Кафедри будівельного факультету

Завідувач кафедри БМКС

Останнє оновлення: Середа, 13 травня 2020, 07:24
Плугін Андрій Аркадійович
доктор технічних наук, професор,
дійсний член Академії будівництва України і Транспортної академії України,
науковий керівник галузевої науково-дослідної лабораторії
«Підрейкові основи і спецзалізобетон» (ГНДЛ-6) 

GoogleScholar профильперейти

ORCID ID:  перейти

Кваліфікація:
- інженер шляхів сполучення – будівельник (1985, спеціальність «Будівництво залізниць, шлях та шляхове господарство», ХІІТ);
- кандидат технічних наук (1994, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Удосконалення складу та структури бетону з урахуванням електроповерхневих властивостей його складових для підвищення міцності та стійкості виробів кільцевого перерізу» захистив у Харківському інженерно-будівельному інституті (ХІБІ), науковий керівник - В.І. Бабушкін (1930-2007), д.т.н., проф., лауреат Державних премій СРСР і України, заслужений діяч науки і техніки України);
- доцент (1996, кафедра будівельних матеріалів та виробів);
- доктор технічних наук (2006, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Довговічність бетону і залізобетону в обводнених спорудах: Колоїдно-хімічні основи» захистив у Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури (ХДТУБА), науковий консультант - проф.В.І.Бабушкін);
- професор (2008, кафедра будівельних матеріалів, конструкцій та споруд)
Досвід роботи в експертних і дорадчих органах:
2006-т.ч. – член Вченої ради УкрДУЗТ;
2006-т.ч. – член редакційної колегії Збірника наукових праць УкрДУЗТ;
2006-2007 експерт V Комісії з інфраструктури та рухомого складу Організації співробітництва залізниць;
2006-2018 член секції колійного господарства науково-технічної ради «Укрзалізниці»;  
2006-2012 – член спеціалізованої вченої ради Д64.056.04 Харківського національного технічного університету будівництва та архітектури з присудження наукових ступенів доктора технічних наук і кандидата технічних наук зі спеціальностей «Будівельні матеріали та вироби», «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»
2006-т.ч. – член, заступник голови (2012-15; 2018-т.ч.), голова (2015-18) спеціалізованої вченої ради Д 64.820.02 з присудження наукових ступенів доктора технічних наук і кандидата технічних наук зі спеціальностей «Будівельні матеріали та вироби», «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», «Залізнична колія»; 
2009-т.ч. – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з архітектури, будівництва та геодезії;
2013-2016; 2019-т.ч. – член секції 14 «Технології будівництва, дизайн, архітектура» Наукової ради МОН України;
2013-2017 – голова підкомітету ПК11 «Технічна експлуатація споруд та будівель залізниць» технічного комітету стандартизації ТК 310 «Промислове будівництво»;
2016-2019 – заступник голови підкомісії 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Науково-методичної ради МОН України;
2018-т.ч. – член технічного комітету стандартизації TK 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»;
2018-т.ч. – член редколегії Збірника наукових праць ДНУЗТ «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика»;
2019-т.ч. – член редколегії Вісника Одеської державної академії будівництва і архітектури;
2019-т.ч. – член галузевої еспертної ради 19 Архітектура та будівництво Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Біографічні дані:
нар.10.09.1963 у м. Харків;
1980–1985 – студент будівельного факультету Харківського інституту інженерів залізничного транспорту;
1985, 87–90 – начальник відділу технічного контролю, головний технолог (1988), головний інженер (1989) заводу «Буддеталь» тресту «Південтрансбуд» Міністерства транспортного будівництва СРСР;
1985–87 – на дійсній строковій військовій службі;
1990–2002 – аспірант, асистент (1993), доцент (1995) кафедри будівельних матеріалів та виробів ХДТУБА (до 1994 ХІБІ);
з 2002 – на кафедрі БМКС УкрДУЗТ: докторант, доцент (2005), професор - завідувач кафедри (з 2006)
Відзнаки та винагороди: Подяка Міністра транспорту та зв’язку України (2007); Почесна грамота Державної адміністрації залізничного транспорту України (2009); Знак «Залізнична слава» ІІІ ступеня (2010); Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011); Грамота Транспортної академії України (2012); Знак «За сприяння розвитку залізничного транспорту» (2013); Почесна грамота Південно-Західної залізниці (2015); Пам'ятний знак «150 років залізничним військам» (2015); Подяка Міністра освіти і науки України (2018); Лауреат Премії ім. акад. М.С.Буднікова Академії будівництва України (2019); Лауреат Премії Української академії наук (2019)

Основні напрямки наукових досліджень: розвиток теоретичних та експериментальних основ складу, структури, властивостей, руйнування, корозії, довговічності, технології бетону та залізобетону, відновлення експлуатаційних властивостей і захисту будівельних конструкцій будівель та споруд, залізничної колії

Автор понад 310 наукових праць, у т.ч. 15 монографій, 25 патентів на винаходи, 18 навчально-методичних розробок, у т.ч. 8 навчальних посібників, багатьох нормативних документів: державних стандартів, державних і галузевих будівельних норм, технічних умов України, інструкцій, правил Укрзалізниці

Обрані публікації:

Плугін, А.А. Аналіз матеріалів і складів бетону для виробництва залізобетонних шпал на підприємствах України / А.А.Плугін, О.В.Романеннко, О.А.Калінін, О.А.Плугін, О.В.Афанасьєв, А.І.Бабій // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. - 2015. - Вип.151. - Т.2. - С.152-162. DOI: 10.18664/1994-7852.151.2015.69168

Плугін, А.А. Склади бетону з добавками суперпластифікаторами і прискорювачами твердіння для виробництва залізобетонних шпал без пропарювання / А.А.Плугін, О.В.Романенко, А.І.Бабій, О.А.Калінін, О.А.Плугін // Зб. наук. праць УкрДУЗТ. - 2015. - Вип.155. - С.62-72. DOI: 10.18664/1994-7852.155.2015.91684

Плугін, А.А. Досвід експлуатації пружних рейкових скріплень типу PRS і залізобетонних шпал із ними / А.А.Плугін, А.М.Плугін, С.В.Мірошніченко, О.А.Калінін, В.А.Лютий, Ю.Л.Тулей // Українські залізниці. - 2015. - №3-4. - С.60-64.

Плугін, Д.А. Захист об’єктів транспортної інфраструктури від електричних і вібраційних впливів наземного рейкового транспорту // Д.А.Плугін, А.А.Плугін, О.С.Борзяк, О.В.Палант, О.М.Савченко // Науковий вісник будівництва, Т.90, №4, 2017. - С.250-254.

Plugin, A. Independent diagnostic computer systems with the ability to restore operational character- istics of construction facilities / Andrii Plugin, Liudmyla Trykoz, Oleh Herasymenko, Anton Pluhin, Vitaliy Konev // Diagnostyka, 2018, Vol. 19, No. 2, p. 13-23. DOI: 10.29354/diag/83009

Касьянов В.В. Електропровідні покриття на основі портландцементу для захисту від електрокорозії і ремонту конструкцій та споруд залізниць / В.В.Касьянов, А.А.Плугін // удівництво, матеріалознавство, машинознавство. - 2018. - Вип.104. -  С.151-159.

Palant O. Use of liners made of concrete on quartz aggregates and polyurethane composition to re duce vibration, noise and improve the stability of tramway track / Olena Palant, Dmytro Plugin, Andrii Plugin, Alexey Lobiak, and Oleksii Pluhin // Matec Web of Conferences, V.230, 03014 (2018), 9 pp. - DOI: 10.1051/matecconf/201823003014

Lobiak A. Modelling of motorway bridge spans under modernization with consideration of rheological properties of the materials / Alexey Lobiak, Andrii Plugin, Larisa Kravtsiv, and Oksana Kovalova // Matec Web of Conferences, V.234, 04004 (2018), 5 pp. - DOI: 10.1051/matecconf/201823404004

Плугін, А.А. Деформативні властивості ґрунтополімерного композита: Методика експериментальних досліджень / А.А. Плугін, С.В. Мірошніченко, А.С. Звєрєва, І.В. Резніченко // Зб. наук. праць УкрДУЗТ. - 2018. - Вип. 182. - С.44-52. DOI: 10.18664/1994-7852.182.2018.159929

Plugin A.A., Plugin D.A., Pluhin O.A., Borziak O.S. (2020) The Influence of the Molecular Structure of Polyurethane on Vibro- and Electroinsulation Properties of the Tramway Structures. In: Blikharskyy Z., Koszelnik P., Mesaros P. (eds) Proceedings of CEE 2019. CEE 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 47. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-27011-744

Звєрєва А.С. Деформативні властивості ґрунтополімерного композиту: Експериментальні дослідження / А.С. Звєрєва, А.А. Плугін, С.В. Мірошніченко, І.В. Резніченко // Вісник ОДАБА. - 2019. - Вип. 76. - С.136-141. DOI: 10.31650/2415-377X-2019-76-136-142

L V Trykoz, S V Panchenko, D O Bondarenko, A A Plugin and O S Borziak. The electric surface interaction in the soil-slag-biological solids system. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 708 (2019) 012110. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1757-899X/708/1/012110

Повний список публікацій

Керівник магістратури зі спеціальностей «Залізничний транспорт» і «Будівництво та цивільна інженерія», науковий керівник аспірантури і науковий консультант докторантури зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Підготував 6 кандидатів наук (Донець О.В., ХДТУБА, 2005; Афанасьєв О.В., 2011; Дудін О.А., 2012; Романенко О.В., 2013; Забіяка О.А., 2015, Касьянов В.В., 2018) і 1 доктора наук (Костюк Т.О., ХНУБА, 2015)

Викладає навчальні дисципліни:

Навчальна дисципліна

Освітня програма

Рівень вищої освіти
Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкцій Перший (бакалаврський)
Діагностика та підсилення земляного полотна Другий (магістерський)
Безпека експлуатації інженерних систем, будівель і споруд 263 БОП Другий (магістерський)
Модифікація бетонів і будівельних розчині хімічними та мінеральними  добавками і полімерами  192 Будівництво та цивільна інженерія

Третій (освітнє-науковий)

Теоретичні основи структуризації наукових досліджень
та інші
Третій (освітнє-науковий)