнародна конференція з колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки дисперсних систем, присвячена 100-річчю П.А.Ребіндера (м. Москва, 1998);
 • Наукові читання «Физико-химические проблемы строительного материало¬ведения», присвячені пам’яті О.П.Мчедлова-Пет¬росяна (м. Харків, 1998);
 • 10 Міжнародний конгрес з хімії цементу (10th International Congress of the Chemistry of Cement; м. Гетеборг, Швеція, 1997):

Вчені України та Росії: проф. А.М.Плугін, проф. В.В.Чистяков (КНУБА), проф. Т.В.Кузнєцова (РХТУ, м. Москва, Росія) на 10 Міжнародному конгресі з хімії цементу

 • 2 Міжнародна конференція «Розвиток технічної хімії в Україні» (м. Харків, ХарДАЗТ, 1997);
 • Міжнародна конференція «Промышленность стройматериалов и стройиндустрия, энерго- и ресурсосбережение в условиях рыночных отношений» (м. Бєлгород, Росія, 1997);
 • 2 Міжнародна конференція RILEM «Діагностування конструкцій із бетону» (2nd RILEM International Conference «Diagnosis of Concrete Structures»; м. Штрабске Плесо, Словаччина, 1996);
 • VI Наукова школа країн СНД «Вибротехнология-96» з механічної обробки дисперсних матеріалів і середовищ (м. Одеса, 1996);
 • 4 Міжнародна конференція «Сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції» («Modern Building Materials, Structures and Techniques», м. Вільнюс, Литва, 1995);
 • Міжнародна конференція «Розвиток технічної хімії в Україні» (м. Харків, ХарДАЗТ, 1995);
 • Міжнародна конференція «Теория и практика строительства и строительных материалов» (м. Суми, 1994);
 • Міжнародна конференція «Ресурсосберегающие технологии строительных материалов, изделий и конструкций - XII научные чтения БТИСМ» (м. Бєлгород, Росія, 1993).