Кафедри будівельного факультету

Про кафедру

Останнє оновлення: П'ятниця, 06 березня 2020, 21:38

Актуальні новини. Перспективи розвитку.

Інноваційні технології проектування шляхів сполучення.

Інтерес до новітніх геоінформаційних технологій, сучасних програмних комплексів істотно зростає завдяки отриманим на їх основі ефективним рішенням в галузі проектування шляхів сполучення.

Сучасні геоінформаційні системи геодезичних та землевпорядних вишукувань розширюють методи інноваційних досліджень, надаючи цифрові інструменти для організації та оперування просторовими даними, візуалізації проектних рішень.

Нагальні питання інноваційних технологій в дорожньому будівництві були розглянуті на науково-практичній конференції "Нові досягнення в будівництві штучних споруд; автомобільних доріг", що відбулась 25.02.2020 року на базі Харківського автомобільно-дорожнього коледжу.

Фахівцями кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою в рамках конференції проведено майстер-клас з використання сучасного геодезичного обладнання.

Відкриття навчальної геодезичної лабораторії

Сучасні інноваційні технології проектування шляхів сполучення, геодезичне забезпечення будівельної галузі потребує вирішення широкого кола завдань, пов’язаних зі створенням державних геодезичних мереж, основ для картографічного та топографічного знімань.

Сучасна геодезія - це точні вимірювання напрямків, відстаней та висот на поверхні Землі. Висока точність та комп’ютерні технології обробки масивів даних вимірювань дозволяють ефективно вирішувати завдання побудови цифрової моделі місцевості, будівництва будівель та споруд, у тому числі шляхів сполучення, аеродромів, мостів, тунелів.

В Українському державному університеті залізничного транспорту на базі кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою створено навчальну, геодезичну лабораторію, урочисте відкриття якої відбулось 19.12.2019 року.

Лабораторію оснащено сучасним геодезичним обладнанням та програмними комплексами.

До відкриття галузевої лабораторії були залучені учні Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту.

Було проведено майстер-клас «Сучасне геодезичне обладнання. Інноваційне проектування шляхів сполучення». к.т.н. ст. викл. Бєліков Е.А. УкрДУЗТ. 19.12.2019 року. (м. Харків)

Ми готові до нових звершень!

Відкриті до співпраці!

8-ма міжнародна науково-технічна конференція «ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД І БУДІВЕЛЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ»

Розвиток транспортної інфраструктури і євроінтеграція є головними і незмінними пріоритетами України. Подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та ЄС, що здійснюються на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, сприятиме впровадженню кращих європейських стандартів у сфері інфраструктури.

20-22 листопада 2019 року в Українському державному університеті залізничного транспорту відбулась VІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті».

В рамках конференції на базі кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою проведено майстер-класи на тему:

-        «Інноваційні геоінформаційні технології інженерних вишукувань. Сучасні аерокосмічні системи дистанційного зондування». О.І. Горб. ТОВ «Навігаційно Геодезичний Центр» (м. Харків). 20.11.2019 року.
-        «Геоінформаційні системи, сучасні інноваційні технології проектування шляхів сполучення та геодезичне забезпечення». Г.В. Величко, Н.В. Павленко ТОВ «Кредо-Діалог» (м. Мінськ). 21.11.2019 року.
-        «Застосування технологій інформаційного моделювання при проведенні інженерно-вишукувальних та проектних робіт в галузі транспортної інфраструктури» О.С. Яненко, Д.Ю. Угленко ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту» (м. Харків). 21.11.2019 року.

На конференції розглянуто питання:

-        Нормативне та інформаційно-аналітичне забезпечення вишукувальних, геодезичних та землевпорядних робіт. Інноваційні геоінформаційні технології;
-        Актуальні проблеми розвитку технологій інформаційного моделювання об’єктів транспортної інфраструктури;
-        Сучасні технології проектування шляхів сполучення;
-        Інституціональні аспекти земельного розвитку.

Провідні фахівці науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів України, Литви, Польщі, Сербії, Білорусії отримали сертифікати учасників VІІІ міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті».

День відкритих дверей 26.10.2019 року в УкрДУЗТ. На базі Українського державного університету залізничного транспорту 26.10.2019 року відбувся День відкритих дверей. До проведення були залучені провідні науково-дослідні організації міста Харкова. Партнерами нашого вишу та кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою на протязі останніх років є Навігаційно-Геодезичний Центр (представництво швейцарської фірми Leica). Натхненним та ідейним керівником є Горб Олександр Іванович.
Представлено новітнє геодезичне обладнання та розглянуті питання сучасних інноваційних технологій проектування, будівництва та реконструкції шляхів сполучення та актуальні питання нормативного та інформаційно-аналітичного забезпечення вишукувальних, геодезичних та землевпорядних робіт.

1

2

3

5

Земельна реформа, проведення якої було оголошено Верховною Радою України 18.12.1990 року стала однієї з найскладніших суспільних змін в Україні після набуття незалежності.

Здійснення земельної реформи в Україні стало можливим завдяки виконанню значного обсягу робіт із землеустрою:
-        проведення інвентаризації земель;
-        формування земель резервного фонду;
-        розробка проектів роздержавлення та приватизації земель;
-        розпаювання земель з видачею сертифікатів.

Ці та інші нагальні питання було розглянуто на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективи інституціонального розвитку земельних відносин в Україні», що відбулась на базі Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка 21-22 травня 2019 року.

Фахівці кафедри прийняли участь у конференції та обговоренні питань:

-        нормативно-правова база узгодження та реалізації землевпорядної документації управління земельними ресурсами;
-        геодезична система координат у кадастровій діяльності фахівців України;
-        значення інформаційних систем і технологій для ведення Державного кадастру нерухомості;
-        застосування реперної мережі для геодезичного моніторингу параметрів залізничної колії;
-        перспективи ГІС-технологій при зйомці залізниць України;

Співробітникам кафедри ВПГЗ надано сертифікати учасників.

photo sert spiv

Кафедра вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою (ВПГЗ) активно співпрацює з провідними науковими та учбовими закладами України.

Провідні фахівці кафедри ВПГЗ 26.02.2019 року прийняли участь у науково-практичній студентській конференції «Нові досягнення в будівництві і ремонті автомобільних доріг, мостів та інших штучних споруд», що проведена на базі Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу.

Для підвищення фахової підготовки студентів та для налагодження зв’язків між науково-дослідною роботою та земельно-кадастровим виробництвом, кафедрою землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету (НАУ, м. Київ) була започаткована Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами», яка проводиться щороку, в березні місяці, до Дня землевпорядника України.

Викладачі кафедри ВПГЗ 14-15.03.2019 року прийняли участь у V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами», що проводилась в Національному авіаційному університеті на факультеті екологічної безпеки, інженерії та технологій кафедрою землеустрою та кадастру.

Провідні фахівці кафедри ВПГЗ підвищили кваліфікацію у сфері використання сучасних геоінформаційних технологій та навігаційно-геодезічного обладнання при виконанні робіт із геодезії, землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами. Надано сертифікати, що підтверджують кваліфікацію.

Науково-практична конференція «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами».

 konf 1

photo sert spiv2
Розвиток транспортної інфраструктури і євроінтеграція
є головними і незмінними пріоритетами Міністерства інфраструктури України. Подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та  ЄС, що здійснюються на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, сприятиме впровадженню кращих європейських стандартів у сфері інфраструктури.

Сучасна система автоматизованого проектування, сучасні технології та методи вишукувань шляхів сполучення, що засновані на використанні ГІС технологій, дозволяють фахівцям вирішувати актуальні задачі з формування цифрових моделей місцевості побудови генеральних планів об’єктів транспортної інфраструктури та проводити оцінку проектних рішень.

Актуальна задача інженерних вишукувань - обробка супутникових та наземних вимірів різних класів точності, результатів тахеометричних знімків у вибраній системі координат з урахуванням моделей геоіди.

Програми геодезичного спрямування комплексу CREDO дозволяють повністю автоматизувати процес обробки польових матеріалів і отримати в результаті цифрову модель місцевості інженерного призначення, яка є основною для  виконання проектних робіт в області будівництва.

Єдина логіка та взаємозв'язок програм CREDO допомагають побудувати ефективну виробничо-технологічну схему від підготовки вихідних даних до передачі проектних рішень на будівельний майданчик, в тому числі для 3D-систем автоматизованого управління дорожно-будівельними машинами.

З метою подальшого розвитку автоматизованого проектування шляхів сполучення та впровадження програмного комплексу КРЕДО в учбовий процес на базі Українського державного університету залізничного транспорту проведено семінар та майстер-класи:

26.09.2018 року. «Геоінформаційні та комп'ютерно-інноваційні технології проектування, будівництва, експлуатації шляхів сполучення в системі програмного комплексу КРЕДО».

kredo1

kredo2

15.11.2018 року - науково-практичний семінар і майстер клас "Сучасні комп'ютерно-інноваційні технології проектування, будівництва, експлуатації шляхів сполучення".

Основні доповідачі - генеральний конструктор компанії СП «КРЕДО-ДІАЛОГ» к.т.н. доц. Величко Геннадій Вікторович і представник компанії СП «КРЕДО-ДІАЛОГ» в Україні к.т.н. доцент Павленко Н.В.

 5 1

5 2

5 3

5 4

5 6

Провідні фахівці кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою (ВПГЗ) пройшли off-line навчання за курсами:

-        Современные автоматизированные технологии при производстве инженерно-геологических наук;
-        Современные автоматизированные технологии создания топографических планов;
-        Современные автоматизированные технологии проектирования транспортных коммуникаций;

sert3

stend