Кафедри будівельного факультету

Науково-дослідна робота студентів

Останнє оновлення: Понеділок, 04 листопада 2019, 12:41

На кафедрі «Вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою» працює науковий гурток «ГЕОДЕЗІЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ» як добровільне об'єднання студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні дисциплін кафедри та розвитку навичок професійної та наукової діяльності.

В роботі наукового гуртка приймають участь молоді вчені кафедри ВПГЗ, а також студенти будівельного факультета.

У своїй діяльності гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та тісного зв'язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

Керівник гуртка Тимченко Ольга Миколаївна, к.т.н., доцент.

 

Мета діяльності наукового гуртка – формування у його членів первинних систематизованих навиків наукової діяльності та вмінь застосовувати у практичній діяльності досягнення науки і науково-технічного прогресу, а також виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до наукової роботи студентів.

Основними завданнями гуртка є:

  • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи;
  • забезпечення розширеного засвоєння студентами навчального програмного матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, що вивчаються;
  • засвоєння методології наукового дослідження, розвиток у студентів наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення світогляду та підвищення рівня інтелекту;
  • залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
  • забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращий проект (кращу наукову роботу), наукових семінарів кафедри та університету, круглих столів, спеціалізованих виставок та форумів.

Студенти і аспіранти наукового гуртка приймають участь

  • в Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях;
  • у Міжнародних конкурсах науково-дослідних робіт (проектів);
  • у спеціалізованих виставках, форумах, майстер-класах.

 

Документи для ознайомлення:

Положення про науковий гурток

План роботи наукового гуртка на 2018/2019 навчальний рік

План роботи наукового гуртка на 2019/2020 навчальний рік

Звіт про роботу наукового гуртка на 2018/2019 навчальний рік

Фото роботи гуртка

photo 2019 11 04 14 34 55

stud2

stud3

stud4