Кафедри будівельного факультету

Перелік основних дисциплін

Останнє оновлення: Неділя, 10 листопада 2019, 18:42

 

Дисципліна Факультет Спеціальність Програма підготовки
Інженерна і комп'ютерна графіка

Управління процесами перевезень

263 - Цивільна безпека Безпека та охорона праці на залізничному транспорті
275.02 - Транспортні технології (на залізничному транспорті) Організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ)
Транспортний сервіс та логістика (ТСЛ)
Організація правової та експедиторської діяльності (ОПЕД)
Організація міжнародних перевезень (ОМП)
Організація митного контролю (ОМК)

Інформаційно-керуючі системи та технології

123 - Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія транспортних систем (КІТС)
Спеціалізовані комп'ютерні системи (СКС)
Системи автоматизованого пректування Управління процесами перевезень 275.02 - Транспортні технології (на залізничному транспорті) Системи автоматизованого пректування
Нарисна геометрія та інженерна, комп'ютерна графіка Будівельний факультет
192 - Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту (БЕС)
273 - Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство (ЗС)
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту (УККЗ)
193 - Геодезія та землеустрій Геодезія, землеустрій та кадастр (ГЗ)
Геоінформаційні технології у землеустрої (ГІЗ)
133 - Галузеве машинобудування Будівельні, колійні, гірничі та нафтопромислові машини (БКМ)
Навчальна практика з інженерної та комп'ютерної графіки Будівельний факультет 192 -  Будівництво та цивільна інжененрія Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту (БЕС)
273 - Залізничний транспорт Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту (УККЗ)
Нарисна геометрія та інженерна графіка  Механіко-енергетичний факультет
273 - Залізничний транспорт Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту
Вагони та вагонне господарство (В)
Локомотиви та локомотивне господарство (Л)
Високошвидкісний рухомий склад (ВРС)
Мехатроніка у вагонобудуванні (МВ)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка   Електричний транспорт (ЕТ)
Електромобілі та електропривод автономного транспорту (ЕЕАТ)

 

 

144 - Теплоенергетика 

Теплоенергетика (ТЕ)