Кафедри будівельного факультету

Інформація про освітні програми

Останнє оновлення: П'ятниця, 05 червня 2020, 12:23
Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273
Залізничний транспорт
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма «Залізничні споруди та колійне господарство»
 
Освітня програма Переглянути
Силабуси навчальних дисциплін Переглянути